Nu­we Mr D Food sê sy sa­ke kóók

Groei is ver­se­ker, meen hoof

Beeld - - SAKE - Nel­lie Brand­Jon­ker

Die spoed waar­teen Suid-A­fri­ka­ners apps aan­vaar waar­mee kos be­stel word, het selfs hul­le ver­baas, sê De­vin Sin­clair (33), hoof van die nu­we Mr D Food, wat uit die ou Mr. De­li­very om­skep is.

Se­dert Mr D Food se app ses maan­de ge­le­de be­kend ge­stel is, is dit 200 000 keer af­ge­laai en daar vind nou al 100 000 be­stel­lings per maand deur die app plaas.

Vol­gens hom het 80% van Mr. De­li­very se kos­be­stel­lings ver­le­de jaar Ju­nie nog oor die foon plaas­ge­vind en ’n jaar la­ter vind 95% van al­le be­stel­lings deur die app plaas.

“Dit stem oor­een met die ten­dens wat ons o­rals in die wê­reld sien dat die aanlyn be­stel­ling van kos be­sig is om skerp toe te neem.”

Vol­gens hom glo hul­le dit is baie re­a­lis­ties dat die ge­tal men­se wat die app af­ge­laai het in die ko­men­de ses maan­de gaan ver­dub­bel tot 400 000 aan die ein­de van die jaar.

Die 25 jaar oue Mr. De­li­very het on­langs ’n nu­we han­dels­merk in splin­ter­nu­we kleu­re ge­kry om­dat hul­le ’n “vars ge­sig wou sit op wat eint­lik ’n heel­te­mal nu­we on­der­ne­ming is”.

Sin­clair sê die reis na die nu­we Mr D Food het in 2014 be­gin toe Ta­ke­a­lot – wat voor­heen ’n be­lang in hul­le ge­had het – die maat­skap­py ten vol­le be­kom het.

Dit was net voor Ta­ke­a­lot se sa­me­smel­ting met Ka­la­ha­ri.com.

Sin­clair, ’n ge­ok­trooi­eer­de re­ken­mees­ter wat ’n MBA in e-han­delstra­te­gie aan die U­ni­ver­si­teit van Cam­brid­ge ver­werf het, het hom in Ja­nu­a­rie 2015 by Ta­ke­a­lot aan­ge­sluit.

Afle­we­ring

’n Deel van die ver­an­de­ring van Mr. De­li­very na Mr D Food het in­ge­sluit om die doel­tref­fend­heid van die net­werk van af­le­we­rings­voer­tuie te ver­be­ter en die si­ner­gieë in afle­we­ring met Ta­ke­a­lot te be­nut.

Van­dag doen die af­le­we­rings­vloot ’n meng­sel van afle­we­ring, nie net meer kos nie, maar ook pak­kies vir Ta­ke­a­lot en die aanlyn kle­re­win­kel Su­per­ba­list.

“Dit was be­lang­rik om die skaal­voor­de­le van die af­le­we­raars te ver­groot en hul­le ’n be­ter ge­leent­heid te gee om ’n in­kom­ste te ver­dien.”

Dit het ook sin ge­maak om afle­we­ring te deel, “want men­se be­stel nie mid­dag­e­te of aand­e­te tus­sen twee en vier in die mid­dag nie en daar word ook nie veel pak­kies tus­sen 17:00 en 20:00 op Vry­dag­aan­de af­ge­le­wer nie’’.

Sag­te­wa­re

Be­ne­wens die app vir ver­brui­kers, moes hul­le ook sag­te­wa­re ont­wik­kel vir die di­gi­ta­le kom­mu­ni­ka­sie­toe­stel­le waar­mee re­stau­ran­te die be­stel­lings ont­vang.

“As die ver­brui­ker die be­stel­ling op die app plaas, word dit da­de­lik deur ’n An­droid-toe­stel in die re­stau­rant uit­ge­druk.”

Die sag­te­wa­re vir die re­stau­rant en die app vir ver­brui­kers is deur hul eie span in­ge­ni­eurs ge­bou.

’n Web­tuis­te is ook ge­bou waar die re­stau­ran­te hul be­stel­lings kan sien en waar spys­kaar­te be­stuur kan word, soos as iets uit­ver­koop is.

Vin­ni­ger

Hul­le moes ook die teg­no­lo­gie ont­wik­kel wat die af­le­we­ring­span ge­bruik.

’n App is vir hul­le ge­bou wat baie ge­so­fis­ti­keer­de teg­no­lo­gie ge­bruik om se­ker te maak die naas­te dry­wer kry die be­stel­ling en doen die afle­we­ring.

Die ver­an­de­ring moes ver­se­ker dat dit mak­li­ker en een­vou­di­ger is om be­stel­lings te plaas en af­le­we­rings­tye ver­snel.

“Ons het pro­beer se­ker maak dat ons die be­stel­ling bin­ne 15 mi­nu­te van die re­stau­rant tot by die klant kan kry.”

Die teg­no­lo­gie wat van die klant se lig­ging ge­bruik maak, gee re­stau­rant­keu­ses in ’n om­trek van 5 km.

Ge­drags­ver­an­de­ring

Die apps ver­an­der ver­brui­kers se ge­drag.

“Daar is nou geen re­de meer hoe­kom jy nie ’n slaai na jou les­se­naar by die werk kan be­stel vir mid­dag­e­te nie.”

Die app word nou meer dik­wels en vir ver­skil­len­de e­tes ge­bruik.

“Hoe ge­reeld dit ge­bruik word, dui aan dit is nie meer net vir be­derf nie, maar dat dit deel word van ’n leef­styl.”

