3,3 m. jon­ges in SA ‘is le­dig’

Be­vol­kings­groei ver bo e­ko­no­mie­se groei

Beeld - - NUUS - Han­lie S­tad­ler

’n Ver­stom­men­de 67,4% van Suid-A­fri­ka se jong men­se (15 tot 24 jaar oud) is werk­loos, vol­gens die uit­ge­brei­de de­fi­ni­sie van dié woord.

3,3 mil­joen is “le­dig”: Hul­le werk nie en gaan nie skool of stu­deer nie. Baie van hul­le soek nie eens werk nie, vol­gens S­ta­tis­tie­ke Suid-A­fri­ka (SSA) se ar­beids­mag­pei­ling vir die twee­de kwar­taal.

Ke­vin Lings, hoof­e­ko­noom van S­tan­lib, sê jeug­werk­loos­heid het ’n “na­si­o­na­le kri­sis ge­word, met be­dui­den­de maat­skap­li­ke, e­ko­no­mie­se en po­li­tie­ke im­pli­ka­sies”.

“Suid-A­fri­ka moet dit na reg­te sy heel be­lang­rik­ste pri­o­ri­teit maak om werk te skep.

“Dit kan net ge­beur met ’n ge­sa­ment­li­ke en vol­ge­houe po­ging om vaar­dig­heids­ont­wik­ke­ling te ver­be­ter en deur in­ves­te­ring, on­der­ne­mings­ont­wik­ke­ling en en­tre­pre­neur­skap deur die pri­va­te sek­tor aan te moe­dig.”

Lings sê as die si­tu­a­sie nie om­ge­keer word nie, sal SuidA­fri­ka net al hoe meer maat­skap­li­ke toe­lae moet uit­be­taal, wat die staats­kas on­der al hoe gro­ter druk sal plaas.

In die jaar 2000 is staats­toe­lae aan 2,946 mil­joen men­se be­taal. Dit het teen 2010 tot 14,624 mil­joen ge­styg na­dat die ou­der­dom ver­hoog is van kin­ders wat toe­lae kan ont­vang (tot 17 jaar).

Van­jaar ont­vang 17,335 mil­joen Suid-A­fri­ka­ners staats­toe­lae. Dit is meer as 1 mil­joen meer as die 16,1 mil­joen men­se

met werk.

Maar­ten Ac­ker­man, hoof­e­ko­noom van Ci­ta­del, sê as die werk­loos­heid­sy­fers saam­ge­lees word met die sy­fers oor be­vol­kings­groei wat ver­le­de week uit­ge­reik is, is dit dui­de­lik dat werk­skep­ping saam met on­der­wys Suid-A­fri­ka se en­ke­le groot­ste uit­da­ging bly.

“Die be­vol­kings­groei­koers (1,6%) is ver bo die e­ko­no­mie se groei­koers (op ’n jaar­grond­slag tans 1%) en ter­self­der­tyd wys ons ma­triek­slaag­sy­fer dat by­na 50% van kin­ders wat be­gin skool­gaan, nie ma­triek skryf of deur­kom nie. Die ge­volg is ’n groot, on­der­ge­skool­de ar­beids­mag.”

Ac­ker­man sê in ag ge­no­me die lae vlak van vaar­dig­he­de in die land het Suid-A­fri­ka werk­skep­ping no­dig in die “groei­en­jins” van die land, soos myn­bou, ver­vaar­di­ging en land­bou.

“Die toe­koms lyk duis­ter as ’n mens al die po­ten­si­ë­le uit­diens­stel­lings in ag neem wat so­wel groot myn­bou­maat­skap­pye as klein­han­de­laars on­langs aan­ge­kon­dig het.”

Die land se werk­loos­heids­koers vir die kwar­taal is on­ver­an­derd op 27,7%, maar die uit­ge­brei­de werk­loos­heids­koers het tot 36,6% ge­styg.

9,3 mil­joen po­ten­si­ë­le werk­ne­mers in die land is son­der werk. Dit is dié wat op soek is na werk, al ont­moe­dig is om te soek of geen gel­di­ge re­de kan aan­voer waar­om hul­le nie werk het nie.

)

Nog be­rig­te in Sa­ke.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.