Uit­voe­ren­de hoof­de kry per dag R72 000

‘Hul pres­ta­sie nie ge­kop­pel met dié van maat­skap­py’

Beeld - - BEROEPE - El­vi­ra Wood

Die uit­voe­ren­de hoof­de van die 100 groot­ste maat­skap­pye wat op die JSE ge­no­teer is, ver­dien ge­mid­deld R72 176 per dag.

Dit sluit in hul ba­sie­se sa­la­ris, voor­de­le, hul by­drae tot ’n me­die­se fonds en af­tree­voor­de­le, as­ook hul jaar­lik­se kon­tant­bo­nus­se. Vol­gens De­loit­te be­loop dié be­drag ge­mid­deld R17,9 mil­joen per jaar.

Bo­nus­se uit­ge­sluit, daal dié be­drag tot so­wat R38 915 per dag of R9,6 mil­joen per jaar.

Dié sy­fers kom uit De­loit­te se ver­slag “C­han­ge”, waar­in ge­fo­kus word op hoe uit­voe­ren­de hoof­de se sa­la­ris­se met hul maat­skap­py se pres­ta­sie ver­ge­lyk.

Leslie Yuill, ver­ant­woor­de­lik vir ver­goe­ding by De­loit­te, sê die feit dat uit­voe­ren­de hoof­de sul­ke reu­se­be­drae ver­dien, bly ’n twis­punt, ve­ral in SuidA­fri­ka waar die werk­loos­heids­koers nou vol­gens die eng de­fi­ni­sie 27,7% is.

Dit is vol­gens die nuut­ste ar­beids­mag­pei­ling wat S­ta­tis­tie­ke Suid-A­fri­ka Maan­dag vir die twee­de kwar­taal uit­ge­reik het.

Yuill sê die vraag wat hul­le met hul na­vor­sing wou be­ant­woord, is nie of die ver­goe­ding te hoog is of nie, maar of uit­voe­ren­de hoof­de se pres­ta­sie reg­streeks ge­kop­pel kan word aan die pres­ta­sie van die maat­skap­pye waar­voor hul­le ver­ant­woor­de­lik is.

Vol­gens hul na­vor­sing blyk dit tans nie die ge­val te wees nie. On­ge­ag in wat­ter sek­tor ’n maat­skap­py be­dry­wig is en dik­wels on­ge­ag hoe die maat­skap­py ge­vaar het, het die uit­voe­ren­de hoof steeds ’n sa­la­ris en bo­nus ver­dien wat oor die al­ge­meen goed met dié van an­der uit­voe­ren­de hoof­de ver­ge­lyk.

De­loit­te het die sa­la­ri­s­in­lig­ting van die af­ge­lo­pe ses jaar vir sy na­vor­sing ge­bruik.

Nick I­ce­ly, nog ’n ver­goe­dings­ken­ner van De­loit­te, het Maan­dag op ’n pa­neel­be­spre­king by die JSE in Sand­ton, Jo­han­nes­burg, ge­sê hoe­wel die pu­bliek en aan­deel­hou­ers dik­wels wil weet hoe die ver­goe­ding ge­reg­ver­dig word, kan ’n di­rek­sie ge­woon­lik nie te veel be­son­der­he­de – soos die uit­voe­ren­de hoof se kri­tie­ke pres­ta­sie-aan­wy­sers – ver­skaf nie.

“As jy die spe­si­fie­ke doel­wit­te van jou uit­voe­ren­de hoof o­pen­baar maak, kan jy net­so­wel vir jou me­de­din­gers ver­tel wat jy vir jou maat­skap­py be­plan.

“Deur nie al die be­son­der­he­de te gee nie, be­skerm jy jou maat­skap­py en sy stra­te­gie, maar dit skep die in­druk dat jy in­lig­ting weer­hou,” sê hy.

Nog ’n uit­da­ging is in hoe ’n ma­te ’n maat­skap­py ek­ster­ne fak­to­re wat ’n groot im­pak op sy re­sul­ta­te kan hê, maar waar­oor die uit­voe­ren­de hoof geen be­heer het nie, by sy hoof se per­soon­li­ke pres­ta­sie in­re­ken.

“Die myn­bou­sek­tor is tans ’n goeie voor­beeld hier­van,” sê I­ce­ly.

“Die maat­skap­pye het geen be­heer oor die lae prys van hulp­bron­ne nie. Die vraag is nou of die ver­goe­ding van hier­die uit­voe­ren­de hoof­de – wat hard werk om hul maat­skap­pye se voort­be­staan te ver­se­ker – moet daal om­dat die maat­skap­py nie goed vaar nie,” sê hy.

Nog ’n vraag is hoe di­rek­sies oor lang­ter­myn­ver­goe­dings­pak­ket­te be­sluit. “Daar is ge­val­le waar uit­voe­ren­de hoof­de groot ri­si­ko’s ge­neem het en be­leg­gings ge­doen het. Op grond hier­van het hul­le aan­de­le ont­vang. Ja­re la­ter kan dié aan­de­le bo ver­wag­ting goed vaar. Kan be­leg­gers en die pu­bliek vies wees oor dié mee­val­ler?” vra I­ce­ly.

Die pa­neel sê hul­le is vol ver­troue dat met die aan­vaar­ding van die King IV-ko­de oor kor­po­ra­tie­we be­heer daar in die toe­koms gro­ter dui­de­lik­heid oor die ver­goe­ding van uit­voe­ren­de hoof­de sal wees en wat van hul­le ver­eis word om vir ve­ral me­di­um- en lang­ter­myn­bo­nus­se te kwa­li­fi­seer.

“Ons is vol ver­troue – hoe­wel uit­voe­ren­de hoof­de se sa­la­ris­se nie nood­wen­dig deur King IV be­ïn­vloed sal word nie – dat daar gro­ter dui­de­lik­heid sal wees oor hoe dit ge­reg­ver­dig word,” sê Yuill.

‘‘

As jy die spe­si­fie­ke doel­wit­te van jou uit­voe­ren­de hoof o­pen­baar maak, kan jy net­so­wel vir jou me­de­din­gers ver­tel wat jy vir jou maat­skap­py be­plan. Deur nie al die be­son­der­he­de te gee nie, skep dit weer die in­druk dat jy in­lig­ting weer­hou.

Foto: VER­SKAF

Leslie Yuill, wat ver­ant­woor­de­lik is vir ver­goe­ding by De­loit­te.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.