Hoe­veel murg is in die WP se py­pe?

Beeld - - SPORT - Blou Bul­le: Goue Leeus: S­te­phen Nell We­s­te­li­ke Pro­vin­sie: Pu­mas: S­keids­reg­ter: As­sis­tent­skeids­reg­ters: TV­s­keids­reg­ter:

Met die Su­per­rug­by-eind­stryd wat net an­der­kant die Juk­skei be­slis word, is van­aand se Cur­rie­be­ker-stryd op Lof­tus Vers­feld tus­sen die Blou Bul­le en die Goue Leeus kwa­lik ’n na­ge­dag­te.

Jy kan nie die on­der­steu­ners ver­kwa­lik dat die Cur­rie­be­ker­rug­by­reeks hul­le koud laat nie, ve­ral nie met die Su­per­reeks wat op El­lis­park op die spits ge­dryf word nie.

Dié Lof­tus-stryd hou op die ke­per be­skou vir Nol­lis Marais se span ’n pie­sang­skil­ge­vaar in.

Die Lig­blou­es sal ’n ne­der­laag teen die buur­man se B-span tot el­ke prys wil sy­stap.

Trou­ens, met die Leeus se so­wat 30 voor­ste spe­lers nie be­skik­baar nie, is dit na­der aan ’n ge­kom­bi­neer­de B- en C-span waar­mee die be­soe­kers op­ruk P­re­to­ria toe.

Dit is ook die Bul­le se eer­ste wed­stryd op Lof­tus na­dat John Mit­chell met sy red­dings­plan op­ge­daag het.

’n O­ner­va­re span het die uit­da­ging om Mit­chell se blou­druk, of me­to­do­lo­gie soos hy dit noem, al­gaan­de te be­mees­ter soos die sei­soen vor­der.

“Ons moet ver­be­ter. Ek dink nie ek en Mitch se uit­kyk ver­skil veel nie.

“Daar is meer klem om jou op die aan­val te laat geld, maar ons het tot dus­ver ge­suk­kel om dit in wed­stry­de te doen,” sê Marais.

Op los­ska­kel kry die 25-ja­ri­ge To­ny Jan­tjies nog ’n kans om te wys hy is ver­soen­baar met Mit­chell se spel­pa­troon.

Sy ska­kel­maat, Piet van Zyl, sal self Mit­chell oor die vol­gen­de paar we­ke moet oor­tuig hy is be­stem om in 2018 voor be­lo­wen­de spe­lers soos An­dré War­ner, I­van van Zyl en Em­bro­se Pa­pier in die ry te staan.

Daar is weers­kan­te min er­va­ring, maar die feit dat net die kap­tein Boom Prins­loo en die ha­ker Jan-Hen­ning Campher in die Bul­le se be­gin­span nie van­jaar Su­per­rug­by ge­speel het nie, gee hul­le guns­te­ling­sta­tus.

■ War­rick Ge­lant, Tra­vis Is­mai­el, Fran­co Nau­dé, Bur­ger O­den­daal, Ke­fent­se Mahlo, To­ny Jan­tjies, Piet van Zyl, Nic de Ja­ger, Jan­nes Kir­sten, Boom Prins­loo (k), Ru­ben van Heer­den, Ir­ne Herb­st, John­Roy Jen­kin­son, JanHen­ning Campher, Pier­re S­choe­man. PLAASVERVANGERS: Jo­han Grob­be­laar, Matthys Bas­son, A­bon­gi­le Non­k­ont­wa­na, S­haun A­den­dorff, An­dré War­ner, Ti­nus de Beer, JT Jack­son.

Ashlon Da­vids, Ma­dosha Tamb­we, Stok­kies Ha­ne­kom, Jar­ryd Sa­ge, Aphi­we Dy­an­tyi, S­haun Reynolds, Mar­co Jan­se van Vu­ren, Ry­an Kan­kow­ski (k), Fa­bi­an Booy­sen, Ja­mes Ven­ter, Mar­vin O­rie, R­hyno Herb­st, Andrew Beer­win­kel, Mi­cha­el Wil­lem­se, Sti Sit­ho­le. PLAASVERVANGERS: Pie­ter Jan­sen, Ni­co du P­les­sis, Bob­by de Wee, Ha­cji­vah Dayi­ma­ni, Ja­no Ven­ter, Mor­né van den Berg, Jan­Lou­is la Gran­ge. Dis ’n te­ken van die tye dat daar van­dees­week in die Moe­der­stad veel meer gees­drif vir die sko­le­stryd tus­sen Gim­mies en Bois­haai is as vir die Cur­rie­be­ker-krag­me­ting tus­sen die We­s­te­li­ke Pro­vin­sie en die Pu­mas.

