S­taats­greep, sê ANC

‘Ons wil Du­du­za­ne se pa uit hê’ – EFF

Beeld - - NUUS - P­hil­da Es­sop

Twee se­ni­or ANC-mi­nis­ters het gis­ter die wantrouemosie in pres. Ja­cob Zu­ma as ’n s­taats­greep be­stem­pel.

Op­po­si­sie­par­tye het eg­ter die ge­skied­kun­di­ge mo­sie in die Na­si­o­na­le Ver­ga­de­ring (NV) ten aan­skoue van ’n vol­ge­pak­te o­pen­ba­re ga­le­ry sterk ver­de­dig en ge­sê hul­le wil Zu­ma uit­stem, nie die ANC nie.

LP’s het gis­ter­mid­dag met 198 stem­me teen­oor 177 teen die mo­sie van wan­troue in Zu­ma ge­stem, on­danks groei­en­de druk uit die bur­ger­li­ke sa­me­le­wing dat hy as pre­si­dent be­dank. Ne­ge LP’s het bui­te stem­ming ge­bly.

Mmusi Maimane, DA-lei­er, die eer­ste spre­ker in die lang­ver­wag­te de­bat, het ’n plei­dooi aan LP’s ge­le­wer om die “kor­rup­te en ge­bro­ke” Zu­ma uit sy amp te stem.

Hy het ge­vra of LP’s gaan toe­laat dat “een fa­mi­lie” wat deur die pre­si­dent on­der­steun word, al­les van hul­le weg­vat.

’n Ge­hei­me stem­me­ry be­te­ken dit staan al­le LP’s vry om hul gewete te volg.

“As ons nie dié ge­leent­heid ge­bruik nie, sal die ge­skie­de­nis ons skerp be­oor­deel. En die men­se van Suid-A­fri­ka sal ons dalk nooit ver­ge­we nie.”

Hy het ver­wys na Nel­son Man­de­la, wat ge­sê het men­se se keu­ses moet dit weer­spie­ël waar­voor hul­le hoop, nie hul vre­se nie.

“Ek vra van­dag dat jul­le jul vre­se oor­kom en dap­per­heid aan die dag lê wan­neer die land jul­le no­dig het. Ek vra dat jul­le van­dag vir hoop stem, die hoop dat ons die kor­rup­sie kan ver­slaan wat die men­se on­der­druk.”

Ju­li­us Ma­le­ma, EFF-lei­er, het in sy spreek­beurt die “aan­ge­we­se pre­si­dent”, M­be­te, be­dank om­dat sy “teen die ANC ge­gaan” en ’n ge­hei­me stem­me­ry toe­ge­laat het.

Hy het ge­sê die EFF wil nie die wet­tig ver­ko­se ANC ver­wy­der nie, maar wil “Du­du­za­ne se pa” ver­wy­der. Du­du­za­ne is een van die pre­si­dent se seuns met sterk sa­ke­ban­de met die om­stre­de Gup­ta- fa­mi­lie.

“Ons is hier om Du­du­za­ne se pa te ver­wy­der om­dat hy die mees kor­rup­te in­di­vi­du in die land is.”

Kan ANC-LP’s hul­le voor­stel wat in 2019 met die ANC gaan ge­beur as hul­le voort­gaan op die hui­di­ge trant, het Ma­le­ma ge­vra.

“Ons staan op teen die Gup­tas, wat die ka­bi­net skom­mel. Ons staan op teen die Gup­tas, wat in­meng in die di­rek­sies van E­s­kom, Pra­sa, Trans­net, die SAL en die SAUK. Ons staan op teen die Gup­tas, wat ver­se­ker het dat die e­ko­no­mie in ’n re­ses­sie is. Ons staan op teen die­ge­ne wat die men­se se mag oor­han­dig het aan ’n fa­mi­lie van bui­te­lan­ders – dit is waar­om ons van­dag hier is.

“As die pre­si­dent sy ver­ant­woor­de­lik­he­de en sy amps­eed ge­re­spek­teer het, sou ons nie hier ge­wees het nie.”