Vol­gens hom be­gin men­se selfs ont­byt be­stel.

Dit het ook ge­kom na­dat meer re­stau­ran­te by­ge­voeg is, wat ’n gro­ter keu­se aan ver­brui­kers gee en om­dat dit ’n mak­li­ke diens is om te ge­bruik.

Die ou Mr. De­li­very was am­per net met die groot kits­kos­re­stau­rant­ket­tings ge­as­so­si­eer.

Die re­stau­ran­te wat hul­le nou aan­bied, is in ne­ge maan­de meer as ver­dub­bel van min­der as 700 tot meer as 1 400.

Wat van me­de­din­ging?

Sin­clair sê Mr D Food word op drie ma­nie­re van die me­de­din­ging on­der­skei.

1. Gro­ter keu­se van re­stau­ran­te: Die groot kits­kos­ket­tings wat be­skik­baar is deur hul­le, soos Nan­do’s, wat nie nood­wen­dig op an­der is nie, vol­gens hom.

2. Wyd­ste dek­king: Vol­gens hom het Mr D Food ook die wyd­ste dek­king in die land en is in meer ge­bie­de be­skik­baar as an­der. Dit is in 1 900 woon­buur­te be­skik­baar.

3. Jy kan kon­tant be­taal: Hy glo ’n be­lang­ri­ke ei­en­skap wat hul­le on­der­skei, is dat hul­le aan klan­te die ver­moë bied om kon­tant te be­taal met afle­we­ring. “Dit is be­lang­rik in SuidA­fri­ka en wat spruit uit die feit dat ons die mark ver­staan. Hoe­wel 95% van ons be­stel­lings op die app plaas­vind, word ’n groot per­sen­ta­sie daar­van kon­tant be­taal. Ons is die e­nig­ste aanlyn kos­af­le­we­rings­on­der­ne­ming wat dié op­sie bied.”

U­ber Eats is tans baie ge­wild in ver­al Kaap­stad.

“Ek dink se­dert hul aan­koms het hul­le die ka­te­go­rie uit­ge­brei. Meer men­se be­stel kos as voor­heen en meer men­se doen dit deur ’n app.

“Maar se­dert hul­le ge­kom het, het ons aan­hou groei. Hul koms het nie ons groei be­perk nie.”

Groei

Nas­pers is Ta­ke­a­lot se groot­ste aan­deel­hou­er. Wê­reld­wyd het Nas­pers se­dert Mei van­jaar meer as ’n $500 mil­joen in twee aanlyn kos­af­le­we­rings­on­der­ne­mings be­lê.

Die be­leg­ging in die nu­we Mr D Food is ook we­sen­lik.

Dit is ge­doen met die oog op die ge­leent­heid en groei wat gaan kom, sê Sin­clair.

In 2015 is min­der as 1% van die kos wat be­stel is in SuidA­fri­ka aanlyn be­stel. Ver­ge­le­ke daar­mee was dit toe 35% in ont­wik­kel­de lan­de en kan dit na ra­ming van­jaar 65% be­reik.

Die groei wat Mr D Food voor­sien, word ver­wag uit dié ver­skui­wing van bel-en-be­stel na die ge­bruik van die app.

Die toe­ne­men­de tyds­be­per­kin­ge wat ver­brui­kers er­vaar en die ge­paard­gaan­de soe­ke na ge­rief gaan ook groei ver­se­ker.

Vol­gens hom kan dit reeds ge­sien word. Hul sy­fers toon ver­brui­kers ge­bruik die app nou p­leks van ’n hand­vol ke­re per jaar ’n hand­vol ke­re per maand.

Daar word ver­wag dat so­wat 20 mil­joen slim­fo­ne in SuidA­fri­ka teen 2020 ge­bruik gaan word.

“Ons glo as ons app die mak­lik­ste is om te ge­bruik en die bes­te diens le­wer, gaan die ge­tal men­se wat dit ge­bruik in pas met die groei in slim­fo­ne toe­neem.”

Wins

Die fo­kus is tans op groei.

“Ons be­skou ons­self as am­per op dag een van die nu­we Mr D Food-on­der­ne­ming. Ons het swaar be­lê om die ou Mr. De­li­very na die nu­we Mr D Food te neem en dit te po­si­si­o­neer om voor­deel te trek uit die ge­leent­heid, wat ons glo groot gaan wees.”

Dit is ’n be­dryf met klein wins­mar­ges.

Mr D Food maak sy geld deur ’n per­sen­ta­sie te kry van die in­kom­ste uit die kos wat ver­koop word.

“Soos baie e-han­del­on­der­ne­mings gaan dit daar­oor om skaal op te bou. Daar is se­ke­re kos­te wat jy moet hê en as ’n se­ke­re skaal be­reik is, be­gin die on­der­ne­mings wins­ge­wend word.”

Fooi­tjies

Men­se wat die app ge­bruik, wíl fooi­tjies aan die dry­wers gee.

Toe hul­le die app be­gin toets het, was fooi­tjies aan­vank­lik nie in­ge­sluit nie.

“Baie klan­te het eg­ter aan­ge­dui dat hul­le ’n fooi­tjie deur die app wil gee.”

Ver­re­weg die mees­te ver­kies om ’n fooi­tjie aan die af­le­we­raars te gee.

Dit be­loop rof­weg 10% van die re­ke­ning.

Regs:

De­vin Sin­clair (33), hoof van Mr D Food.

On­der links:

Só be­stel jy op Mr D Food.

On­der regs:

Die skerm van ’n slim­foon wat toon hoe ver die be­stel­ling ge­vor­der het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.