En maak geen fout nie, daar gaan van­dag veel meer her­in­ne­rin­ge in die Paarl ge­maak word as op Nu­we­land.

Nie­te­min is die rug­by­wed­stryd teen die Pu­mas ’n be­lang­ri­ke een in die WP se wê­reld.

Die S­treep­truie het ’n groep spe­lers wat sterk ge­noeg lyk om vir ’n tuis­half­eind­stryd te kan kwa­li­fi­seer en dit is vir die WP Rug­by­u­nie (WPRU) in taai fi­nan­si­ë­le tye be­lang­rik dat hul­le p­re­sies dit doen.

Heel moont­lik gaan dit die WPRU meer kos om die wed­stryd op Nu­we­land aan te bied as wat hy uit hek­geld gaan maak.

Daar­om is dit be­lang­rik dat die S­treep­truie ver­le­de Son­dag se po­wer ver­to­ning teen die C­hee­tahs ag­ter hul­le sit en die Pu­mas met ’n bo­nus­punt­se­ge af­stof.

’n Mens kan die WP vir sy brou­werk in Bloem­fon­tein ver­ge­we, want die span was son­der ’n gros van sy bes­te spe­lers wat in van­jaar se CB-reeks gaan speel. Boon­op was dit ’n saam­ge­flans­te span wat min tyd ge­had het om hom voor te be­rei.

Van­dag is daar eg­ter nie sul­ke ver­sko­nings nie. Die WP moet uit­haal en wys.

Die an­der be­lang­ri­ke as­pek is spe­ler­ont­wik­ke­ling wat in die ko­men­de maan­de gaan plaas­vind.

Da­mi­an Wil­lem­se, wat reeds vir die S­tor­mers op los­ska­kel uit­ge­draf en baie be­lof­te ge­toon het, kry nou die ge­leent­heid om hom in die CB-reeks uit te leef in die hoop dat hy ’n meer af­ge­ron­de ge­ne­raal sal word vir aan­staan­de jaar se Su­per­reeks.

An­der spe­lers soos EW Vil­joen (sen­ter), Se­a­be­lo Se­nat­la (vleu­el), Jus­tin P­hil­lips (skrum­ska­kel), Ko­bus van Dyk (flank) en JD S­chic­ker­ling (slot) kan ook baat vind by nog ’n Cur­rie­be­ker-veld­tog om met ’n bie­tjie meer er­va­ring aan­staan­de jaar ’n im­pak in die Su­per­reeks te maak.

Maar dis die gro­ter prent­jie. Die CB-reeks is dees­dae min­der be­lang­rik, maar steeds be­lang­rik ge­noeg vir die hier en nou om saak te maak.

Die druk is dus hoog en ons sal van­mid­dag ’n vroeë blik op die murg in die WP se py­pe kry. ■ SP Marais, Dil­lyn Leyds, EW Vil­joen, Dan K­riel, Se­a­be­lo Se­nat­la, Da­mi­an Wil­lem­se, Jus­tin P­hil­lips, Ni­zaam Carr, Ko­bus van Dyk, S­te­ph de Wit, JD S­chic­ker­ling, Chris van Zyl (k), Frans van Wyk, Bon­gi M­bo­nam­bi, Ali Ver­maak. PLAASVERVANGERS: S­car­ra N­tu­be­ni, JC Jan­se van Rens­burg, Mi­cha­el Kum­bi­rai, Jo­han du Toit, Ja­co Coet­zee, Ja­no Ver­maak, Mi­chal Ha­z­nar.

De­von Wil­li­ams, JP Lewis, Ger­rit S­mith, Si­as E­ber­sohn, Ru­wel­lyn Is­bell, Ko­bus Marais, Rey­nier van Rooy­en, Wil­lie En­gel­brecht, S­te­fan Wil­lem­se, B­ri­an S­ha­ban­gu (k), Ca­me­ron Lind­say, S­te­phan G­reeff, Jacques Kotze, Mark P­re­to­ri­us, De­Jay Ter­blan­che. PLAASVERVANGERS: Frank Her­ne, Lou­is Al­bert­se, Jan­nie Stander, Chris Cloe­te, T­heo Ma­ree, Jus­tin van S­ta­den, Je­ro­me P­re­to­ri­us.

M­qom­bo­ti. S­tu­art Ber­ry.

Di­van Uys en K­we­zi Joey Klaas­te­Sal­mans.

Fo­to: GALLO

Ross Gel­den­huys, die Haaie­stut, word deur G­rie­kwas se flank RJ Lie­ben­berg plat­ge­trek in gis­ter se Cur­rie­be­ker­krag­me­ting in Dur­ban.

Piet van Zyl

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.