Man­go­sut­hu But­he­le­zi, IVP-lei­er, het ge­sê die mo­sie is nie teen die ANC nie, maar “teen kor­rup­sie en staat­skaping. Dit is teen een man.”

Ban­tu Ho­lo­mi­sa, UDM-lei­er, het Zu­ma die “hoof­ar­gi­tek van staat­skaping” ge­noem.

No­si­vi­we Ma­pi­sa-N­qa­ku­la, mi­nis­ter van ver­de­di­ging, het ge­sê die op­po­si­sie wil die hulp van se­ke­re ANC-LP’s hê “om die ANC om­ver te werp. Hul doel­wit is om die ANC uit die mag te ver­wy­der.”

Floyd S­hi­vam­bu, EFF-ad­jun­klei­er, het be­swaar aan­ge­te­ken en Ma­le­ma se woor­de her­haal dat die mo­sie daar­oor gaan om “Du­du­za­ne se pa” te ver­wy­der.

Ma­pi­sa-N­qa­ku­la het ge­sê die kie­sers het LP’s par­le­ment toe ge­stuur “en my gewete sê aan my ons moet die kie­sers re­spek­teer. Ons kan nie ’n an­der ma­nier as ’n ver­kie­sing ge­bruik om die men­se se keu­se om­ver te werp nie. Laat ons ’n al­ge­me­ne ver­kie­sing hou. Ons be­hoort nie ’n an­der tak­tiek te ge­bruik om van die re­ge­ren­de par­ty ont­slae te raak nie.”

Een van die skerp­ste aan­val­le op Zu­ma is deur An­dries Plou­ham­ma van A­gang SA uit­ge­voer. Hy het ge­sê Zu­ma is ver­by die punt waar hy ge­red kan word.

“Met sy on­tel­ba­re skan­da­le kan hy pry­se in die tronk wen. Zu­ma is er­ger as die­ge­ne wat Ruth First en Chris Ha­ni ver­moor het. As pres. Zu­ma die mo­sie oor­leef, is ons waar­lik op die hoof­weg na die hel,” het hy ge­sê.

Die gort was gaar toe Na­thi Mt­hethwa, mi­nis­ter van kuns en kul­tuur, die laas­te van die vier ANC-spre­kers in die de­bat, die mo­sie ver­ge­lyk het met ’n po­ging deur die op­po­si­sie om’ n re­gi­me ver­an­de­ring te be­werk­stel­lig.

“Die be­roep om re­gi­me ver­an­de­ring is’ n foe­fie om ons de­mo­kra­tie­se or­de te de­sta­bi­li­seer. Hul­le weet baie goed dat hul tei­ken nie net die pre­si­dent is nie. Hul­le het geen ver­troue in die 11 mil­joen men­se wat vir die ANC ge­stem het nie en daar­om is hul tei­ken ons de­mo­kra­sie in sy ge­heel.”

Die EFF en die DA het woe­dend ge­re­a­geer en be­swaar aan­ge­te­ken by M­be­te. Sy het on­der­neem om die Han­sard te be­stu­deer en te­rug te kom met ’n be­sluit.

Mt­hethwa het Maimane uit­ge­daag om op te hou om Man­de­la aan te haal, maar eer­der die DA se eie lei­ers.

Maimane het in sy re­pliek He­len Suz­man aan­ge­haal wat op ’n keer ge­sê het: “Daar is ’n koue ril­ling wat deur die par­le­ment vloei wat ’n rug­graat soek. En van­dag sal toon of ons dap­per sal op­tree vir die men­se of vir Ja­cob Zu­ma.”

Foto: ADRIAN DE KOCK

Vreug­de in die re­ge­rings­ban­ke . . . Som­mi­ge ANC­LP’s be­gin vreug­de­vol re­a­geer na­dat die uit­slag van die ge­hei­me stem­ming vir die wantrouemosie in pres. Ja­cob Zu­ma se guns ver­klaar is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.