DA hap steeds aan ANC se en­kels

‘Plan nie goed deur­dink’

Beeld - - Voorblad - P­hil­da Es­sop

Die DA se plan vir ’n vroeë ver­kie­sing om pres. Ja­cob Zu­ma uit die kus­sings te lig, het geen kans op suk­ses nie, sê ken­ners.

M­mu­si Mai­ma­ne, DA-lei­er, het gis­ter op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie by die par­le­ment aan­ge­kon­dig dat die par­ty van­dag ’n mosie in­ge­vol­ge art. 50 van die Grond­wet in die Na­si­o­na­le Ver­ga­de­ring (NV) ter ta­fel sal lê.

Dié ar­ti­kel maak voor­sie­ning daar­voor dat die pre­si­dent die NV kan ont­bind na­dat die par­le­ment ’n re­so­lu­sie met die on­der­steu­ning van die meer­der­heid aan­vaar het en drie jaar ver­loop het se­dert die par­le­ment ver­kies is. Na­si­o­na­le en pro­vin­si­a­le ver­kie­sings is ver­on­der­stel om eers weer in 2019 ge­hou te word.

Mai­ma­ne se aan­kon­di­ging kom ’n dag na­dat ’n op­po­si­sie­ge­lei­de mosie van wantroue in Zu­ma met 198 stem­me teen­oor 177 mis­luk het.

Mai­ma­ne sê die ANC het dalk die wan­trou­e­mo­sie ge­wen, maar het die ver­troue van die land ver­loor.

“Ons glo die kie­sers be­hoort nou die kans te hê om hul mening te lug ten op­sig­te van hul ver­de­di­ging van Ja­cob Zu­ma. Ons is se­ker dat die ANC die ver­troue van die mees­te Suid-A­fri­ka­ners ver­loor het.

“Laat ons ’n vroeë ver­kie­sing hou en laat ons dit nou doen, want teen die tyd dat Ja­cob Zu­ma die ANC ge­heel en al ver­nie­tig het, het hy dalk Suid-A­fri­ka ook ver­nie­tig,” sê Mai­ma­ne.

T­heo Ven­ter, po­li­tie­ke ont­le­der aan die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit, glo die kans dat dié mosie sal slaag, is “ab­so­luut nul”.

“Gis­ter (eer­gis­ter) kon tus­sen 30 en 40 ANC-LP’s vol­gens hul ge­we­te in die wan­trou­e­mo­sie in Zu­ma stem, want hul­le is teen die pre­si­dent, maar hul­le is nie teen die par­le­ment nie.”

Hy dink ook nie die klei­ner par­tye sal die mosie steun nie. “Die ri­si­ko’s vir die klei­ner par­tye moet ver­sig­tig op­ge­weeg word. Hul­le sal nie nood­wen­dig die ver­moë hê om op kort ken­nis­ge­wing ver­kie­sings­veld­tog­te aan die gang te kry nie. Ek dink nie dit is ’n wel­deur­dag­te oe­fe­ning nie.”

Ook Law­son Nai­doo, di­rek­teur van die Raad vir die Be­vor­de­ring van die Suid-A­fri­kaan­se Grond­wet (Ca­sac), glo die mosie se kans op suk­ses is klein.

“Ek dink dit is on­waar­skyn­lik dat selfs ANC-le­de dit sal steun in ag ge­no­me dat die par­ty in De­sem­ber nu­we lei­ers kies. Die an­der vraag is of die Ver­kie­sings­kom­mis­sie ge­reed sal wees vir ’n vroeë ver­kie­sing, aan­ge­sien hy moet vol­doen aan ’n hof­be­vel om a­dres­se op die kie­sers­lys aan te bring.”

Die ANC sê die DA be­wys dat hy nie die de­mo­kra­sie re­spek­teer nie. Jack­son Mt­hem­bu, ANC-hoof­sweep, maak in ’n ver­kla­ring die plan af as ’n be­wys dat die DA die de­mo­kra­ties ver­ko­se re­ge­ring wil ver­wy­der.

“Dié stap deur die DA ont­hul wat die ANC al­tyd ge­sê het – dat die wan­trou­e­mo­sie in pres. Zu­ma nie oor die pre­si­dent gaan nie, maar ’n po­ging tot re­gi­me­ver­an­de­ring is.

“Dié be­plan­de mosie toon dat die DA nie ons de­mo­kra­sie en die kie­sers van Suid-A­fri­ka re­spek­teer nie. Ons sal die be­plan­de mosie ver­slaan soos ons al­le an­der po­gings deur die op­po­si­sie ver­slaan het om die ver­ko­se re­ge­ring om­ver te werp.”

M­mu­si Mai­ma­ne

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.