AB In­bev se kon­so­li­da­sie fyn dop­ge­hou

Beeld - - SAKE - Frans de K­lerk

Tal­le ont­le­ders was en is steeds oor­tuig dat An­he­u­ser-Busch In­bev te veel be­taal het om SABMil­ler in die han­de te kry.

Na­dat die tran­sak­sie af­ge­han­del is, het die aan­deel eers on­der wins­ne­ming deur­ge­loop, maar AB In­bev het on­langs aan­ge­kon­dig dat sy sa­ke be­ter be­gin lyk en vaar.

Kon­so­li­da­sies op teg­nie­se gra­fie­ke word be­skou as ’n pe­ri­o­de waar in­ge­lig­te be­leg­gers be­sluit of hul­le die stand van sa­ke kan ver­trou.

As die aan­deel na bo van­uit die kon­so­li­da­sie breek, kan ons aan­neem dat be­leg­gers te­vre­de is, en as die kon­so­li­da­sie na on­der breek, kan ons aan­neem dat teg­nie­se be­leg­gers nog nie vre­de in hul ge­moed het nie.

Die kon­so­li­da­sie tus­sen R1 400 en R1 600 oor die laas­te paar maan­de maak nie werk­lik die aan­deel teg­nies aan­trek­lik nie, maar in­tus­sen het die be­trou­ba­re 40-we­ke- be­we­gen­de ge­mid­del­de (R1 471,09) in ’n steun ver­an­der. Die ho­ër laag­tes (po­si­tief) gee ook sei­ne dat be­leg­gers koop wan­neer die aan­deel on­der ver­koop­druk deur­loop.

Die kon­so­li­da­sie bo lyn A (R1 518,21) be­ves­tig ook dat die ten­dens na bo wil draai en bo lyn B (R1 620,64) kan teg­nie­se be­leg­gers aan­neem dat in­ge­lig­te be­leg­gers die kor­po­ra­tie­we ak­sie van die laas­te tyd ver­werk het en dat die aan­deel­prys weer na bo kan be­weeg.

Die week­lik­se teg­nie­se gra­fiek het be­trek­king.

) S­pe­ku­lan­te: Koop so na as moont­lik aan lyn A in­dien die aan­deel­prys te­rug­trek, an­ders koop bo lyn B maar ge­bruik dan lyn A as keer­ver­lies om ka­pi­taal te be­skerm.

) Me­di­um­ en lang­ter­myn­be­leg­gers: Doen die­self­de as s­pe­ku­lan­te.

) No­ta: Die maat­skap­py word be­skou as ’n de­fen­sie­we aan­deel en dien ook as ’n goeie rand­ver­skan­ser. Die aan­deel stel be­leg­gers ook sel­de te­leur. En wan­neer daar wel te­leur­stel­lings was, was dit van kor­te duur.

) Frans de K­lerk is ’n o­n­af­hank­li­ke teg­nie­se ont­le­der: fdk@tel­kom­sa.net, www.frans­de­klerk.com, T­wit­ter­naam: Tra­derFrans

Kon­so­li­da­sies op teg­nie­se gra­fie­ke word be­skou as ’n pe­ri­o­de waar in­ge­lig­te be­leg­gers be­sluit of hul­le die stand van sa­ke kan ver­trou.

Car­los B­ri­to is aan die hoof van AB In­bev. Die bier­reus het aan­ge­kon­dig sy sa­ke be­ter be­gin lyk en vaar ná die sa­me­smel­ting met SABMil­ler.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.