A­fri­kaans druk di­gi­ta­le stem­pel nou deeg­lik af

Beeld - - KOMMENTAAR -

As jy teen dié tyd nog nie ge­hoor het van die gloed­nu­we A­fri­kaan­se woor­de­lys en spel­re­ëls (AWS) nie, was jy waar­skyn­lik met va­kan­sie in die boen­doe.

Don­der­dag­aand is dié eeu­fees­uit­ga­we by ’n luis­ter­ry­ke ge­leent­heid op die dak van die Me­dia24-ge­bou in Kaap­stad be­kend ge­stel.

RSG het die be­kend­stel­ling reg­streeks uit­ge­saai, Coe­nie de Vil­liers het ’n op­reg­ge­teel­de hond uit ’n bos uit ge­sing, die ka­me­ras het ge­rol en ge­flits, daar is fees­te­lik ge­fuif en ge­bras.

Die uit­ge­wer, P­ha­ros Woor­de­boe­ke, het geen geld en moei­te ont­sien nie om dié A­fri­kaan­se pres­ta­sie met lui­de ge­skal te vier.

P­re­sies 100 jaar ge­le­de het die eer­ste uit­ga­we van die AWS ver­skyn. Die klein, be­skeie, bruin boe­kie van net oor die 200 blad­sye had maar 48 spel­re­ëls en on­ge­veer 16 000 in­skry­wings in die woor­de­lys­deel. Ge­skre­we A­fri­kaans was in sy pu­ber­skoe­ne.

Van­jaar se AWS is ’n ly­wi­ge, par­man­ti­ge, kar­myn­rooi stan­daard­werk van by­kans 800 blad­sye, met 457 re­ëls en meer as 34 000 woor­de­lys­in­skry­wings. Ge­skre­we A­fri­kaans het ring­kop­sta­tus be­reik.

’n Taal wat in die 21ste eeu nie sy di­gi­ta­le stem­pel kan af­druk nie, gaan myns in­siens suk­kel om die 22ste eeu le­wend te haal. Daar­om is dit be­lang­wek­kend dat dié AWS ook A­fri­kaans se ve­le ont­wik­ke­lin­ge in die di­gi­ta­le era e­ta­leer.

■ ’n Groot deel van die meer as 2 000 woor­de wat toe­ge­voeg is tot die woor­de­lys­deel, be­staan uit woor­de wat A­fri­kaans­spre­ken­des se om­gang in die teg­no­lo­gie­wê­reld weer­spie­ël: Wi-Fi of wi-fi; w­hat­sapp (as soort­naam én werk­woord); wars­en­der; swiep (wat jy met jou vin­ger doen op jou slim­foon); skerm­greep of skerm­skoot; goo­g­le­loer (goo­gle as werk­woord staan lank­al in die AWS); re­ke­naar­klus­ter; klus­ter­be­re­ke­ning; meem; huts­merk of huts­mer­ker; vi­de­o­blog of vlog (blog was al in die vo­ri­ge AWS); hom­mel­tuig; an­tispi­oen­wa­re;

Van­jaar se AWS is ’n ly­wi­ge, par­man­ti­ge, kar­myn­rooi stan­daard­werk van by­kans 800 blad­sye, 457 re­ëls en 34 000 woor­de­lys­in­skry­wings.

en spe­li­fi­seer, om maar ’n paar te noem.

■ Die AWS is – met bloed, sweet en tra­ne – vol­le­dig om­ge­ska­kel na XML-for­maat. Dit ver­se­ker dat toe­koms­ti­ge Taal­kom­mis­sies mak­li­ker en doel­tref­fen­der dié erf­stuk kan by­werk en ver­sprei.

■ Die AWS is vol­le­dig aan­lyn be­skik­baar by www.pha­ros­aan­lyn.co.za. Dit is mak­li­ker as ooit om deur die AWS te soek, om op hi­per­ska­kels te klik wat jou na die re­le­van­te re­ëls neem, om die AWS saam te neem waar jy ook al gaan.

■ Ook die werk­wy­se van die Taal­kom­mis­sie staan in die te­ken van die di­gi­ta­le tyd. Ons ge­bruik groot ver­sa­me­lings aan­lyn- e­lek­tro­nie­se teks­te om woor­de en re­ëls na te vors, ons neem be­slui­te op di­gi­ta­le plat­forms en ons kon­sul­teer en kom­mu­ni­keer met taal­ge­brui­kers via Fa­ce­book.

A­fri­kaans se di­gi­ta­le pres­ta­sies strek nóg ver­der: Die woor­de­lys­deel gaan ook van Ok­to­ber gra­tis in Vi­vA se slim­foon­toe­pas­sing be­skik­baar wees. Al­ler­han­de taal­teg­no­lo­gieë word met dié toe­pas­sing ge­ïl­lus­treer, soos ou­to­ma­tie­se vol­tooi­ing van woor­de, slim voor­stel­le as jy nie weet hoe om ’n woord te spel nie, in­te­gra­sie met Wi­ki­pe­dia en Wik­ti­o­na­ry, en­so­voorts.

En die mooi­ste be­wys van A­fri­kaans se di­gi­ta­le voet­spoor is dat jy met jou stem soek­tog­te in die AWS kan doen (ten min­ste in die An­droid­toe­pas­sing).

Maar daar is nie tyd om op ons lou­e­re te rus nie . . . Op die af­ge­lo­pe week se Taal­kom­mis­sie-sit­ting is reeds be­gin be­plan aan ’n vol­gen­de uit­ga­we!

gerhard@vi­va­a­fri­kaans.org

Gerhard van Huys­steen werk vir die Vir­tu­e­le In­s­ti­tuut van A­fri­kaans.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.