Gaan LP’s van­dag sélf die ver­an­de­ring wees?

Beeld - - MIDDELBLAD - P­hil­da Es­sop

Oud­pres. Ba­rack O­ba­ma van A­me­ri­ka het op ’n keer ge­sê ver­an­de­ring gaan nie ge­beur as ons vir ie­mand an­ders of vir ’n an­der plan wag nie. Óns is self die ver­an­de­ring wat ons wil hê.

Die 400 LP’s in die Na­si­o­na­le Ver­ga­de­ring (NV), ver­al die 249 ANC-LP’s, moet van­dag waar­skyn­lik een van die be­lang­rik­ste be­slui­te in hul po­li­tie­ke loop­ba­ne neem wan­neer hul­le in die mo­sie van wan­troue in pres. Ja­cob Zu­ma gaan stem. Moet hy bly of moet hy gly?

’n Een­vou­di­ge meer­der­heid van 201 stem­me – dus 50% plus een – is no­dig om dié mo­sie te laat slaag. As dit slaag, moet nie net Zu­ma en sy ad­junk hul amp ont­ruim nie, maar ook al die mi­nis­ters en ad­junk­mi­nis­ters.

Groot ge­wag is daar­van ge­maak oor of die stem­me­ry ná van­dag se de­bat in die ope of in die ge­heim moet plaas­vind. Op­po­si­sie­par­tye het hul­le tot die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof ge­wend, wat ge­las het dat dié be­sluit die dis­kre­sie van Ba­le­ka M­be­te, spea­ker van die NV, is.

’n Golf van teen­stand teen Zu­ma uit ANC-ge­le­de­re het die af­ge­lo­pe ruk ge­groei na­ma­te nóg be­weer­de voor­val­le van staat­skaping deur die Gup­tas aan die lig kom.

En skaars ’n dag gaan ver­by dat ons nie van nu­we be­we­rings van kor­rup­sie, swak diens­le­we­ring of staat­skaping teen die Zu­ma-ad­mi­nis­tra­sie hoor nie. Boon­op is die land se kre­diet­waar­dig­heid tot rom­mel­sta­tus af­ge­gra­deer én is die e­ko­no­mie in ’n re­ses­sie.

ANC-LP’s soos dr. Mak­ho­si K­ho­za en Mond­li Gun­gu­be­le het hul­le reeds o­pen­lik teen Zu­ma uit­ge­spreek. Dit is heel waar­skyn­lik dat an­der ANC-LP’s ook ge­noeg ge­had het van Zu­ma, maar dit nog net nie in die o­pen­baar ge­sê het nie.

Jack­son Mt­hem­bu, ANC-hoof­sweep, weet nie of hy kom of gaan nie. Hy suk­kel be­hoor­lik om die ANC-LP’s uit die­self­de ge­sang­boek te laat sing. En dít is nie ’n mak­li­ke taak nie.

Dit is dui­de­lik dat die ANC se top­lei­ers hom die le­vie­te voor­ge­lees het om toe te sien dat die ANC-LP’s van­dag “reg” stem. Vry­dag het hy op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie selfs so ver ge­gaan om te sê dat ’n stem teen Zu­ma die­self­de uit­wer­king as ’n kern­bom­ont­plof­fing in die land sal hê.

’n Ge­wo­ne LP ver­dien so­wat R1 mil­joen per jaar, ad­junk­mi­nis­ters so­wat R1,9 mil­joen en mi­nis­ters R2,3 mil­joen per jaar. ANC-LP’s het dus gel­de­lik baie om te ver­loor as hul­le teen Zu­ma stem. Maar is dit die reg­te ding om in dié sta­di­um te doen?

Een re­de­na­sie is dat Zu­ma nog die vol­gen­de vyf maan­de tot De­sem­ber as ANC-pre­si­dent moet aan­bly, want dan kies die par­ty in elk ge­val nu­we lei­ers.

Die nu­we ANC-lei­ers sal Zu­ma dan self as staats­hoof her­roep, en nie deur ’n op­po­si­sie­ge­lei­de mo­sie in die par­le­ment nie.

Die an­der kant van hier­die re­de­na­sie is dat Suid-A­fri­ka nie meer ’n dag on­der ’n Zu­ma-pre­si­dent­skap kan voort­gaan nie. Kor­rup­sie en staat­skaping sal net ver­der ge­dy hoe lan­ger hy aan­bly.

Dit is eint­lik ir­re­le­vant of LP’s met ’n ope stem­brief of in die ge­heim gaan stem.

Uit­ein­de­lik hang dit van LP’s af om te wys of hul­le be­reid is om sélf die ver­an­de­ring te wees. Of nie . . . )

‘‘

Óns is self die ver­an­de­ring wat ons wil hê.

— BA­RACK O­BA­MA

Es­sop is ’n par­le­men­tê­re ver­slag­ge­wer by Net­werk24.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.