SA be­jaar­des ly aan wan­voe­ding – stu­die

Beeld - - NUUS - Ja­na Marx

Na­vor­sing deur die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch wys be­jaar­des in Suid-A­fri­ka ly aan wan­voe­ding.

’n Kom­mer­vrye ou­dag is on­ge­luk­kig nie vir baie Suid-A­fri­ka­ners ou­er as 60 be­sko­re nie, het Ma­ri­tha Marais, se­ni­or lek­tor in mens­li­ke voe­ding aan die fa­kul­teit ge­nees­kun­de en ge­sond­heids­we­ten­skap­pe, be­vind. Die na­vor­sing is on­der al­le ras­se­groe­pe in ste­de­li­ke en lan­de­li­ke ge­bie­de ge­doen.

Die Wê­reld­ge­sond­heids­or­ga­ni­sa­sie het in 2015 ’n wê­reld­ver­slag oor be­jaar­des en voe­ding uit­ge­reik. “Wan­voe­ding is ’n groot pro­bleem by be­jaar­des en word dik­wels on­der­skat, on­ge­di­ag­no­seer en on­be­han­del,” sê Marais.

Sy meen een van die re­des waar­om baie be­jaar­des in SuidA­fri­ka aan wan­voe­ding ly, is om­dat hul maat­skap­li­ke toe­laag dik­wels ge­bruik word om die res van die huis­hou­ding te voed.

“Be­jaar­des tel on­der die arm­ste van die ar­mes en baie is af­hank­lik van maat­skap­li­ke toe­lae om te oor­leef,” sê sy.

Sy meen meer moet ge­doen word om in be­jaar­des se voe­dings­be­hoef­tes te voor­sien, aan­ge­sien hul reg op op­ti­ma­le ge­sond­heid en ’n waar­di­ge be­staan in wet­ge­wing be­skerm word.

“Be­jaar­des se wel­syn moet ’n pri­o­ri­teit wees in maat­skap­li­ke ont­wik­ke­lings-, ge­sond­heids- en voe­dings­pro­gram­me om ge­hal­te­ver­sor­ging vir ou­er men­se te ver­se­ker,” sê Marais.

Lui­dens die na­vor­sing is dit nood­saak­lik om wan­voe­ding on­der die toe­ne­mend ou­er­wor­den­de be­vol­king te be­perk, aan­ge­sien die ver­sor­ging van ver­swak­te men­se die las op ge­meen­skaps­bron­ne, hos­pi­taal­kos­te en ver­sor­gings­ge­rie­we ver­hoog. Marais sê ge­sond­heids­wer­kers, ver­sor­gers, fa­mi­lie en vrien­de moet be­mag­tig word om vroeë te­kens van wan­voe­ding en swak­heid raak te sien en aan­dag daar­aan te kan gee.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.