Dít is wat Moody’s sal laat ge­vaar­lig­te sien Wat e­ko­no­me van Moody’s ver­wag

Beeld - - Sake - Han­lie S­tad­ler

E­ko­no­me ver­wag Moody’s In­ves­tors Ser­vi­ce sal van­dag har­de woor­de vir Suid-A­fri­ka se re­ge­ring hê, maar staat­skuld nie tot on­der be­leg­gings­graad af­gra­deer nie.

Moody’s kon­dig van­dag – nie­mand weet pre­sies hoe laat nie – aan of hy staat­skuld vir die twee­de keer van­jaar af­gra­deer, dié keer tot die ge­vrees­de rom­mel­sta­tus.

Van die 14 e­ko­no­me wat aan Sa­ke se pei­ling deel­ge­neem het, re­ken 11 (na­ge­noeg 79%) dat Moody’s die land nie sal af­gra­deer nie, maar die voor­uit­sig op ne­ga­tief sal be­hou. Die ne­ga­tie­we voor­uit­sig is op sig­self ’n waar­sku­wing dat ’n ver­de­re af­gra­de­ring la­ter van­jaar of vroeg in 2018 ver­wag kan word.

Mi­ke S­chüs­sler, e­ko­noom van E­co­no­mis­ts.co.za, Chris Harm­se, e­ko­noom van Re­ba­lan­ce Fund Ma­na­gers, en Chris­to Lu­üs, e­ko­noom van E­co­quant, is die d­rie e­ko­no­me wat ’n af­gra­de­ring ver­wag.

S­chüs­sler ver­wag Moody’s sal slegs staat­skuld in bui­te­land­se geld­een­he­de tot rom­mel­sta­tus af­gra­deer.

Harm­se is die e­nig­ste e­ko­noom wat ver­wag dat die voor­uit­sig vir die gra­de­ring na sta­biel ver­an­der sal word, maar eers na­dat die skuld af­ge­gra­deer is.

Ses van die e­ko­no­me sê een van die as­pek­te waar­oor Moody’s kom­mer gaan uit­spreek, is die be­roer­de be­stuur en geld­sa­ke van staats­on­der­ne­mings.

Ri­chard Do­w­ning, e­ko­noom van E­con­dow, sê Moody’s sal die sweep laat klap oor die hui­di­ge po­li­tie­ke on­be­sten­dig­heid in die land as­ook die “ver­nie­ti­gen­de e­ko­no­mie­se be­leids­rig­ting”.

Lu­üs ver­wag die “ge­brek aan be­kwa­me po­li­tie­ke lei­er­skap”, in­slui­tend pres. Ja­cob Zu­ma en die ANC se “ver­swak­ken­de po­si­sie”, staat­skaping, kor­rup­sie en maat­skap­li­ke on­rus sal Moody’s be­kom­mer.

Da­wie Klop­per, be­leg­gings­e­ko­noom van PSG We­alth, en An­na­bel Bis­hop, hoof­e­ko­noom van In­ves­tec, sê Moody’s sal waar­skyn­lik sê die po­li­tie­ke on­sta­bi­li­teit on­der­myn be­leg­gers­ver­troue.

E­li­ze Kru­ger, se­ni­or e­ko­noom van NKC A­fri­can E­co­no­mi­cs, en Ri­an le Roux, stra­teeg van Old Mu­tu­al In­ves­t­ment Group en Sa­ke se E­ko­noom van die Jaar, sê Moody’s sal

‘‘

kom­mer uit­spreek oor die in­sti­tu­si­o­ne­le on­af­hank­lik­heid van be­lang­ri­ke in­stel­lings. Dit sluit die Re­ser­we­bank en die na­si­o­na­le te­sou­rie in.

Le Roux sê Moody’s sal “in een ho­lis­tie­se prent­jie” na Suid-A­fri­ka en sy “kern­vraag­stuk­ke” kyk – van fis­ka­le ri­si­ko’s soos dat die staat weens lae e­ko­no­mie­se groei min­der be­las­ting in­vor­der tot die “drin­gen­de nood­saak­lik­heid om groei te sti­mu­leer”

Dr. Roe­lof Bo­tha, e­ko­no­mie­se raad­ge­wer van PwC, sê daar is wel en­ke­le lig­pun­te waar­na Moody’s in die ver­by­gaan kan ver­wys. “Die blink ver­to­ning van land­bou en myn­bou in die eer­ste kwar­taal van­jaar be­hoort bin­ne­kort deur ’n her­stel van die klein­han­del­sek­tor aan­ge­vul te word wan­neer die uit­wer­king van la­er ren­te­koer­se tas­baar word.

“Moody’s het ver­le­de jaar aan­ge­toon die Re­ser­we­bank se be­leid is te be­per­kend en la­er ren­te­koer­se be­hoort die e­ko­no­mie te be­gin sti­mu­leer.”

Fa­nie B­rink, on­af­hank­li­ke land­bou-e­ko­noom, meen Moody’s sal staat­skuld nie af­gra­deer nie, maar hy re­ken die gra­deer­der be­gryp nie “dat die

po­li­tiek nóg meer on­sta­biel gaan raak en dat die e­ko­no­mie nie sal groei so­lank die ANC aan be­wind is nie”.

Hy glo Suid-A­fri­ka stuur af op ’n si­tu­a­sie waar die land nie sy skuld sal kan be­taal nie en ook nie meer maat­skap­li­ke toe­lae kan be­kos­tig nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.