Vi­ët­nam kap SA oor ho­rings

Sy bur­gers kan 15 j. sit as hul­le dit koop

Beeld - - Nuus - E­li­se Tem­pel­hoff

’n Vi­ët­na­me­se or­ga­ni­sa­sie het Suid-A­fri­ka ge­vra om sy ver­plig­tin­ge met re­nos­ter­be­wa­ring na te kom en te wei­er om per­mit­te uit te reik aan ko­pers van re­nos­ter­ho­rings op John Hu­me se aan­lyn vei­ling.

Hu­me, die groot­ste re­nos­ter­boer ter wê­reld, bied ses ton op­ge­pot­te “bloed­lo­se” re­nos­ter­ho­rings te koop aan op ’n in­ter­net­vei­ling wat van 21 tot 24 Au­gus­tus ge­hou word.

Hu­me ad­ver­teer die vei­ling on­der die op­skrif “han­del en nie hulp nie is al wat re­nos­ters sal red”.

Die Hu­ma­ne So­cie­ty In­ter­na­ti­o­nal (HSI) in Vi­ët­nam sê in ’n ver­kla­ring wat gis­ter gis­ter in Ha­noi uit­ge­reik is dit is vir hom dui­de­lik die or­ga­ni­seer­der van die vei­ling tei­ken in­wo­ners van die t­wee groot­ste be­stem­mings vir die sluik­han­del in re­nos­ter­ho­ring: Vi­ët­nam en C­hi­na.

“Die HSI is be­vrees al word die re­nos­ter­ho­rings wet­tig in Suid-A­fri­ka ver­koop, be­staan daar ’n groot ri­si­ko dat dit in die han­de van sin­di­ka­te sal be­land wat dit na A­sië sal bring.”

Die Suid-A­fri­kaan­se re­ge­ring re­ken daar word el­ke agt uur in Suid-A­fri­ka ’n re­nos­ter vir sy ho­rings ge­stroop vir die sluik­han­del in Vi­ët­nam en C­hi­na.

Die HSI wys daar­op dat hoe­wel re­nos­ter­ho­ring ná ’n kon­sti­tu­si­o­ne­le hof­uit­spraak in SuidA­fri­ka ver­han­del mag word, mag dit steeds nie uit die land ge­neem word nie.

’n Woord­voer­der van die de­par­te­ment van om­ge­wing­sa­ke het gis­ter ge­sê geen per­mit­te vir Hu­me se vei­ling is tot dus­ver uit­ge­reik nie.

Die re­ge­ring se voor­stel vroe­ër van­jaar dat el­ke mens t­wee re­nos­ter­ho­rings land­uit mag neem, was bloot om men­se die ge­leent­heid te gee om daar­op kom­men­taar te le­wer. Dit is nog nie in e­ni­ge wet­ge­wing op­ge­neem nie, sê die woord­voer­der.

In­tus­sen het die Vi­ët­na­me­se re­ge­ring in ’n amp­te­li­ke ver­kla­ring ge­sê re­nos­ter­ho­rings wat op Hu­me se vei­ling ver­koop word, mag in geen om­stan­dig­he­de in­ge­voer word nie.

Manh Tien Vu­ong, ad­junk­di­rek­teur oor die be­stuur van die kon­ven­sie oor die han­del in be­dreig­de fau­na en flo­ra (Ci­tes) in Vi­ët­nam, het ge­sê geen han­del in re­nos­ter­ho­rings mag in Vi­ët­nam plaas­vind nie.

Die vei­ling kom op ’n tyd dat re­nos­ter­stro­pe­ry kri­sis­af­me­tings aan­neem. Die HSI meen e­ni­ge han­del in re­nos­ter­ho­ring, soos hier­die vei­ling, gaan stro­pe­ry laat toe­neem.

Hy het ge­waar­sku as hier­die vei­ling toe­ge­laat word om voort te gaan, sal al­le po­gings mis­luk om re­nos­ters te be­waar.

P­hu­ong Hong T­ham, uit­voe­ren­de di­rek­teur van die HSI in Vi­ët­nam, het ge­sê die be­wa­rings­or­ga­ni­sa­sie het die laas­te maan­de met wel­slae baie nou met die Vi­ët­na­me­se re­ge­ring saam­ge­werk om die vraag na re­nos­ter­ho­ring te laat af­neem.

Vol­gens T­ham is dit dui­de­lik Hu­me se vei­ling tei­ken ver­brui­kers in Vi­ët­nam en C­hi­na en daar­om wil die HSI ’n sterk bood­skap aan Vi­ët­na­me­se uit­stuur dat re­nos­ter­ho­ring geen me­di­si­na­le ei­en­skap­pe het nie.

“Al wat die ge­bruik van re­nos­ter­ho­ring doen, is om hier­die die­re te laat uit­sterf,” het hy ge­sê.

Hy het ge­waar­sku men­se in Vi­ët­nam wat met re­nos­ter­ho­ring be­trap word, sal 15 jaar in die tronk deur­bring.

Hy het die de­par­te­ment van om­ge­wing­sa­ke ge­kri­ti­seer en ge­sê nog geen re­gu­la­sies be­staan in Suid-A­fri­ka vir die re­gu­le­ring van bin­ne­land­se han­del in re­nos­ter­ho­ring nie.

“Die voor­ge­stel­de re­gu­la­sies steun bui­ten­dien te swaar op pro­vin­si­a­le o­wer­he­de, wat in die ver­le­de dik­wels van kor­rup­sie be­skul­dig is.”

Aud­rey Del­sink, die HSI se uit­voe­ren­de di­rek­teur in A­fri­ka, het ge­sê die wet­ti­ging van die bin­ne­land­se han­del in re­nos­ter­ho­ring in Suid-A­fri­ka is “’n ramp wat wag om te ge­beur”.

Fo­to: DEON RAATH

John Hu­me

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.