Bi­o­gra­fie­se prent oor ont­dek­kings­rei­si­ger ’n ‘In­di­a­na Jo­nes’­a­von­tuur

Beeld - - Kuns & Vermaak -

Die ge­skied­kun­di­ge ak­sie­a­von­tuur The Lost Ci­ty of Z fo­kus op die le­we van die B­rit­se ont­dek­kings­rei­si­ger Per­cy Fa­w­cett, wat aan die voor­aand van die 20ste eeu oor­blyf­sels van ’n be­ska­wing in die A­ma­so­ne­woud in Suid-A­me­ri­ka ont­dek het.

Waar sy tyd­ge­no­te mak­lik die woord “bar­ba­re” ge­bruik het, het hy die B­rit­se we­ten­skap­li­ke es­ta­blishment an­ders pro­beer oor­tuig deur die af­ge­slo­te stam se hoë ont­wik­ke­lings­vlak te be­na­druk.

In 1925, op een van sy tog­te na die oer­wou­de in Bo­li­via, het hy op raai­sel­ag­ti­ge wy­se ver­dwyn.

Die bi­o­gra­fie­se rol­prent is ge­grond op die nie­fik­sie­boek The Lost Ci­ty of Z: A Ta­le of De­ad­ly Ob­ses­si­on in the A­ma­zon deur die The New Yor­ker-joer­na­lis Da­vid Grann, wat Fa­w­cett se die le­we en sy raai­sel­ag­ti­ge ver­dwy­ning on­der­soek het.

The Lost Ci­ty of Z fo­kus op Fa­w­cett se be­vin­dings en sy stryd om an­der we­ten­skap­li­kes te oor­tuig van sy be­son­der­se vonds in die dig­te woud, as­ook die im­pli­ka­sies daar­van.

Sien­na Mil­ler is as sy vrou te sien en sy seun word deur Tom Hol­land (S­pi­der-Man: Ho­me­co­ming) ge­speel. Sy ven­noot, Hen­ry Cos­tin (Ro­bert Pat­tin­son van T­wi­lig­ht-faam), is skyn­baar die e­nig­ste een wat nie dink hy is van lot­jie ge­tik nie.

Die hoof­rol word deur C­har­lie Hun­nam (Jack­son Tel­ler van Sons of A­nar­chy) ver­tolk. Die re­gis­seur is Ja­mes Gray, wat ook die rol­prent The Im­mi­grant ge­maak het.

Die oor­se­se re­sen­sent San­dy S­cha­e­fer van S­creen Rant het dit as ’n In­di­a­na Jo­nes-a­von­tuur vir in­tel­lek­tu­e­le ky­kers be­stem­pel.

Wen­dy Ide van The Gu­ar­di­an loof die mu­siek deur die kom­po­nis Chris­to­pher S­pel­man en die ki­ne­ma­to­gra­fie van Da­ri­us K­hondji en be­skryf die rol­prent as ’n heer­li­ke oer­wou­d­a­von­tuur, hoe­wel sy nie met Hun­nam se ver­tol­king van Fa­w­cett be­ïn­druk is nie.

Die ou­der­doms­perk is 13 vir ge­weld. Dié e­pie­se prent draai 141 mi­nu­te. – La­e­ti­tia Pop­le

C­har­lie Hun­nam ver­tolk die rol van die B­rit­se ont­dek­kings­rei­si­ger Per­cy Fa­w­cett.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.