Zel­da maak só nie vrien­de

Beeld - - KOMMENTAAR - Ou­er van kin­ders in Aus­tra­lië, P­re­to­ria

Zel­da la Gran­ge se on­der­houd op RSG op 3 Au­gus­tus het be­trek­king.

Dit kan nie ont­ken word dat sy ’n waar­de­vol­le diens aan Nel­son Man­de­la ge­le­wer het nie. Haar po­si­tie­we by­dra­es in die ge­meen­skap dees­dae gaan nie on­ge­siens ver­by nie.

In die ge­sprek het sy met om­sig­tig­heid oor die boek van ’n voor­ma­li­ge arts van Man­de­la ge­ant­woord.

Myns in­siens het sy haar on­ge­luk­kig op ir­re­le­van­te wy­se oor die “on­guns­ti­ge” si­tu­a­sie van die A­bo­ri­gi­nes in Aus­tra­lië uit­ge­laat.

Sy is se­ker ge­reg­tig op ’n me­ning. Wat my eg­ter ont­stel het, was haar op­mer­king dat sy nie kan ver­staan dat voor­ma­li­ge Suid-A­fri­ka­ners wat hul­le daar ge­ves­tig het “klaar­blyk­lik daar­mee vir lief neem” nie. Dit sou meer ge­pas ge­wees het in­dien sy haar ver­ge­wis het van die be­lang­rik­ste re­des waar­om die mees­te van die dui­sen­de Suid-A­fri­ka­ners ver­huis het en waar­om hul­le tans nog daar is. Ek is oor­tuig daar­van dat daar heel­par­ty oor­een­stem­mings met my kin­ders s’n sal wees.

Dat daar moont­lik by som­mi­ge ge­we­se Suid-A­fri­ka­ners sim­pa­tie met die “nood/be­hoef­tes” van A­bo­ri­gi­nes be­staan, kan nie ont­ken word nie. Ek glo eg­ter nie dat fi­lan­tro­pie­se en/of “be­vry­dings­mo­tie­we” hoog op hul oor­we­gings­lys (in­dien e­nig­sins) was/is nie.

Dit is nie se­ker wat Zel­da se re­des vir haar be­soek was nie, het­sy die be­mar­king van haar boek of va­kan­sie of iets an­ders. Haar on­ge­vraag­de, ver­al­ge­me­nen­de op­mer­kings oor Suid-A­fri­ka­ners maak haar le­sers- en/of vrien­de­kring daar nie gro­ter nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.