Mu­ni­si­pa­li­teit in bek ge­ruk

Beeld - - HUISGIDS - Li­net­te Re­tief

Dui­sen­de nu­we huis­ei­e­naars het se­dert 2013 met groot af­wag­ting by hul nu­we ei­en­dom­me in­ge­trek. Toe word hul­le plat­ge­slaan deur ’n wan­in­ter­pre­ta­sie van ’n hof­uit­spraak wat daar­toe ge­lei het dat mu­ni­si­pa­li­tei­te hul mag mis­bruik.

Hul­le het dit ge­doen deur, on­der meer, e­lek­tri­si­teit af te sny, nu­we ei­e­naars te dwing om skuld­er­ken­nings te on­der­te­ken en ge­wei­er het om nu­we ver­brui­kers­oor­een­koms­te aan te gaan voor­dat die vo­ri­ge ei­e­naar se skuld be­taal is.

Nê­rens in e­ni­ge wet wat ver­band hou met mu­ni­si­pa­le stel­sels word mu­ni­si­pa­li­tei­te toe­ge­laat om dit te doen nie.

So het som­mi­ge ver­brui­kers al dui­sen­de of tien­dui­sen­de ver­loor, an­der hon­derd­dui­sen­de of selfs mil­joe­ne.

Een van die on­ge­luk­ki­ge ver­loor­ders was Pe­ter Li­va­nos, be­stu­ren­de di­rek­teur van New Ven­tu­res Pro­per­ties.

Hy het R7 mil­joen se mu­ni­si­pa­le skuld ge­ërf wat nie voor­af o­pen­baar ge­maak is by die vei­lings waar hy ’n aan­tal ei­en­dom­me ge­koop het nie.

Hy het eg­ter nie in sak en as gaan sit nie.

Hy het die ge­leent­heid ge­bruik om ’n maat­skap­py, New Ven­tu­res Con­sulting & Ser­vi­ces, op die been te bring.

Die doel van die maat­skap­py, wat on­langs her­noem is as Mu­ni­ci­pal Debt S­pe­ci­a­list, is om an­der ei­end­oms­ei­e­naars wat hul­self in die­self­de pe­na­rie be­vind, te help.

Tot op he­de het Li­va­nos reeds by­kans ’n mil­jard rand vir sy kli­ën­te ge­spaar.

Hy nooi al­le Beeld- en Huis­gids-le­sers in die Tshwa­ne-, E­kur­hu­le­ni- en Jo­han­nes­burg-mu­ni­si­pa­li­teit wat be­sig is om hul ei­en­dom­me te ver­koop en ge­poot­jie word . deur hoë kla­ring­sy­fers (mu­ni­si­pa­le skuld), om van sy diens­te ge­bruik te maak.

Die bes­te ding om­trent die diens en be­sig­heids­mo­del, sê hy, is dat daar hoe­ge­naamd geen voor­af of ek­stra kos­te ver­bon­de is vir die kli­ënt nie.

“Ons ver­haal ons geld uit die be­spa­rings,” ver­dui­de­lik hy.

Li­va­nos het die af­ge­lo­pe paar jaar nóg e­nor­me waar­de tot Mu­ni­ci­pal Debt S­pe­ci­a­list se diens­te toe­ge­voeg deur saam te span met ’n oor­brug­gings­fi­nan­sie­rings­maat­skap­py wat uit­staan­de skuld aan mu­ni­si­pa­li­tei­te kan fi­nan­sier.

“Om al­les te kroon, sal daar dik­wels ook nie ek­stra kos­te by die oor­brug­gings­fi­nan­sie­ring be­trok­ke wees nie.

“Die kos­te daar­van word ge­woon­lik ver­haal uit die be­spa­rings wat ons skep,” sê hy.

Vir meer in­lig­ting om­trent Mu­ni­ci­pal Debt S­pe­ci­a­list se diens­te, as­ook die ag­ter­grond om­trent die mu­ni­si­pa­le skuld-di­lem­ma, ska­kel 011 453 2365, e-pos pe­ter@ li­va­nos­group.co.za of be­soek www.mu­ni­ci­pal­debt.co.za

Nê­rens in e­ni­ge wet wat ver­band hou met mu­ni­si­pa­le stel­sels word mu­ni­si­pa­li­tei­te toe­ge­laat om dit te doen nie.

Pe­ter Li­va­nos, be­stu­ren­de di­rek­teur van Mu­ni­ci­pal Debt S­pe­ci­a­list, nooi le­sers uit om by hom aan te klop om hulp.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.