ANC­LP’s is van­dag al­leen met hul ge­we­te

Beeld - - KOMMENTAAR -

Wan­neer le­de van die Na­si­o­na­le Ver­ga­de­ring van­mid­dag stem oor die agt­ste mo­sie van wan­troue in pres. Ja­cob Zu­ma, is el­ke ANC-LP al­leen met sy of haar ge­we­te.

Die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof het vroe­ër be­slis dat LP’s in be­gin­sel die reg het om vol­gens hul ge­we­te te stem en nie vol­gens wat die par­ty voor­skryf nie. Ba­le­ka M­be­te, spea­ker, se be­sluit gis­ter om ’n ge­hei­me stem­ming toe te laat, maak dit vir LP’s mak­li­ker om hul ge­we­te die deur­slag te laat gee.

In die aan­loop tot van­mid­dag sal die Zu­ma-fak­sie se stem­ming­ma­ke­ry teen die mo­sie van wan­troue en die in­ti­mi­da­sie van in­di­vi­du­e­le LP’s in al­ler yl voort­woed. Die re­de­na­sie is dat dit die ANC een­vou­dig te veel ska­de sal be­rok­ken as daar op dié ma­nier van Zu­ma ont­slae ge­raak word.

Dié re­de­na­sie is ui­ter­aard ge­grond op die aan­na­me dat die ANC se be­lan­ge lands­be­lang troef, en as so­da­nig spreek dit boek­de­le vir die ge­brek­ki­ge o­pen­ba­re pligs­be­sef van e­ni­ge ANC-LP wat dié re­de­na­sie aan­voer of daar­deur oor­tuig word.

Zu­ma se eer­ste ver­ant­woor­de­lik­heid is teen­oor die land, en dit is iets wat hy nou al by her­ha­ling ge­wys het hy nie in staat is om na te kom nie.

En een van die par­le­ment se ver­naam­ste ver­ant­woor­de­lik­he­de is om die uit­voe­ren­de ge­sag, met in­be­grip van die pre­si­dent, ver­ant­woord­baar te hou. As die pre­si­dent nie sy werk doen nie, is dit die par­le­ment se plig om van hom ont­slae te raak. El­ke ANC-LP deel dié plig.

Maar selfs al sou jy saam­stem dat ANC-LP’s se par­typ­lig die ver­plig­ting teen­oor die land troef, moet daar van Zu­ma ont­slae ge­raak word.

Kyk wat sê die sy­fers. Zu­ma het die ANC reeds so­wat se­we per­sen­ta­sie­pun­te by die stem­bus ge­kos. Ter­wyl die ANC on­der Nel­son Man­de­la en T­ha­bo M­be­ki sy steun van 63% in 1994 tot by­kans 70% in 2004 ver­hoog het, het die ANC on­der Zu­ma in 2014, met 62,2% van die stem­me wat hy op hom ver­e­nig het, die swak­ste tot nog toe in ’n na­si­o­na­le ver­kie­sing ge­vaar.

Op Zu­ma se wag­beurt het die ANC so­wat 430 000 van sy 1,2 mil­joen le­de ver­loor, as­ook tal­le me­tro’s in sy hart­land. As die ANC dan nie die mo­re­le in­bors het om die land van Zu­ma te wil red nie, kan hy ten min­ste pro­beer om sy eie par­ty te red deur van Zu­ma ont­slae te raak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.