Van B­re­da: Ver­de­di­ging kap DNS­ken­ner

Beeld - - Nuus - Ja­na B­rey­ten­bach

“Ek word be­skul­dig van sub­jek­ti­wi­teit.”

So het lt.kol. S­har­le­ne Ot­to, hoof van die bi­o­lo­gie­af­de­ling van die po­li­sie se la­bo­ra­to­ri­um in Plat­te­kloof, gis­ter in die hoog­ge­regs­hof in Kaap­stad ge­sê.

“Ab­so­luut,” het adv. Matthys Com­brink, regs­ver­teen­woor­di­ger van Hen­ri van B­re­da, ge­ant­woord.

Dié kwes­sie was ter spra­ke op die 30ste dag van die drie­dub­be­le moord­ver­hoor.

“Maar ek is nie,” het Ot­to te­rug­ge­kap.

Com­brink het Ot­to se ge­loof­waar­dig­heid, per­soon­lik en by haar werk­plek, aan­ge­val.

Ot­to was be­trok­ke by die pro­ses om 216 mon­sters wat op die moord­to­neel in die De Zal­ze­land­goed in Ja­nu­a­rie 2015 ver­sa­mel is, te i­den­ti­fi­seer. Sy het, na­dat die mon­sters ge­toets is, haar in­ter­pre­ta­sie ge­gee. Dit vorm deel van die be­wys­stuk­ke teen Van B­re­da.

Van B­re­da het na be­we­ring sy pa, Mar­tin, sy ma, Te­re­sa, en sy broer, Ru­di, met ’n byl dood­ge­kap. Hy staan te­reg op d­rie aan­klag­te van moord, een van po­ging tot moord op sy sus­ter, Mar­li, en een van regs­ver­y­de­ling.

Mar­li het die aan­val oor­leef, maar ly aan ge­heu­e­ver­lies en kan niks van die aan­val ont­hou nie.

Hen­ri het skuld op al die aan­klag­te ont­ken en voer aan ’n in­bre­ker het by hul huis in­ge­breek en sy ge­sin aan­ge­val. Hy het Hen­ri glo ook met ’n mes aan­ge­val.

Ot­to het Maan­dag be­gin ge­tuig oor die pro­se­du­res wat die la­bo­ra­to­ri­um volg om mon­sters vir DNS te toets.

Van die be­lang­rik­ste be­vin­dings wat sy ge­maak het, is dat daar geen on­be­ken­de DNS op die to­neel ge­vind is nie.

Te­re­sa en Ru­di se DNS is op mon­sters van Hen­ri se stort­vloer ge­vind, as­ook on­der vin­ger­na­el­af­skraap­sels van sy lin­ker­hand.

Com­brink het Dins­dag met kruis­on­der­vra­ging be­gin en het gis­ter daar­mee voort­ge­gaan.

Hy het Ot­to Dins­dag ge­pe­per met vrae oor hoe­kom hul la­bo­ra­to­ri­um nie ge­ak­kre­di­teer is nie.

Ot­to het ge­sê in­ge­vol­ge wet hoef hul­le nie ge­ak­kre­di­teer te wees nie en dit is die plig van die top­be­stuur in die Suid-A­fri­kaan­se Po­li­sie­diens om om ak­kre­di­ta­sie aan­soek te doen.

Sy het ook ge­sê die la­bo­ra­to­ri­um volg in­ter­na­si­o­na­le rig­ly­ne.

Com­brink het Ot­to toe ge­vra oor die stan­daard­werk­pro­se­du­re, wat Ot­to ver­dui­de­lik het.

Sy het ge­tuig as ’n mon­ster nie vol­gens die stan­daard­werk­pro­se­du­re ge­toets word nie, sal daar nie ’n re­sul­taat wees wat in die ont­le­ding ge­bruik kan word nie.

Gis­ter het Com­brink meer spe­si­fie­ke vrae ge­stel oor die mon­ste­r­ont­le­dings­pro­ses, wat sy ver­dui­de­lik het.

Com­brink het ge­vra wat sou ge­beur as iets ê­rens in die pro­ses skeef­loop. Ot­to het ge­sê as die toets nie aan die stan­daard­werk­pro­se­du­re vol­doen nie, sal die toets nie ge­bruik word nie. Sy het ge­sê die toets sal ook nie ’n bruik­ba­re re­sul­taat gee nie.

La­ter het Com­brink Ot­to se kwa­li­fi­ka­sies pro­beer dis­kre­di­teer deur haar be­voegd­heids­kwa­li­fi­ka­sies en ser­ti­fi­ka­te te be­vraag­te­ken.

Hy het laas­tens ge­vra oor ’n spe­si­fie­ke mon­ster wat hul­le in die saak ge­toets het wat vol­gens die ver­de­di­ging se ken­ners nie ge­skik was om ge­toets te word nie. Dit was ’n bloed­mon­ster met 0,296 na­no­gram bloed per 10 mi­kro­li­ter vloei­stof.

Com­brink het Ot­to daar­van be­skul­dig dat sy vroe­ër die dag ge­tuig het dat ’n mon­ster met daar­die hoe­veel­heid bloed vol­gens die stan­daard­werk­pro­se­du­re nie ge­toets sou word nie om­dat dit as “be­ska­dig” be­stem­pel sou word.

Ot­to het dit ont­ken en ge­sê hul­le sal mon­sters wat tot 0,05 na­no­gram bloed be­vat steeds kan toets.

“So jul­le maak soos wat jul­le wil in die la­bo­ra­to­ri­um en toets nie vol­gens die stan­daard­pro­se­du­re nie,” het Com­brink ge­sê.

Ot­to het dit ont­ken en aan­ge­voer Com­brink be­skul­dig haar van sub­jek­ti­wi­teit.

Die ver­hoor duur voort.

Fo­to: JACO MA­RAIS

Lt.kol. S­har­le­ne Ot­to

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.