Geen droë oog in die huis nie

Beeld - - Kuns & Vermaak - An­dré­Pier­re du P­les­sis Uit die Rus­bank

T­win­tig jaar ge­le­de het ons wak­ker ge­word met die af­grys­li­ke nuus van Di­a­na S­pen­cer se dood. Vir die mees­te Suid-A­fri­ka­ners wat daar­die dag ont­hou, was dit die eer­ste nuus­ge­beur­te­nis wat ten vol­le deur DStv be­leef is.

In 1997 was ons een van ’n hand­jie­vol ge­sin­ne op Har­ri­smith met ’n sa­tel­liet­skot­tel op ons dak. Die ge­volg daar­van was dat my po­pu­la­ri­teit op skool die hoog­te in­ge­skiet het.

Dit was ty­dens ’n skool­va­kan­sie wat ek, my ma, sus­ter, die bu­re en ons huis­hulp die mees­te van die tyd

Sky News ge­kyk het toe ’n he­le week se nuus­dek­king aan die prin­ses van Wal­lis toe­ge­staan is. Te dan­ke aan die tot­stand­ko­ming van DStv en­ke­le ja­re te­vo­re kon ’n mens na die ge­beu­re rond­om Bucking­ham-pa­leis kyk as­of jy self ’n B­rit was.

20 jaar la­ter lyk die me­di­a­land­skap to­taal an­ders en die kre­a­tie­we uit­da­ging is so­veel gro­ter om Di­a­na se sto­rie op ’n nu­we ma­nier te ver­tel. Ver­skeie ka­na­le op DStv weet hoe mal ons oor die nos­tal­gie is en daar is dus ’n reeks Di­a­na-dok­kies in die te­le­vi­sie­ske­du­le.

Die on­guur­ste van die lot do­ku­men­tê­re pro­gram­me is Di­a­na: Tra­ge­dy or T­re­a­son? wat op 31 Au­gus­tus op DStv-ka­naal 135 uit­ge­saai word. Ver­vaar­dig deur die A­me­ri­kaan­se re­a­li­teits­reus TLC han­del dit oor sa­me­swe­rings­te­o­rieë wat al­ler­lei blaam soek vir Di­a­na se dood. On­der­hou­de met C-klas-joer­na­lis­te pro­beer jou oor­tuig ko­nin­gin E­li­za­beth II het haar self ver­moor om­dat sy so ’n groot skan­de was vir die mo­nar­gie. Dis die groot­ste spul non­sens wat saam­ge­flans is vir ’n dom A­me­ri­kaan­se ge­hoor. Daar’s ’n to­ta­le ge­brek aan goeie bron­ne, skaars e­nig­ie­mand op ka­me­ra het ’n B­rit­se ak­sent en daar word van jou ver­wag om die mees­te van die ge­volg­trek­kings self te maak.

Die dok­kie wat eg­ter die mees­te om­stre­den­heid in B­rit­tan­je ver­oor­saak het, is Di­a­na: In Her Own Words, wat op 13 Au­gus­tus op Na­ti­o­nal Ge­o­graphic C­han­nel (ka­naal 181) ’n moet-sien is. Die B­rit­se po­nie­pers gons oor dié dok­kie wat vi­deo-op­na­mes van Di­a­na be­vat waar­in sy oor haar pri­va­te le­we met haar ste­m­af­rig­ter ge­sels. Die her­rie wat die dok­kie ver­oor­saak het ra­ken­de ge­hei­me oor haar seks­le­we is eint­lik ’n storm in ’n En­gel­se tee­kop­pie. Dit is reg­tig nie so skan­da­lig soos wat die B­rit­se pers voor­gee nie en dit doen geen­sins af­breek aan Di­a­na of haar kin­ders nie.

Ge­praat van haar kin­ders, die roe­rend­ste hul­de­blyk is te sien in Di­a­na, Our Mot­her: Her Li­fe and Le­ga­cy, ’n do­ku­men­têr waar­voor DStv nog ’n da­tum moet be­kend maak. Ver­vaar­dig deur HBO en ITV is dit die eer­ste (en laas­te) waar­in die prin­se William en Har­ry oor hul ma praat. An­ders as die an­der dok­kies is dié een son­der ’n teks of struk­tuur be­plan, wat ’n soort spon­ta­ne­ï­teit daar­aan gee.

As jy eg­ter ’n meer tra­di­si­o­ne­le do­ku­men­têr wil hê, is die BBC se Di­a­na: Se­ven Days that S­hook the Wor­ld op Netflix be­skik­baar. Die ver­haal­lyn be­gin kort ná haar dood en ver­tel die moei­li­ke be­slui­te wat die mo­nar­gie én die re­ge­ring moes maak soos ver­tel deur Di­a­na se diens­kneg, chauf­feur en en­ke­le hoog­ge­plaas­tes. As jy daar­die week in Sep­tem­ber wil her­leef soos wat jy dit op te­le­vi­sie sien uit­speel het, is hier­die die een. Daar sal nie ’n droë oog in die huis wees nie.

Di­a­na, prin­ses van Wal­lis, is die fo­kus van ’n rits dok­kies.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.