Die da­men van Ba­den­Ba­den

Beeld - - Briewe - Mo­tor­re­dak­sie

El­ke jaar, oor ’n na­week in Ju­lie, word daar in die spa-stad Ba­den-Ba­den, in die sui­de van Duits­land, ’n uit­stal­ling van seld­sa­me ou motors ge­hou, meest­al soos nuut of goed ge­re­stou­reer.

Een van Motors se ge­reel­de le­sers, Hel­gaard Rau­ben­hei­mer, het van­jaar se uit­stal­ling oor die na­week van 7 tot 9 Ju­lie by­ge­woon en dié net­jie­se fo­to’s van die ou prag­stuk­ke aan­ge­stuur.

Van­jaar is die uit­stal­ling die “In­ter­na­ti­o­na­les Old­ti­mer-Meet­ing” ge­noem. Dit was die 41ste keer wat die saam­trek aan­ge­bied is.

Vol­gens Rau­ben­hei­mer was daar al­te­sa­me 348 motors van 80 ver­vaar­di­gers wat op die groen gras­per­ke voor die Ca­si­no-ge­bou (die Kur­park) en in ’n boom­ry­ke wan­del­laan daarnef­fens uit­ge­stal is.

“Ons was toe­val­lig vir ’n paar dae in Ba­den-Ba­den en kon die eer­ste dag van die skou mee­maak. Aan die ein­de van die na­week word die wen­ners van die ver­skil­len­de ka­te­go­rieë aan­ge­wys en hul pry­se oor­han­dig.

“Ma­se­ra­ti was van­jaar die e­re­gas, en van hul oud­ste tot nuut­ste mo­del­le was ook te sien.”

Dit klink in­der­daad of dit iets vir die vol­gen­de Eu­ro­pa-toer is, of hoe?

‘‘ Ma­se­ra­ti was toe van­jaar die e­re­gas.

Fo­to’s: HEL­GAARD RAU­BEN­HEI­MER

’n Citro­ën Tracti­on van 1955. Hier­die Citro­ën het ver­skeie teg­no­lo­gie­se deur­bra­ke ver­teen­woor­dig, on­der meer sy o­n­af­hank­li­ke ve­ring, en is in ver­skeie va­ri­a­sies van 1934 tot 1955 ver­vaar­dig, on­der meer ook in B­rit­tan­je ná die Twee­de Wê­reld­oor­log.

’n Paar prag­tig ge­re­stou­reer­de Packards: ’n Sport Tou­ring van 1927, en ’n Ro­ad­ster van 1929 en 1931. Packard was een van die bes­te A­me­ri­kaan­se motors in die tyd­perk voor die oor­log.

Met sy aan­koms word el­ke deel­ne­mer deur die gas­vroue met ’n nom­mer, ’n blom en ge­sken­ke ver­wel­kom.

’n Lan­cia Astu­ra Se­rie IV van 1937 (links) langs ’n Horch 853 Ca­bri­o­let van 1939, met Au­to U­ni­on op sy neus.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.