Doen­din­ge die na­week

Beeld - - Vrydag -

Jan­nie du Toit is die na­week met twee kon­ser­te op die plan­ke ter voor­be­rei­ding van sy toer na die Lae Lan­de. Sy toer na Ne­der­land en Bel­gië van 20 Sep­tem­ber tot 23 Ok­to­ber be­staan uit 24 kon­ser­te. Doep is nie dood nie is Sa­ter­dag om 18:00 waar­in hy Koos du Plessis se lied­jies sing. Om 20:00 sing hy in Bon­jour Mon­si­eur B­rel die mu­siek van Ja­c­ques B­rel. Su­san Mou­ton be­ge­lei hom op die tjel­lo en C­ha­nie Jon­ker op die kla­vier en trek­kla­vier. Kaart­jies kos R110 tot R130 per ver­to­ning of R150 vir al­bei ver­to­nings. Bel 012 329 0709 of stuur e­pos aan in­fo@pier­neef­te­a­ter.co.za om te be­spreek. Daphney T­wa­la se dig­bun­del, Pur­po­se­ly De­sig­ned, word Vry­dag om 10:00 in die Pier­neef­te­a­ter in P­re­to­ria be­kend ge­stel. Dit word deur K­re­a­tiv SA uit­ge­gee en ge­borg deur die Cor­dis Trust. T­wa­la is ’n werk­ne­mer van die NCPD (Na­ti­o­nal Coun­cil of and for Per­sons with Di­sa­bi­li­ties) wat bo haar eie ge­stremd­heid uit­ge­styg het tot in­spi­ra­sie vir an­der. Toe­gang is gra­tis, maar jy kan vry­wil­lig iets vir T­wa­la by­dra.

Die pi­a­nis Roc­co de Vil­liers se kon­sert A­ma­zing Gra­ce 2 duur tot Son­dag in die Pie­ter Toe­rien­te­a­ter by Mon­te­ca­si­no in Four­ways. Dit is ’n kon­sert waar­in hy te­rug­kyk op die ta­boes van die ver­le­de en die mu­siek is ge­grond op sy al­bum Beau­ti­ful Beau­ti­ful Hymns 2. De Vil­liers speel kla­vier ter­wyl hy die ver­hoog deel met die vi­o­lis Li­zel­le Roux en Ro­bert Mit­ch­ley op ki­taar. Die gospel­san­ger Noxo­lo Hlatshwa­yo tree ook op ter­wyl Cyn­thia en Cla­ra Man­zi­ni be­we­gings uit­voer. Kaart­jies kos R100 tot R180. Be­spreek by Com­pu­tic­ket.

Die lief­des­ver­hou­ding tus­sen An­dré P. B­rink en die dig­ter Ing­rid Jon­ker was die in­spi­ra­sie vir die pro­duk­sie Kor­rel­tjie Kan­tel wat Sa­ter­dag in die Cen­tu­ri­on­te­a­ter aan­ge­bied word. D­rie mu­si­kan­te Lu­na Pai­ge, Ja­mie Ju­pi­ter en Nick Tur­ner het kop­pe by­me­kaar­ge­sit om mu­siek by die skry­wers se woor­de te voeg. Dié toon­set­tings ver­weef hul­le met dra­ma­tie­se en mu­si­ka­le in­ter­pre­ta­sies van lief­des­brie­we wat B­rink en Jon­ker vir me­kaar ge­skryf het en in die op­spraak­wek­ken­de boek Vlam in die sneeu (2015) ver­skyn het. Die kon­sert be­gin om 20:00. Kaart­jies kos R130. Be­spreek by tic­kets.tix­sa.co.za of bel 012 664 7859 of 072 245 4390 of stuur e­pos aan su­san@cen­tu­ri­on­te­a­ter.co.za om te be­spreek.

Mat­hys Roets trak­teer Son­dag die ge­hoor in die At­ter­bu­ry­te­a­ter in P­re­to­ria met ver­tol­kings van Le­o­nard Co­hen en Koos du Plessis se werk. Co­hen en Du Plessis se mu­siek is son­der pre­ten­sies en met dié twee groot mu­si­ka­le gees­te as in­spi­ra­sie, be­peins Roets die he­den­daag­se man se po­si­sie in die wê­reld. “I don’t e­ven think of my­self as a wri­ter, sin­ger or w­ha­te­ver. The occu­pa­ti­on of being a man is so much mo­re.” – Le­o­nard Co­hen. Die kon­sert be­gin om 16:00 en duur so­wat an­der­half uur. Kaart­jies kos R150 tot R170. Be­spreek by Com­pu­tic­ket.

Mat­hys Roets

Nick Tur­ner, Lu­na Pai­ge en Ja­mie Ju­pi­ter wat Kor­rel­tjie Kan­tel op­voer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.