Ver­brui­kers­fo­rum

Beeld - - BOEKE -

Ver­brui­kers kan hul klag­tes e­lek­tro­nies by Tot u Diens in­dien. Stuur e­pos na to­tu­diens@beeld.com.

Klag­tes wat e­lek­tro­nies in­ge­dien word, kan spoe­di­ger af­ge­han­del word.

U kan ook ’n faks stuur na 086 693 5146. Ont­hou om die maat­skap­py se faks­nom­mer en be­son­der­he­de in te sluit.

Kon­trak ná maan­de wel aan­ge­pas

Ja­c­ques Ben­ce het ons ge­vra om hom met sy klag­te oor Vo­da­com te help.

“Ek het in Mei reeds pro­beer om my Vo­da­com-kon­trak te her­nu.

“Ek het op hul web­werf vir ’n pro­mo­sie in­ge­te­ken.

“’n Nu­we foon is wel aan my ge­le­wer, maar die no­di­ge aan­pas­sings is nie op my kon­trak aan­ge­bring nie.”

Ben­ce het hier­oor na­vraag ge­doen. “Vol­gens Vo­da­com sou die ver­an­de­rin­ge aan die be­gin van Ju­nie in wer­king tree. ’n Dag ná die da­tum waar­op die ver­an­de­rin­ge sou plaas­vind, het Vo­da­com nog nie die no­di­ge aan­pas­sings aan­ge­bring nie. Ek het weer met Vo­da­com in ver­bin­ding ge­tree en hier­die keer het hul­le ge­sê die aan­pas­sings be­hoort in om­trent twee we­ke af­ge­han­del te wees. Weer het daar da­dels van hul be­lof­te ge­kom. Die vol­gen­de per­soon by Vo­da­com met wie ek ge­praat het, het weer ge­sê al­les sal teen 1 Ju­lie ge­doen wees. No­de­loos om te sê dit het weer nie ge­beur nie. Ek weet nie meer wat­ter kant toe nie.”

Tot u Diens het Vo­da­com ge­vra om aan­dag aan Ben­ce se klag­te te gee. Hul­le het hom vir die on­ge­rief om ver­sko­ning ge­vra. Sy kon­trak is nou soos hy dit wil hê en Vo­da­com het ook as ge­baar van wel­wil­lend­heid gra­tis da­ta aan Ben­ce be­skik­baar ge­maak. Hy het hul­le hier­voor be­dank.

) He­leen Holtz­hau­sen het ook by Vo­da­com ’n blou­tjie ge­loop.

“Ek is ui­ters ge­frus­treerd met Vo­da­com se diens. Ek be­taal maan­de­liks my re­ke­ning met ’n de­biet­or­der, maar die be­drag wat hul­le el­ke maand af­trek, is baie wis­sel­val­lig. In die pro­ses is daar ek­stra kos­te wat ek el­ke keer moet be­taal. Ek het al deur Vo­da­com se in­bel­sen­trum ’n op­los­sing vir die pro­bleem pro­beer vind, maar so­ver nog niks uit­ge­rig nie.”

Ons het ook Holtz­hau­sen se klag­te vir Vo­da­com ge­stuur. Hul­le sê Holtz­hau­sen kwa­li­fi­seer vir af­slag op haar kon­trak, maar dat daar dalk se­ke­re kos­te is waar­van sy nie weet nie. Hul­le het aan haar ver­dui­de­lik waar­voor sy el­ke maand be­taal. Vo­da­com het ook as ge­baar van wel­wil­lend­heid kre­diet aan haar toe­ge­staan.

Holtz­hau­sen sê dit kom voor of al­les nou in or­de is en het Vo­da­com vir hul hulp be­dank.

Va­kan­sie­klub traag met kan­sel­la­sie

Pe­trus S­try­dom was nie ge­luk­kig met die diens wat hy by Ea­sy Ho­li­days ge­kry het nie.

“Ek wil my Ea­sy Ho­li­days-lid­maat­skap be­ëin­dig, maar so­ver kon ek nie reg­kom nie. Ek het hul­le te­le­fo­nies en skrif­te­lik ge­vra om my kon­trak te be­ëin­dig, maar ek kry nie eens te­rug­voe­ring op my ver­soe­ke nie. Die re­de waar­om ek my lid­maat­skap wil be­ëin­dig, is om­dat ek en my vrou met pen­si­oen ge­gaan het en nie meer Ea­sy Ho­li­days se gel­de kan be­kos­tig nie.”

