Die pad is lank en swaar

Beeld - - MIDDELBLAD - Ju­dith Fe­bru­a­ry ’n Be­to­ger teen pres. Ja­cob Zu­ma by ’n vroe­ë­re pro­tes­op­tog.

Daar was ’n tyd toe die ANC die na­si­o­na­le dis­koers met i­dees vir o­pen­ba­re de­bat­voe­ring en ver­de­re be­spre­king oor­heers en ge­lei het.

Maar daar is al ’n ge­rui­me tyd ’n on­rus­ti­ge ge­voel dat die ANC sta­dig maar se­ker sy in­tel­lek­tu­e­le kern ver­loor.

Voor­heen het tal­le men­se in die ANC de­bat­voe­ring oor be­leid as ’n stryd van i­dees ver­wel­kom, maar nou lyk dit of al hoe meer die uit­voe­ri­ge de­bat oor be­leid be­gin ver­werp het.

Die on­lang­se ANC-be­leids­kon­fe­ren­sie is be­soe­del deur fak­sie­ge­veg­te en de­tail, soos “wit­mo­no­po­lie­ka­pi­taal” of net “mo­no­po­lie­ka­pi­taal”. Dit is deur “staat­skaping” oor­ska­du, as­ook die par­ty se on­ver­moë om be­we­rings oor pres. Ja­cob Zu­ma en tal­le van sy ka­bi­nets­le­de te ta­kel.

Die laas­te dag is oor­heers deur die voor­stel dat die Re­ser­we­bank “ge­na­si­o­na­li­seer” word. E­noch Go­dong­wa­na, voor­sit­ter van die sub­ko­mi­tee oor e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie, er­ken dat dit ’n “sen­ti­men­te­le ding” is.

Ná die on­lang­se ANC-lek­got­la lyk dit of Go­dong­wa­na die myn­be­dryf gaan on­der­soek, as­ook ma­nie­re om te sorg dat dit ’n e­ko­no­mie­se groei­en­jin bly.

’n Mens won­der waar pas Mo­se­ben­zi Z­wa­ne, mi­nis­ter van mi­ne­ra­le bron­ne, se ramp­spoe­di­ge Myn­bou­hand­ves by dié ko­mi­tee se be­dry­wig­he­de in.

Waar is die be­leids­kla­rig­heid in die ANC en wat moet die sa­ke­sek­tor maak van al hier­die ge­heen-en­weer, wat spruit uit ’n or­ga­ni­sa­sie son­der wa­re lei­er­skap en ’n in­tel­lek­tu­e­le kern?

Die ANC kan o­pen­ba­re de­bat­voe­ring nie rig nie om­dat hy in wan­or­de is en deur kor­rup­tes en on­be­kwa­mes as gy­se­laar aan­ge­hou word. Daar is tal­lo­se voor­beel­de van kor­rup­sie deur Zu­ma se kor­nui­te, as­ook van staat­skaping.

Met die toe­ne­men­de me­de­din­ging by die stem­bus het die ANC se her­skep­pen­de i­dees op­ge­raak en word nou o­pen­lik van die moont­lik­heid dat hy in 2019 en daar­na ’n ver­kie­sing kan ver­loor of van die voor­uit­sig van ’n ko­a­li­sie­re­ge­ring ge­praat.

Ons groot­ste uit­da­gings bly ar­moe­de, on­ge­lyk­heid, werk­loos­heid en op­los­sings vir ons kor­rup­sie- en re­ge­rings­kri­sis­se. Zu­ma het on­langs die swak e­ko­no­mie­se groei be­treur en sê die e­ko­no­mie is “on­der dwang”.

Wat dit ook al be­te­ken, is dit Zu­ma se on­sa­me­han­gend­heid, kor­rup­sie en ramp­spoe­di­ge be­stuurs­be­slui­te wat die si­tu­a­sie tien­vou­dig ver­er­ger het.

’n Mid­der­nag­te­li­ke ka­bi­net­s­kom­me­ling en die ver­wy­de­ring van ’n be­kwa­me, on­kreuk­ba­re mi­nis­ter van fi­nan­sies gaan nie be­leg­gings lok nie. ’n Koers­lo­se re­ge­ren­de par­ty ook nie.

Nie­mand kan blyk­baar ’n sa­me­han­gen­de ver­dui­de­li­king van die be­te­ke­nis van “ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie” ver­skaf en of die Na­si­o­na­le Ont­wik­ke­lings­plan steeds re­ge­rings­be­leid rig nie. Dit is be­lang­ri­ke vrae as ons die e­ko­no­mie wil red en brood­no­di­ge werk­ge­leent­he­de wil skep.

Die ant­woor­de blyk af te hang van met wat­ter deel van die ANC jy praat.

Ter­wyl die ANC voort­ploe­ter, sal an­der sek­to­re, soos sa­ke, die bur­ger­li­ke sa­me­le­wing en die me­dia, moet vol­hou om die na­si­o­na­le ge­sprek in ’n op­bou­en­der, eer­li­ker rig­ting te stuur en kor­rup­sie in al sy vor­me te ont­hul.

Dít gaan tyd en e­ner­gie verg, as­ook ’n ver­bin­te­nis tot ko­a­li­sie­vor­ming oor sek­to­re heen.

Die ANC moet ook in 2019 by die stem­bus uit­ge­daag word as hy hom nie reg­ruk en in be­lang van al­le Suid-A­fri­ka­ners re­geer nie.

Pra­vin Gord­han sê hy het nog hoop vir die toe­koms en ons kol­lek­tie­we ver­moë om ons­self te kor­ri­geer.

Hy sê te­reg ons moe­nie si­nies word nie, maar be­grip vir ons uit­da­gings ont­wik­kel en o­ral druk uit­oe­fen vir be­hoor­li­ke be­leids­ge­sprek­ke wat be­te­ke­nis­vol­le trans­for­ma­sie sal mee­bring.

Die pad vo­ren­toe gaan lank en taai wees.

)

Fe­bru­a­ry is ’n se­ni­or na­vor­sings­ge­noot van die In­s­ti­tuut vir Se­ker­heid­stu­dies.

‘‘

Ter­wyl die ANC voort­ploe­ter, sal an­der sek­to­re moet vol­hou om die na­si­o­na­le ge­sprek in ’n op­bou­en­der, eer­li­ker rig­ting te stuur en kor­rup­sie te ont­hul.

Fo­to: FE­LIX DLANGAMANDLA

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.