‘De­spa­ci­to’ is nou ge­wild­ste mu­siek­vi­deo tot nog toe

Beeld - - Nuus -

Die eer­ste vi­deo op YouTube wat meer as 3 mil­jard keer ge­kyk is, is die oor­spronk­li­ke weer­ga­we van “De­spa­ci­to” deur Luis Fon­si en Dad­dy Yan­kee.

Die dans­tref­fer “Gang­nam S­ty­le” is vol­gens The Fa­der we­ke ge­le­de deur Wiz K­ha­li­fa en C­har­lie Puth se “See You A­gain” ont­troon. Maar die lied­jie het nie lank die top­po­si­sie op YouTube-ky­kers se speel­lys be­klee nie, met “De­spa­ci­to” wat dit ver­le­de week ver­by­ge­steek het.

Vol­gens For­bes is dit nou die vi­deo wat die heel mees­te ke­re ooit op YouTube ge­kyk is – en dit net 203 dae na­dat dit be­kend ge­stel is. “De­spa­ci­to” het al die 2 mil­jard- en 2½ mil­jard­kerf vin­ni­ger as e­ni­ge an­der vi­deo in YouTube se ge­skie­de­nis ver­by­ge­steek en dit was dus geen ver­ras­sing toe dit teen Maan­dag al 3 mil­jard keer ge­kyk is nie.

Die ti­tel van die S­paan­se lied­jie be­te­ken “sta­dig” en hoe­wel Jus­tin Bie­ber ’n En­gel­se weer­ga­we uit­ge­reik het, is dit die S­paan­se weer­ga­we wat die YouTube-re­kords laat spat het.

“Baie ge­luk aan Luis Fon­si en Dad­dy Yan­kee dat hul­le hier­die myl­paal be­reik het,” het Lyor Co­hen, YouTube se in­ter­na­si­o­na­le hoof van mu­siek, vol­gens For­bes ge­sê.

“Dit be­wys die mag van YouTube om kuns­te­naars ’n plat­form te bied waar hul­le hul kre­a­ti­wi­teit kan uit­druk en met aan­han­gers van oor die wê­reld heen in aan­ra­king kan kom.”

Vol­gens Fa­der word “De­spa­ci­to” el­ke 24 uur 15 mil­joen keer ge­kyk en vol­gens Bil­l­bo­ard is die lied­jie al meer as 13 we­ke lank nom­mer een op die Bil­l­bo­ard Hot 100.

Bil­l­bo­ard be­rig die lied­jie han­del oor hoe dit voel om sta­dig ver­lief te raak.

“Dit was nie ge­dwon­ge nie; dit was nie gim­mic­ky nie,” het Fon­si aan Bil­l­bo­ard ge­sê oor die skryf van die lied­jie.

“Dit was soort van ’n on­ge­luk. Daar is net iets be­to­we­rend aan die me­lo­die, aan die rit­me en aan die pro­duk­sie . . . En men­se in Rus­land en Aus­tra­lië en die Ver­e­nig­de Ko­nink­ryk en Frank­ryk en A­me­ri­ka en Suid-A­me­ri­ka . . . oral laat dit men­se dans!”

Een van die prag­ti­ge vroue in die vi­deo.

Fo­to: YOUTUBE

Luis Fon­si in die vi­deo “De­spa­ci­to” wat men­se oor die wê­reld heen laat dans dat die stof so staan.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.