Nóg ap­plous vir top­ko­re

Beeld - - NUUS - Han­nes Kru­ger

Sko­le in Beeld se ver­sprei­dings­ge­bied het hul stem­me be­hoor­lik laat hoor in die ATKV-Ap­plous-koor­kom­pe­ti­sie.

Dit is van Woens­dag af in die ZK Mat­thews-kon­sert­saal in P­re­to­ria ge­hou.

Die La­er­skool Lynn­wood (P­re­to­ria) het ’n punt van 83,31% aan­ge­te­ken in die af­de­ling vir die meer er­va­re la­er­sko­le, ter­wyl Pie­ter­ma­ritz­burg Gi­rls’ High S­chool 86,24% en High S­chool for Gi­rls Pot­chef­stroom 77,99% be­haal het in die af­de­ling vir nie-A­fri­kaans­spre­ken­de ho­ër­sko­le vir mei­sies.

P­re­to­ria Boys High S­chool het 85,08% be­haal en Mi­cha­el­hou­se (Bal­go­wan, K­waZu­lu-Na­tal) 79,06% in die seuns­af­de­ling vir nie-A­fri­kaan­se sko­le.

In die af­de­ling vir ge­meng­de ho­ër­sko­le het Em­pan­ge­ni High S­chool (K­waZu­lu-Na­tal) 86,30%, Corn­wall Hill Col­le­ge in Cen­tu­ri­on 83,06% en die Ho­ër­skool A­ka­sia in P­re­to­ria 83,12% be­haal.

Gis­ter­aand het die A­fri­kaan­se ho­ër­sko­le me­kaar die stryd aan­ge­sê en van­aand kom die meer er­va­re ho­ër­skool­ko­re aan die beurt. Gis­ter­aand se uit­slae was teen druk­tyd nog nie be­kend nie.

Fo­to: ANNEMARIE WICHMANN

Die La­er­skool E­vers­dal in Dur­ban­vil­le se koor het die prys vir die bes­te uit­voe­ring van ’n A­fri­ka­lied ge­wen. Ma­dri Ger­ber is die di­ri­gent van dié koor.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.