Gert se stem­keu­se teen his­to­rie­se ei­se van sy tyd

Beeld - - KOMMENTAAR - Bar­nard Beuk­man @bar­nard­beuk­man1 bar­nard.beuk­man@beeld.com

Bes­te Gert (Oost­hui­zen, ad­junk­mi­nis­ter van sport), Jou s­tand­punt op bl. 8 van Beeld van­dag oor hoe jy in die wan­trou­e­mo­sie Dins­dag in die par­le­ment gaan stem, het be­trek­king.

Maar net eers dan­kie vir jou aan­deel aan die re­ge­ring se be­sluit om die bod vir 2023 se Wê­reld­be­ker-rug­by­toer­nooi te on­der­steun. Dit is ’n be­lang­ri­ke pro­jek vir ons land se e­ko­no­mie, sport en toe­ris­me en lê on­ge­twy­feld baie van Beeld se le­sers na aan die hart.

Oor die wan­trou­e­mo­sie noem jy dat jy “teen die op­po­si­sie en vir die ANC” gaan stem. Teg­nies die kor­rek­te s­tand­punt in ons po­li­tie­ke stel­sel. G­we­de Man­tas­he vra juis waar som­mi­ge LP’s nou hul ge­we­te van­daan kry – hul­le moes dit ge­had het toe hul­le by die ANC aan­ge­sluit het.

Dit is ons stel­sel, jy is op ’n par­ty­lys. Daar is ’n de­bat in die par­ty en uit­ein­de­lik word ’n be­sluit ge­neem. Ook in die DA, die EFF en die UDM.

En van hul­le ge­praat, dit moet vir ’n par­ty by­kans on­moont­lik wees om vir so ’n kri­tie­ke mo­sie deur an­der par­tye te stem. En hul­le dan die o­pen­ba­re vreug­de­vu­re van oor­win­ning ver­skaf.

Nog ’n vraag is in­der­daad of ’n suk­ses­vol­le mo­sie wel die land of die ANC te goe­de kan wees – die he­le war­boel wat dan gaan uit­breek. Die s­pea­ker neem waar as pre­si­dent, wie is dan die ANC se nu­we pre­si­dent en hoe werk dit al­les in op De­sem­ber se lei­ers­ver­kie­sing?

Maar gaan dit werk­lik oor ’n stem vir of teen die ANC of die op­po­si­sie? Dit gaan mos oor pres. Ja­cob Zu­ma. En al­les wat ons van hom ge­hoor en ge­sien het die laas­te paar jaar in die amp.

’n Stem teen die mo­sie is in werk­lik­heid ’n stem vir ’n mo­sie van ver­troue in Zu­ma en sy ver­to­ning as pre­si­dent.

Hoe gaan die ge­skie­de­nis oor vyf, tien of 50 jaar oor­deel oor ’n groep po­li­ti­ci wat “par­ty­dis­si­pli­ne” en lo­ja­li­teit aan ’n op­per­ste kor­rup­te lei­er ver­hef het bo hul ge­we­te, hul eie amps­eed – gaan lees dit ge­rus weer – en die be­lan­ge van die land en men­se wat hul­le dien?

Is die Zu­ma-Gup­ta-al­li­an­sie van stroop­tog­te op ons land se bron­ne soos wa­ter van ’n eend se rug af of word daar op ’n aan­deel ge­hoop?

Is al die ge­re­spek­teer­de bur­ger­li­ke lei­ers, ANC-ve­te­ra­ne, reg­ters en kerk­lei­ers dan werk­lik al­mal so ver­keerd? Is daar so ’n doof­heid vir die stem­me uit die graf­te van die meer as 100 af­ge­stor­we psi­gi­a­trie­se pa­si­ën­te in Gau­teng? Hul­le wat in dees­dae se ANC-re­ge­ring-in-ak­sie let­ter­lik op straat ge­gooi is toe geld be­snoei moes word? Dit ter­wyl die luuk­se rei­sen-ver­blyf­klub van mi­nis­ters en ad­junk­mi­nis­ters ge­dy?

Deur die eeue heen het po­li­tie­ke amps­dra­ers soms, soos ge­vorm deur die ei­se van hul tyd, die voor­reg om voor ’n groot­se his­to­rie­se keu­se ge­plaas te word. Dit is Dins­dag die ge­val.

Groe­te, Bar­nard

Is al die ge­re­spek­teer­de bur­ger­li­ke lei­ers, ANC­ve­te­ra­ne, reg­ters en kerk­lei­ers dan werk­lik al­mal so ver­keerd?

■ Beuk­man is die re­dak­teur van Beeld.

Comments

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.