Maar­man se skry­we stel te­leur

Beeld - - KOMMENTAAR -

Ek was ver­baas en te­leur­ge­steld oor Jo­hann Maar­man (07.08) se sie­ning van die hui­di­ge o­pen­ba­re pro­tes­op­tre­des teen pres. Ja­cob Zu­ma, as­ook van die DA se mo­sie van wan­troue in Zu­ma.

Hy be­stem­pel die DA se mo­sie van wan­troue as ’n “fu­tie­le oe­fe­ning” en ’n “be­mar­kings­foe­fie”. Ek vind dit iet­wat si­nies en kras. Die uit­slag kan dalk (vol­gens hom) ’n uit­ge­maak­te saak wees, maar die sim­bo­liek van ’n mo­sie van wan­troue in die lei­er van jou land dui tog op die erns van die graad van on­ge­skikt­heid waar­mee die per­soon be­je­ën word.

Daar is son­der twy­fel meer as ge­noeg gron­de om so ’n mo­sie in te dien en die op­po­si­sie het ’n plig teen­oor die kie­sers om hul rol so doel­tref­fend (al is dit sim­bo­lies) moont­lik te ver­vul.

Ver­der sê hy: “. . . dit help nie jy het ge­tal­le in die straat en nie in die par­le­ment nie . . . ” en

“. . . die op­po­si­sie ver­spil ook net waar­de­vol­le tyd . . . ”, wat hul­le kon ge­bruik het om “hul stem-ak­ker te hark . . . ”

Is dít nie pre­sies wat die on­der­skeie op­po­si­sie­groe­pe wat van­dees­week be­toog, doen nie? V­reed­sa­me be­to­ging is mos ook deel van die de­mo­kra­sie in wer­king en ’n ma­nier om men­se te mo­bi­li­seer vir la­te­re op­tre­de by die stem­bus.

Ek dink die toon van Maar­man se stuk maak ’n be­spot­ting van al­mal wat hul de­mo­kra­tie­se reg uit­ge­oe­fen het en nog gaan uit­oe­fen, so­wel bin­ne as bui­te die par­le­ment.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.