Ver­haal hier net om bed­to­ne­le te ver­bind

Beeld - - Vrydag - Paul Boek­kooi Be­low Her Mouth Ero­tiek

Be­low Her Mouth is ’n sag­te Ka­na­de­se blou­film oor les­bie­se lief­de, ver­vaar­dig deur ’n veel­sy­di­ge groep vroue wat by al­le fa­set­te van die pro­duk­sie be­trok­ke was. Dit draai geen doe­kies om oor dít wat saak maak nie. Trou­ens, vir na­ge­noeg 60 per­sent van die f­liek is daar geen doe­kies in sig wat e­nig­iets be­dek nie.

Die jong re­gis­seur A­pril Mul­len be­sit in rui­me ma­te die ar­tis­tie­ke aan­voe­ling om die f­liek vi­su­eel keu­rig en af­ge­rond te laat lyk, met soms on­kon­ven­si­o­ne­le ka­me­ras­ko­te wat el­ke stem­ming of van die uit­een­lo­pen­de to­ne­le raak t­ref.

S­te­pha­nie Fa­bri­zi se draai­boek oor ’n kort­ston­di­ge les­bie­se af­fair be­sit we­lis­waar die no­di­ge kern­e­le­men­te daar­om­heen, maar kom as oor­ver­een­vou­dig oor. Daar is te min ver­haal­of ka­rak­ter­ont­wik­ke­ling en kon­flik om die ky­ker mee te sleur.

Dal­las, ge­speel deur die S­weed­se ak­tri­se E­ri­ka Lin­der, in­stal­leer en on­der­hou dak­ke en is ’n rab­be­doe met ’n ha­mer in haar hand.

Sy het so­pas (soos gis­ter) ’n lief­des­te­leur­stel­ling ge­had en soek ’n nu­we tei­ken. Jas­mi­ne (Na­ta­lie K­rill), re­dak­teur van ’n mo­de­tyd­skrif, is in haar vi­sier.

Met hul­le eer­ste af­spraak die­self­de aand in ’n les­bie­se kroeg ge­beur al­les vin­nig en ein­dig heel voor­spel­baar in die bed. Jas­mi­ne, wat saam met haar aan­trek­li­ke beau, Ri­le (Se­bas­ti­an Pi­gott), bly, het dalk trou­plan­ne met hom, maar vir nou rig sy haar op die ver­waar­loos­de sy van haar sek­su­e­le o­ri­ën­te­ring. Ri­le is uit­ste­dig.

Die ver­haal is slegs daar om die bed­to­ne­le te ver­bind. Met ’n lam­me­ri­ge teks is Os­car­ge­hal­te-spel be­paald on­van­pas. Die lief­des­to­ne­le is op­ge­tooi: sjiek, kuns­tig en by­na te mooi om werk­lik re­a­lis­ties te wees.

Dit is bloot mo­men­te­le pas­sie, ver­al ge­voed deur oor­stel­pen­de or­gas­mes, waar­deur Dal­las en Jas­mi­ne me­kaar vind, maar be­sit dit ge­noeg po­ten­si­aal om ’n ver­hou­ding te ves­tig wat ver­by kort­ston­dig­heid kan ont­wik­kel?

Be­low Her Mouth is ’n pyn­li­ke, hu­mor­lo­se 94 mi­nu­te.

Ter­loops: Paul Ver­hoe­ven is be­sig om ’n nu­we rol­prent, B­les­sed Vi­r­gin, oor ’n 17de-eeu­se les­bie­se non, sus­ter Be­ne­det­ta Car­li­ni, te ver­vaar­dig. Vir haar ver­hou­ding met ’n kloos­ter­kol­le­ga is sy 35 jaar tronk toe ge­stuur.

Dalk le­wer dié een meer in­te­res­sant­he­de op.

Na­ta­lie K­rill en E­ri­ka Lin­der ver­tolk die hoof­rol­le in die e­ro­tie­se dra­ma

Mouth. Be­low Her

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.