Lyk dit na af­tre­de?

Beeld - - HUISGIDS - Li­net­te Re­tief

Af­tre­de is die vin­nig­ste groei­en­de re­si­den­si­ë­le be­leg­ging­seg­ment in die land. S­ta­tis­tie­ke van die Re­ti­re KZN-i­ni­si­a­tief toon dat slegs in K­waZu­la-Na­tal daar ’n 32%- vraag is van men­se wat af­tree-ei­en­dom as’ n be­leg­gings voor­uit­sig oor­weeg.

Die groei­en­de be­lang­stel­ling in dié seg­ment is die re­sul­taat van ’n paar fun­da­men­te­le fak­to­re, naam­lik lig­ging, vraag, ka­pi­taal­ap­pre­si­a­sie en huur­op­brengs.

“K­waZu­lu-Na­tal word SuidA­fri­ka se nr. 1-af­tree­be­stem­ming, dank­sy me­de­din­gen­de ei­en­doms­pry­se, ont­span­ne leefstyl, prag­ti­ge lig­gings­op­sies, warm kli­maat en wê­reld­klas ge­rie­we ,” sê Wi­cus Ja­cobs, di­rek­teur van Car­mel Pro­per­ties.

Een van die af­tree-ont­wik­ke­lings wat by uit­stek ge­skik is vir die be­leg­gings­mark is S­ho­re­li­ne Si­ba­ya, deel van die ge­sog­te Si­ba­ya Co­as­tal P­re­cinct. Dié troe­tel­dier v­rien­de­li­ke af­tree land­goed wat deur Car­mel Pro­per­ties ont­wik­kel is, be­staan uit mo­der­ne en­kel vlak deel­ti­tel-woon­een­he­de met­een -, twee-en drie slaap­ka­mer op­sies, as­ook’ n ver­skei­den­heid ver­sor­gings diens­te wa top die per­seel ver­skaf sal word deur die MyCa­re-sen­trum wat in fa­se een ge­bou word.

Die ont­wik­ke­ling bied se­ku­ri­teit en is ge­rief­lik na­by die see, wou­de en in­ko­pie­sen­trums ge­leë. S­ho­re­li­ne Si­ba­ya grens aan Sig­na­tu­re Si­ba­ya E­sta­te wat vol­be­sit-er­we bied.

Lig­ging is ’n deur­slag­ge­wen­de fak­tor in e­ni­ge ei­en­doms be­leg­ging. An­der re­si­den­si­ë­le ei­en­dom­me in die Si­ba­ya Co­as­tal P­re­cinct sal na ver­wag­ting’ n mi­ni­mum van 30% ka­pi­taal ap­pre­si­a­sie tus­sen die vas­maak en oor­drag van’ n een­heid ge­niet. Dit sal waar­skyn­lik selfs ster­ker wees in die ge­val van ’n van-die­p­lan-af­tree­land­goed, ge­grond op die vraag en om­dat S­ho­re­li­ne Si­ba­ya die e­nig­ste af­tree­land­goed in die ge­bied is.

“Van-die-plan--ont­wik­ke­lings soos S­ho­re­li­ne Si­ba­bya er­vaar ka­pi­taal a p pres a sie tus­sen die vas­maak van die aan­koop (met ’n 10%-de­po­si­to) en die oor­drag van die een­heid met vol­tooi­ing. In die mees­te ge­val­le es­ka­leer die vraag na af­tree-ei­en­dom so­dra die af­ge­tre­de­nes sien die ont­wik­ke­ling is vol­tooi,” sê Ja­cobs.

“As ’n mens van die plan af koop, hoef jy nie he­re­reg­te te be­taal nie, wat ’n bo­nus is. Plus, be­leg­gers wat in S­ho­re­li­ne Si­ba­ya koop, het die voor­deel dat hul­le nie’ n hef­fing sta­bi­li­se­ring s fooi hoef te be­taal nie, om­dat dit ’n kos­te is wat ons dek,” sê Ja­cobs.

Voorts, sê Ja­cobs, die so­ge­naam­de “ba­by boom­er”-ge­slag wat tus­sen tien en 25 jaar lan­ger as hul ou­ers leef, het ’n eks­po­nen­si­ë­le toe­na­me in die vraag na af­tree-ei­en­dom tot ge­volg. “Daar is dus ook ’n sterk be­hoef­te aan huur­ei­en­dom­me,” sê hy.

As ’n mens van die plan af koop, hoef jy nie he­re­reg­te te be­taal nie, wat ’n bo­nus is.

’n Kuns­te­naars­voor­stel­ling van die klub­huis en swem­bad by die S­ho­re­li­ne Si­ba­ya­land­goed.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.