Vroue rol moue op

Be­plan reg vir 2de in­kom­ste

Beeld - - Geklassifiseerd - Han­lie S­tad­ler

Die mees­te vroue het die ver­moë om ’n ek­stra geld­jie te ver­dien. Jou stok­perd­jie of pas­sie kan goed te pas kom as din­ge be­gin knyp, of selfs as jy uit­ein­de­lik jou be­roep vaar­wel wil toe­roep.

Vol­gens die Old Mu­tu­al Spaar- en be­leg­gings­mo­ni­tor, wat on­langs uit­ge­reik is, vul al hoe meer Suid-A­fri­ka­ners hul in­kom­ste met ’n twee­de werk aan.

So­wat 37% van wer­ken­de Suid-A­fri­ka­ners het ’n twee­de in­kom­ste en Old Mu­tu­al be­gin al praat van die s­las­her-ge­ne­ra­sie. Dis men­se wat hul­self be­skryf as “re­dak­teur/na­el­teg­ni­kus” (die skuins­streep is die s­lash).

Estel­le S­choltz-Maré, Mo­men­tum se hoof van fi­nan­si­ë­le be­plan­ning en wel­stand, sê vroue wat hul in­kom­ste wil aan­vul deur te bak, kook of naald­werk te doen – of wat ook al – moet se­ker maak dat hul­le rég­tig geld maak daar­uit.

Al­ge­me­ne wen­ke

Stel ’n af­son­der­li­ke be­gro­ting vir jou ek­stra in­kom­ste op. Skryf ál­le uit­ga­wes neer so­dat jy kan be­paal wat dit jou reg­tig kos – in­slui­tend die krag wat jy ge­bruik. Maak se­ker die pry­se van jou pro­duk­te is van so ’n aard dat jy ’n wins maak.

Bê­re be­stand­de­le of ma­te­ri­a­le vir jou ek­stra in­kom­ste af­son­der­lik van jou huis­hou­ding s’n.

Koop be­stand­de­le of ma­te­ri­a­le in groot­maat of op die goed­koop­ste plek.

Moe­nie die duur­ste be­stand­de­le of ma­te­ri­a­le koop ten­sy jy ’n luuk­se pro­duk maak wat jy teen ’n ho­ër prys kan ver­koop nie.

Moe­nie geld aan be­mar­king be­stee nie – ge­bruik so­si­a­le me­dia soos Facebook, Pin­te­rest en In­sta­gram. Jou bes­te be­mar­king gaan vrien­de en fa­mi­lie­le­de wees en men­se wat jou pro­duk­te koop en ge­luk­kig is daar­mee. Pro­beer fo­kus op wat jou pro­duk u­niek maak.

Kies iets wat jy ge­niet. ’n Twee­de werk of stok­perd­jie waar­uit jy geld maak, moet jou nie so moeg maak dat jy nie jou ge­wo­ne werk kan doen nie.

Stel vir jou ’n doel­wit. Be­sluit wat jy wil be­reik met die ek­stra in­kom­ste.

Waar­om men­se hul in­kom­ste aan­vul Die re­des waar­om men­se ’n twee­de in­kom­ste wil hê, wis­sel, vol­gens die S­paar­en be­leg­gings­mo­ni­tor:

55% wil hul leef­styl help fi­nan­sier, 45% wil dit ge­bruik om vir ’n nood­ge­val te spaar en 43% wil skuld af­be­taal.

Ly­net­te Ni­chol­son, na­vor­sings­be­stuur­der van Old Mu­tu­al, sê ver­al men­se in die mid­del- en ho­ër­in­kom­ste-groep vul hul in­kom­ste aan.

Van hul­le (13%) vul hul in­kom­ste aan met werk wat soort­ge­lyk is aan hul dag­taak, ter­wyl an­der (24%) iets doen wat heel­te­mal van hul dag­taak ver­skil – ie­mand wat bedags in be­mar­king werk en snags ’n jo­ga-in­struk­teur is.

In­te­res­sant ge­noeg sê 63% van die men­se wat hul tyd so ver­deel dat hul­le dit ge­niet om meer as een werk te hê, hoe­wel dit vir 42% moei­lik is om die tyd te vind daar­voor. Net 17% sê dit raak hul per­soon­li­ke en ge­sins­le­we ne­ga­tief.

Fo­to: BLOOM­BERG

Na­ge­noeg 37% van wer­ken­de Suid­A­fri­ka­ners het ’n twee­de in­kom­ste en Old Mu­tu­al be­gin al praat van die s­las­her­ge­ne­ra­sie. Dis men­se wat hul­self be­skryf as “re­dak­teur/na­el­teg­ni­kus” (die skuins­streep is die s­lash).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.