Ons het Ea­sy Ho­li­days oor S­try­dom se klag­te ge­pols. Sy kon­trak is ge­kan­sel­leer.

Ea­sy Ho­li­days het ’n do­ku­ment aan S­try­dom ver­skaf om bo­ge­noem­de te be­ves­tig.

Mag nie wéér vir buf­fer­ska­de eis

Nic­ci S­chee­pers meen S­mar­tu­ma-ver­se­ke­ring se diens kan ver­be­ter.

“Ek het in 2014 ’n nu­we mo­tor be­kom en ’n po­lis by S­mar­tu­ma be­kom om my dek­king vir klein krap­pies en dui­kies te gee. Aan die ein­de van ver­le­de jaar het ek ’n eis in­ge­dien na­dat my mo­tor ver­moe­de­lik in ’n par­keer­ter­rein ge­krap is. Die ska­de was aan die voor- en ag­ter­buf­fer. Ek het nie self die ska­de ver­oor­saak nie. On­ge­luk­kig was ek vir ge­rui­me tyd ná ’n o­pe­ra­sie nie in staat om ’n kwo­ta­sie vir die ska­de te be­kom nie.

“Ek het wel in Mei ’n kwo­ta­sie ge­kry en ’n aan­tal fo­to’s van die ska­de aan S­mar­tu­ma ver­skaf. Die her­stel­werk sou na­ge­noeg R3 000 be­loop. S­mar­tu­ma het eg­ter die eis van die hand ge­wys aan­ge­sien dit vol­gens hul­le te hoog is. On­der hier­die om­stan­dig­he­de het ek aan­ge­bied om self vir ’n ge­deel­te van die her­stel­werk te be­taal, maar S­mar­tu­ma was ook nie hier­voor te vin­de nie. Om dit al­les te kroon het ek nou ’n brief van S­mar­tu­ma ont­vang wat lui ek mag nie ver­der ei­se vir ska­de aan my voer­tuig se buf­fers in­dien nie. Ek ver­staan dit nie, want ek het im­mers hier­die ver­se­ke­ring uit­ge­neem om my dek­king vir pre­sies hier­die soort si­tu­a­sie te gee.”

Tot u Diens het S­mar­tu­ma vir ’n ver­dui­de­li­king ge­vra. Hul­le sê dis S­chee­pers se twee­de eis vir hier­die soort ska­de en dat die eer­ste eis wel uit­be­taal is. Daar is eg­ter ’n li­miet op hoe­veel S­chee­pers ge­du­ren­de ’n ge­spe­si­fi­seer­de tyd­perk voor mag eis, wat ten tye van die twee­de eis oor­skry sou word.

Vol­gens S­mar­tu­ma bied hul­le S­chee­pers dek­king vir mi­ni­ma­le ska­de en dat e­nig­iets bo die li­miet nie meer in hier­die ka­te­go­rie val nie.

S­mar­tu­ma het ook be­ves­tig dat S­chee­pers nie in die toe­koms vir ska­de aan die be­trok­ke voer­tuig se buf­fers sal kan eis nie.

S­chee­pers sê S­mar­tu­ma se diens is be­treu­rens­waar­dig en het be­sluit om die po­lis on­mid­del­lik te be­ëin­dig.

Tel­kom sê hy be­taal nie

Her­man Pie­naar se brief aan ons het oor Tel­kom ge­han­del.

“Ek be­taal my Tel­kom­lyn op ’n jaar­lik­se ba­sis deur ’n der­de par­ty.

“Tel­kom het eg­ter on­langs my diens be­ëin­dig om­dat hul­le sê ek nie be­taal het nie.

“Dis eg­ter nie die ge­val nie en ek het aan hul­le ver­dui­de­lik ek het vir ’n jaar voor­uit be­taal. Hul­le wil eg­ter niks weet nie en ek kan steeds nie my foon ge­bruik nie.”

Ons het Tel­kom ge­vra om ondersoek in te stel. Pie­naar het nou weer die ge­bruik van sy te­le­foon.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.