Blue La­bel help Cell C op die pad na groei

Beeld - - KUNS & VERMAAK - Niel Jou­bert

Die tran­sak­sie met Blue La­bel Te­le­coms om Cell C uit sy fi­nan­si­ë­le ver­knor­sing te red, is af­ge­han­del, het die twee maat­skap­pye gis­ter aan­ge­kon­dig.

Die her­ka­pi­ta­li­sa­sie van Cell C, Suid-A­fri­ka se der­de groot­ste sel­foon­net­werk, ver­min­der sy skuld tot so­wat R6 mil­jard en plaas hom op ’n meer vol­hou­ba­re pad.

Blue La­bel het R5,5 mil­jard be­taal vir ’n be­lang van 45% in Cell C en Net1 het R2 mil­jard be­taal vir 15%.

3C Te­le­com­mu­ni­ca­ti­ons be­sit 30% van die sel­foon­maat­skap­py en Cell C se be­stuur en werk­ne­mers 10%.

Vol­gens Cell C het die SuidA­fri­kaan­se ei­e­naar­skap met die tran­sak­sie van 25% tot 86% toe­ge­neem.

Vol­gens Jo­se dos San­tos, uit­voe­ren­de hoof van Cell C, ver­skaf die her­ka­pi­ta­li­sa­sie ’n vol­hou­ba­re plat­form vir groei.

Dit sal ge­son­der me­de­din­ging in die te­le­kom­mu­ni­ka­sie­be­dryf be­vor­der en uit­ein­de­lik sal die kos­te vir kli­ën­te ver­der daal, sê hy.

B­rett Le­vy, me­de- uit­voe­ren­de hoof van Blue La­bel, sê die “nu­we” Cell C het goeie groei­voor­uit­sig­te.

Daar is ook die moont­lik­heid om Cell C in die toe­koms af­son­der­lik op die JSE te no­teer, sê hy.

Blue La­bel, wat op die JSE ge­no­teer is, ver­koop on­der meer voor­af­be­taal­de lug­tyd, da­ta en e­lek­tri­si­teits­be­wy­se.

Moody’s In­ves­tors Ser­vi­ce het in Mei ge­sê hy is be­kom­merd dat Cell C nie al sy skuld sal kan be­taal nie, selfs met ’n nu­we ka­pi­taal­struk­tuur.

Cell C het in 2016 sy eer­ste vol­jaar­wins, R540 mil­joen, aan­ge­te­ken ná die vo­ri­ge boek­jaar se ver­lies van R5,5 mil­jard.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.