9,69 m.

Beeld - - Sake - Ver­brui­kers het ’n ver­swak­te kre­diet­re­kord. Net­werk24

Die per­sen­ta­sie ver­brui­kers met ’n ver­swak­te kre­diet­re­kord is op die laag­ste vlak se­dert 2008.

Die jong­ste sy­fers van kre­diet­bu­ro’s wat deur die Na­si­o­na­le K­re­die­tre­gu­leer­der (NKR) uit­ge­reik word, toon ein­de Maart het 39,3% van al­le ver­brui­kers wat kre­diet ge­bruik ’n ver­swak­te kre­diet­re­kord ge­had.

Dit is men­se wat d­rie maan­de of meer ag­ter­stal­lig is met ’n re­ke­ning, ’n krui­sie teen hul naam het of teen wie ’n hof­be­vel oor skuld uit­ge­reik is. Die laas­te keer dat die per­sen­ta­sie so laag was, was in Ju­nie 2008.

Dit be­te­ken dus dat die per­sen­ta­sie ver­brui­kers met ’n goeie k­re­diet­sta­tus nou die hoog­ste in by­kans ’n de­ka­de is.

Ver­brui­kers se k­re­diet­sta­tus het van 2008 af deur­gaans ag­ter­uit­ge­gaan. Die per­sen­ta­sie met ’n ver­swak­te k­re­diet­sta­tus het aan­hou styg, soos op die mee­gaan­de gra­fiek ge­sien kan word. het dit saam­ge­stel uit die vo­ri­ge sy­fers van die NKR se kre­diet­bu­ro­ver­slag.

Dit het in Sep­tem­ber 2013 ’n hoog­te­punt van 48,1% be­reik.

Die ge­tal ver­brui­kers wat kre­diet ge­bruik, het ook die af­ge­lo­pe de­ka­de deur­gaans ge­styg. In Ju­nie 2008 het 17,2 mil­joen ver­brui­kers kre­diet ge­bruik teen­oor 24,7 mil­joen van­dag – die hoog­ste ge­tal nog.

Dit lyk of die om­me­keer twee jaar ge­le­de be­gin het toe die ge­tal ver­brui­kers met ’n ver­swak­te kre­diet­re­kord ’n hoog­te­punt van 10,5 mil­joen in Ju­nie 2015 be­reik het.

Daar is nou 9,69 mil­joen ver­brui­kers met ’n ver­swak­te kre­diet­re­kord. Hoe­wel dit ein­de Maart so­wat 140 000 meer was as ein­de Maart 2016, daal die ge­tal se­dert Sep­tem­ber tel­kens op ’n kwar­taal­grond­slag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.