Boe­keJol in Pta bied van Krab­bel tot dig­ma­ra­thon

Beeld - - KUNS & VERMAAK - AJ Op­per­man

’n Dig­ma­ra­thon, pa­neel­be­spre­kings, po­ë­sie­kom­pe­ti­sie, Krab­bel-spel en re­sen­sie­slyp­skool is on­der meer deel van die der­de Boe­keJol en Fil­mRol in P­re­to­ria.

Dit word van 16 tot 20 Au­gus­tus in ver­skil­len­de lo­ka­le in die Ja­ka­ran­da­stad aan­ge­bied.

Dia van S­ta­den, sa­me­roe­per van die fees, sê die mik­punt met die jaar­lik­se boek­fees is eks­klu­si­wi­teit.

“Daar moet ver­skei­den­heid wees, maar heel bo­aan die lys is ge­hal­te. Wat die ver­skei­den­heid be­tref, wil ’n mens na­tuur­lik so in­klu­sief moont­lik wees. Daar­om is daar ook van­jaar vir die eer­ste keer En­gel­se boe­ke so­dat die kul­tuur­ge­sprek­ke wy­er kan wees.”

Skry­wers soos E­tien­ne van Heer­den, Erns Grund­ling, Piet Ma­ti­pa, An­tjie Krog, Har­ry Kal­mer en Fa­nie Vil­joen kom aan die woord.

Daar is ’n dig­ma­ra­thon, waar­aan An­tjie Krog, Bi­bi S­lip­pers, An­dries Be­zui­den­hout, C­harl-Pier­re Nau­dé, Cor­né Coet­zee, Em­ma Bek­ker en Jo­han My­burg deel­neem met Al­wyn Roux as fa­si­li­teer­der.

Le­on Gropp ver­skaf die mu­siek.

Met die ak­tu­e­le ge­sprek­ke wat van­jaar aan­ge­bied word, word ’n an­der ge­hoor ook ge­lok, sê Van S­ta­den.

“Nie al­mal wat die fees by­woon, is nood­wen­dig le­sers nie, maar die on­der­wer­pe wat in die ak­tu­e­le ge­sprek­ke aan die bod kom, in­te­res­seer baie men­se.”

On­der meer fop­nuus gaan be­spreek word. Bar­nard Beuk­man, An­dries Cor­ne­lis­sen en Su­san Lom­baard gaan met Esté Mey­er daar­oor praat.

Van S­ta­den wil hê die fees moet ook kre­a­tie­we be­spre­kings hê.

“Ons het be­sluit om Wil­na A­dri­aan­se se ge­sin ook te be­trek. Haar seun, Beer, is ook baie kre­a­tief. Hy en haar man, De­on, ge­sels met haar. Die ge­sin reis baie, maar hier sal ’n mens ag­ter­kom hoe dit is om saam met ’n skry­wer te woon. Men­se wat die fees by­woon, moet ’n an­der prent­jie van skry­wers en so meer se le­we kry.”

Ter­wyl die boe­ke­aan­bod uit sy na­te bars, word drie SuidA­fri­kaan­se rol­pren­te, wat ’n kort ruk­kie op die kring­loop was, weer ver­toon. Só wil die fees ook er­ken­ning aan rol­pren­te gee.

Die re­bel­lie van La­fras Ver­wey (van die re­gis­seur Si­mon Bar­nard), Tess (Meg Rickards) en A­bra­ham (Jans Rau­ten­bach) word el­ke dag in die Ci­ta­del­ge­bou ver­toon.

Die fees het ook ’n in­ter­ak­tie­we kom­po­nent met werk­ses­sies vir die skryf van ra­di­o­dra­mas en die skep van il­lus­tra­sies. ’n Om­roe­pers­kur­sus word ook aan­ge­bied. Dié kur­sus is reeds vol­be­spreek, maar daar is nog plek vir die an­der werk­ses­sies.

Jeug­boe­ke kry ook plek op die fees. “Dis vir my be­lang­rik om kin­ders ook te be­trek,” sê Van S­ta­den. “Kin­ders kry die ge­leent­heid om ’n bi­bli­o­teek te be­soek en ka­rak­ters soos Haas Das en Ben­nie Boek­wurm is daar. ’n Nu­we wê­reld gaan oop wan­neer hul­le boe­ke ont­dek, maar daar is vir my ook ’n sterk op­voe­dings­e­le­ment daar­in.”

Die Krab­bel-spel heet Woor­dWys­heid en pry­se is op die spel: vir die mooi­ste woord, die lang­ste woord en die nuut­ste woord.

Kos­de­mon­stra­sies en ’n fo­to­gra­fie­be­spre­king is ook deel van Boe­keJol en Fil­mRol.

Be­soek boe­kejol.co.za vir die vol­le­di­ge pro­gram.

Le­sers wat deel­neem aan die dig­kom­pe­ti­sie of ’n werk­ses­sie wil by­woon, kan e-pos stuur na in­fo@boe­kejol.co.za vir meer in­lig­ting.

By­wo­ning van die mees­te be­spre­kings kos R50, maar som­mi­ge is gra­tis. Be­spreek plek by Com­pu­tic­ket.

Piet Ma­ti­pa

Erns Grund­ling

Wil­na A­dri­aan­se

An­tjie Krog

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.