Foto’s wys let­sels wat my­ne laat

Beeld - - KUNS & VERMAAK - La­e­ti­tia Pop­le

Die in­vloed van steen­kool­my­ne op die plaas­li­ke e­ko­no­mie, be­vol­king, land­bou en kli­maats­ver­an­de­ring is die fo­kus van die SuidA­fri­kaan­se fo­to­graaf Day­lin Paul se fo­to­p­ro­jek Bro­ken Land.

Dié pro­jek het pas aan hom die ge­sog­te Er­nest Co­le-fo­to­gra­fie­prys be­sorg, wat jaar­liks die werk van ’n fo­to­graaf be­kroon wat so­si­o­po­li­tie­ke kwes­sies in Suid-A­fri­ka be­lig.

“Hier­die krag­sta­sies ver­skaf e­lek­tri­si­teit aan Suid-A­fri­ka, wat ’n reu­se­te­kort aan krag­bron­ne het, maar dit het ’n ver­woes­ten­de en bly­wen­de ef­fek op die om­ge­wing en die ge­sond­heid van men­se na­by die sta­sies,” sê Paul in ’n me­di­a­ver­kla­ring.

Hy meen myn­li­sen­sies word voor­waar­de­lik deur die Suid-A­fri­kaan­se re­ge­ring uit­ge­reik so­dat die e­ko­lo­gie be­waar word en plaas­li­ke men­se voor­deel kan trek uit die mi­ne­ra­le hulp­bron­ne, “tog word die ver­eis­tes nie be­hoor­lik na­ge­kom nie so­dat die ge­sond­heid en e­ko­no­mie­se wel­vaart van men­se daar­on­der ly.

“Groot de­le vrug­ba­re, be­werk­ba­re grond word oop­ge­ruk, die land­skap word met reu­se­let­sels ge­laat weens die swart put­te van die sta­sies en dan word gas­se vry­ge­stel wat by­dra tot die kweek­huis­ef­fek.”

Co­le (1940-1990) het in die vroeë 1960’s as vry­skut­fo­to­graaf ge­werk vir on­der meer Drum, die Rand Dai­ly Mail en die Sun­day Ex­press.

Die fo­to­gra­fie­prys is in 2011 be­gin en word deur die U­ni­ver­si­teit van Kaap­stad ge­ad­mi­nis­treer.

Co­le se fo­to­boek Hou­se of Bon­dage: A South A­fri­can Black Man Ex­po­ses in His Own Pic­tu­res and Words the Bit­ter Li­fe of His Ho­me­land To­day is in 1967 in New York uit­ge­gee, maar is in SuidA­fri­ka ver­bied.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.