Trans­net wil ha­we­pry­se met tot 9% ver­hoog

Beeld - - SAKE - Fran­cois Wil­li­ams

As Trans­net sy sin kry, styg die kos­te vir skeeps­re­de­rye en in­en uit­voer­ders om Suid-A­fri­ka se ha­wens te ge­bruik vol­gen­de jaar met tus­sen 8% en 9%.

Die Ha­we­re­gu­leer­der van Suid-A­fri­ka hou van­dees­week o­pen­ba­re sit­tings in Jo­han­nes­burg, Kaap­stad, Port E­li­za­beth en Dur­ban oor die Trans­net Na­si­o­na­le Ha­we-o­wer­heid se ta­riefaan­soek vir 2018-’19.

Trans­net vra ’n ge­weeg­de ge­mid­del­de ta­riefaan­pas­sing van 8,45% om ’n inkomste van R12,663 mil­jard te kry.

Dit be­staan uit ’n ma­rie­ne inkomste van R9,638 mil­jard en ei­en­doms­in­kom­ste van R3,025 mil­jard.

Daar word ge­vra vir ’n ge­mid­del­de ta­rief­ver­ho­ging op ma­rie­ne diens­te van ge­mid­deld 10%. Dit is die ta­rie­we, soos ha­we­gel­de, wat skeeps­re­de­rye moet be­taal as hul­le die Trans­net-be­heer­de ha­wens aan­doen.

Trans­net wil die ha­we­gel­de met 14% ver­hoog, dié van vas­meer­diens­te met 11% en ta­rie­we vir sleep­tou­diens­te en loods­diens­te met 7%.

Trans­net wil vrag­ta­rie­we met ge­mid­deld 7,88% ver­hoog.

Hy doen aan­soek om die kos­te vir die in- of uit­voer van vol vrag­hou­ers met 7,5% te ver­hoog, voer­tuig­ta­rie­we met 5% en groot­maat­vrag­ta­rie­we met 9%.

Dit sluit die ta­rie­we vir steen­kool en an­der erts en mi­ne­ra­le soos mag­ne­tiet uit. Trans­net wil dié ta­rie­we met 10% ver­hoog.

Al­le an­der vrag­ta­rie­we kan met 8,45% styg.

Trans­net sê die Suid-A­fri­kaan­se ha­we­stel­sel is an­ders as die mees­te ha­wens wê­reld­wyd waar ka­pi­taal­kos­te vir ha­we-in­fra­struk­tuur deur ’n be­trok­ke stad of pro­vin­sie se be­gro­tings ge­fi­nan­sier word.

Trans­net is ver­ant­woor­de­lik vir die in­fra­struk­tuur by die ha­wens van Port Nol­loth, Sal­dan­ha, Kaap­stad, Mos­sel­baai, Port E­li­za­beth, Ng­qura, Oos-Lon­den, Dur­ban en Ri­chards­baai.

Trans­net se be­oog­de kapitaalbesteding by ha­wens vir die boek­ja­re 2018-’19, 2019-’20 en 2020-’21 be­dra on­der­skei­de­lik R3 mil­jard, R5,6 mil­jard en R5,7 mil­jard. Dit sluit in:

) S­keeps­her­stel­pro­jek­te in die ha­wens van Dur­ban, Mos­sel­baai, Oos-Lon­den, Kaap­stad en Ri­chards­baai;

) Nu­we bag­ger­bo­te;

) Die op­knap­ping van wa­ter- en kom­mu­ni­ka­sie­diens­te en van ’n ek­stra sleep­boot by Mos­sel­baai; ) Die op­knap­ping van hys­kraan­spo­re en vis­se­ry­ge­rie­we by Oos-Lon­den, as­ook bag­ger­werk om die ha­we-in­gang die­per te maak;

) Die ves­ti­ging van die man­gaan­uit­voer­ge­rie­we en ’n ge­ou­to­ma­ti­seer­de vas­meer­stel­sel by die Ng­qura-ha­we;

) ’n Nu­we he­li­kop­ter vir die Ri­chards­baai-ha­we en an­der op­knap­pings;

) Die ver­van­ging van die he­li­kop­ter by die Dur­ban-ha­we as­ook die ver­van­ging van vier sleep­bo­te en twee nu­wes; en

) Die ver­de­re uit­brei­ding en ver­gro­ting van die Dur­ban­se Pier 1-hou­er­eind­punt.

Trans­net ver­wag groei van 3% per jaar oor die vol­gen­de drie jaar in hou­er­vrag­ver­keer.

Hoe­wel ’n swak­ker rand pro­duk­sie en uit­voer kan be­vor­der, maak die wis­sel­val­lig­heid van die geld­een­heid dit duur om grond­stow­we te koop.

Fo­to: DENZIL MAREGELE/DIE BURGER

’n Uit­sig op die hou­er­vrag­eind­punt in die Kaap­se ha­we, wat deur Trans­net be­stuur word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.