‘King Kong’ al ja­re deel van Lin­gen­fel­der

Beeld - - KUNS & VERMAAK - Ma­ri­a­na Ma­lan

Die bi­bli­o­te­ka­res­se in Vil­liers­dorp het des­tyds se­ker ge­won­der hoe­kom die seun­tjie die King Kong-plaat so baie uit­neem. En hoe­kom hy dit al­tyd laat te­rug­bring.

“Ek was baie klein toe ek die klank­baan in ons dorps­bi­bli­o­teek ont­dek het. Ek kon nie ge­noeg daar­van kry nie. Ek het nooit ge­dink dat ek ie­wers in my toe­koms nog be­trok­ke sal wees by die stuk nie. Ek moet da­rem er­ken: ek het niks ver­staan van die kon­teks nie. Ek het na die lied­jies ge­luis­ter,” sê C­harl-Jo­han Lin­gen­fel­der van sy eer­ste ken­nis­ma­king met die mu­siek­spel King Kong.

Nou, ná de­ka­des, is hy die mu­siek­re­gis­seur van die stuk, ’n nu­we ver­wer­king van die des­tyd­se pro­duk­sie. Hy het ook vyf nu­we kom­po­si­sies by­ge­dra.

Dit word tans in die Fu­gard-te­a­ter in Kaap­stad op­ge­voer, waar­na dit op 12 Sep­tem­ber in Jo­han­nes­burg o­pen.

King Kong het in 1959 ge­skie­de­nis ge­maak met die veel­ras­si­ge me­de­wer­kers en die rol­ver­de­ling wat ge­ho­re van al­le ras­se in die hart­jie van a­part­heid oor­rom­pel het. Dit is in 1961 ook in Lon­den op­ge­voer.

“Ons moes die teks en li­rie­ke aan­pas. Die ver­haal is nog ver­weef met die oor­spronk­li­ke, maar ons moes dit ver­an­der vir van­dag se ge­ho­re,” sê Lin­gen­fel­der. “Ek het baie ver­ant­woor­de­lik ge­voel met dié pro­duk­sie. Ek het lank nee ge­sê om deel daar­van te word, want ek het nie ge­voel dat ek die ge­skik­te per­soon is nie. Toe ek be­trok­ke raak, het ek be­sef hoe ’n on­ge­loof­li­ke in­ti­mi­de­ren­de pro­jek dit is.

“Daar is van­dag nog so baie men­se wat ’n ver­bin­te­nis het met die oor­spronk­li­ke. Dit moet se­ker vir hul­le moei­lik wees om na die nu­we weer­ga­we te kyk. Dis an­ders, maar dis ge­pas vir 2017.

“Ek het nog nooit so hard ge­werk aan iets nie,” sê die man wat al by do­sy­ne pro­duk­sies be­trok­ke was.

“Ons was een en al­mal to­taal in­ge­trek by die pro­jek. Ek dink ons het me­kaar on­be­wus­te­lik ge­druk om meer te gee en die in­te­gri­teit van die stuk te be­hou.”

Moei­te is met die klein­ste be­son­der­he­de ge­doen. Selfs din­ge wat die ge­hoor nie eens sien nie, is tot in die fyn­ste be­son­der­he­de be­plan, soos die or­kes se mu­siek­stan­ders van hout en die stoe­le is spe­si­aal ge­maak om in te ska­kel.

“Elk­een wat by hier­die pro­duk­sie be­trok­ke is, is on­ge­loof­lik trots op hul werk.”

‘‘

Ek het nog nooit so hard ge­werk aan iets nie.

‘‘

Elk­een in hier­die pro­duk­sie is on­ge­loof­lik trots op hul werk.

King Kong is in die Fu­gard­te­a­ter in Kaap­stad tot 2 Sep­tem­ber en van 12 Sep­tem­ber tot 8 Ok­to­ber in The Man­de­la by die Jo­burg­te­a­ter in Jo­han­nes­burg.

Foto: DANIEL RUTLAND MANNERS

C­harl­Jo­han Lin­gen­fel­der ty­dens ’n re­pe­ti­sie van King Kong: The Mu­si­cal.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.