‘SA se kre­diet­gra­de­ring sta­biel vir res van 2017’

Beeld - - Sake - El­vi­ra Wood

Die kre­diet­gra­deer­der Moody’s sal waar­skyn­lik nie Suid-A­fri­ka se skuld­gra­de­ring mô­re ver­der ver­laag nie en hy sal sy voor­uit­sig op ne­ga­tief hou.

Dit is die mening van Ree­z­wa­na Su­mad, lid van die Ned­bank Kor­po­ra­tie­we en Be­leg­gings­bank se af­de­ling vir stra­te­gie­se na­vor­sing.

Moody’s is die e­nig­ste in­ter­na­si­o­na­le kre­diet­gra­deer­der wat Suid-A­fri­ka se skuld in rand en in bui­te­land­se geld­een­he­de nog op be­leg­gings­graad het.

Ned­bank meen die ne­ga­tie­we voor­uit­sig sal be­hou word weens die hoë po­li­tie­ke ri­si­ko, die ge­brek aan struk­tu­re­le her­vor­ming, die fo­kus­ver­skui­wing na “ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie”, die be­oog­de kern­krag­pro­gram, sty­gen­de skuld­vlak­ke, swak e­ko­no­mie­se groei, swak sa­ke­ver­troue en min be­leg­gings deur die pri­va­te sek­tor.

As daar geen ver­be­te­ring in bo­ge­noem­de is nie, ver­wag Ned­bank dat Moody’s die land se skuld­gra­de­ring in rand en bui­te­land­se geld­een­he­de in die eer­ste kwar­taal van 2018 ver­der sal ver­laag, tot nie­be­leg­gings­graad of rom­mel­sta­tus.

In­dien dit ge­beur, meen Ned­bank dat S­tan­dard & Poor’s (S&P) ook die land se kre­diet­gra­de­ring ver­der sal ver­laag. Dit sal daar­toe lei dat Suid-A­fri­ka teen die mid­del van 2018 uit die Ci­ti-wê­reldin­deks vir staats­ef­fek­te val.

S&P het soos Moody’s steeds Suid-A­fri­ka se rand­ge­de­no­mi­neer­de skuld een stap­pie bo rom­mel­sta­tus.

Ned­bank sê baie hang af van die me­di­um­ter­myn­be­gro­tings­raam­werk in Ok­to­ber wat gro­ter dui­de­lik­heid sal gee oor die re­ge­ring se fis­ka­le pad. As weg­be­weeg word van die hui­di­ge koers, kan dit reeds in No­vem­ber van­jaar of in Ju­nie 2018 tot ’n ver­de­re af­gra­de­ring lei. Ned­bank meen dit sal wy­ser wees om te wag tot die na­si­o­na­le be­gro­ting in Fe­bru­a­rie voor­dat ’n be­sluit ge­neem word.

Die bank ver­wag dat S&P en Fitch Ra­tings hul gra­de­ring vir die res van die jaar op hui­di­ge vlak­ke sal be­hou.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.