See­la­waai eis dalk 10 wal­vis­se

Beeld - - NUUS - E­li­se Tem­pel­hoff Voor­stel­ling: ROY­AL TYR­RELL­MU­SEUM

Al­te­sa­me 74 die­re, waar­on­der tien wal­vis­se, het ver­le­de jaar aan die K­waZu­lu-Na­tal­se noord- en suid­kus ge­strand. Dit was die groot­ste stran­ding van wal­vis­se in men­se­heu­ge­nis.

Ma­rie­ne we­ten­skap­li­kes meen dit kan moont­lik toe­ge­skryf word aan toe­ne­men­de seis­mie­se toet­se in die see aan die kus­ge­bied van K­waZu­lu-Na­tal.

On­danks ver­skeie ver­soe­ke deur re­ge­rings­de­par­te­men­te en om­ge­wings­groe­pe dat pe­tro­le­um­maat­skap­pye nie seis­mie­se ak­ti­wi­tei­te on­der­neem nie in die tyd wan­neer wal­vis­se, ve­ral die bult­rug­wal­vis, van Ju­nie tot No­vem­ber mi­greer, see­skil­paaie van De­sem­ber tot Maart uit­broei en ten ty­de van die sar­dien­tjie­loop in Ju­nie en Ju­lie, is eks­plo­ra­sie tus­sen Dur­ban en Ri­chards­baai van 31 Ja­nu­a­rie tot 24 Ju­lie ver­le­de jaar ge­doen, sê die KZN Stran­ding Net­work in sy 2016-jaar­ver­slag, wat pas ge­pu­bli­seer is.

Tien wal­vis­se het in die ge­bied ge­strand, as­ook ne­ge see­skil­paaie, agt dol­fy­ne en vyf rob­be. 42 van die die­re was see­vo­ëls, waar­on­der drie bril­pik­ke­wy­ne. Die mees­te van die die­re het in die om­ge­wing van Dur­ban, Bal­li­to en S­cott­burgh ge­strand.

23 die­re het ge­le­we toe hul­le ge­kry is. Ses van die see­skil­paaie, vier rob­be en 12 vo­ëls is ge­re­ha­bi­li­teer.

Die wal­vis­se is al­mal dood.

Die op­stel­lers van die ver­slag sê hul­le is baie be­kom­merd oor die seis­mie­se ak­ti­wi­teit wat plaas­vind wan­neer wal­vis­se mi­greer. Die ver­moe­de be­staan dat die ak­ti­wi­teit te doen het met O­pe­ra­sie P­ha­ki­sa.

Lui­dens die ver­slag be­ïn­vloed ge­raas in die see die ge­drag van die die­re. Dit kan doof­heid ver­oor­saak of som­mi­ge se are laat bars. Hul­le is af­hank­lik van hul a­koes­tie­se ver­moë om te mi­greer, kos te soek en voort te plant. Die ge­raas dwing hul­le van koers af.

Die sa­me­stel­lers wys daar­op dat die tu­na­vangs aan die Na­mi­bie­se kus van 4 046 t in 2011 tot 650 t in 2013 ge­daal het weens die soek­tog na o­lie en gas in die At­lan­tie­se O­se­aan. Die la­waai wat die seis­mie­se ak­ti­wi­teit ver­oor­saak het, het die tu­na van koers af ge­dwing.

“S­tu­dies wys dat mens­ge­maak­te la­waai in die o­se­a­ne ’n ne­ga­tie­we in­vloed op visof kos­pro­duk­sie, werk­ge­leent­he­de en die e­ko­no­mie van baie lan­de het.”

Die net­werk, wat be­staan uit 18 or­ga­ni­sa­sies, sê in die ver­slag die hui­di­ge wet­ge­wing waar­aan gas- en pe­tro­le­um­maat­skap­pye moet vol­doen, skiet ver te kort en moet “drin­gend” her­sien word.

.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.