Le­de­tal van fonds jaar­liks 6% min­der

Beeld - - Sake - Fran­cois Wil­li­ams

Die ge­tal le­de van een van die Trans­net-pen­si­oen­fond­se wat net 2%-ver­ho­gings per jaar kry, het van 2016 tot 2017 met 3 342 ge­krimp en is by­na 6% min­der as die vo­ri­ge jaar, blyk uit sy­fers uit die Trans­net-jaar­ver­slag.

Die le­de­tal van die Trans­net T­wee­de­vas­te­voor­deel­fonds was teen ein­de Maart van­jaar op

52 925, wat 3 342 min­der is as teen ein­de Maart 2016. In die vo­ri­ge boek­jaar het die le­de­tal met 3 053 ge­krimp van 2015 se le­de­tal van 59 320.

Dié fonds het ’n ak­tu­a­ri­ë­le oor­skot van R3,6 mil­jard teen­oor die vo­ri­ge jaar se oor­skot van R3,3 mil­jard, maar Trans­net sê die fonds­re­ëls laat nie ’n ver­sprei­ding van die oor­skot toe nie.

Die an­der pen­si­oen­fonds waar af­ge­tre­de­nes net ver­ho­gings van 2% per jaar kry – die Trans­net­sub­fonds van die Ver­voer­pen­si­oen­fonds – het ’n ak­tu­a­ri­ë­le oor­skot van R4,3 mil­jard teen ein­de Maart van­jaar ge­had. Die vo­ri­ge jaar was die oor­skot R3,7 mil­jard.

Die trus­tees van die twee pen­si­oen­fond­se het in die boek­jaar ad hoc-bo­nus­se van on­der­skei­de­lik R50 mil­joen en R361 mil­joen aan le­de van die twee fond­se uit­be­taal.

Trans­net sê in die jaar­ver­slag hy is steeds vol ver­troue dat hy, ge­grond op regs­ad­vies, die groeps­eis deur pen­si­oe­na­ris­se suk­ses­vol sal kan ver­de­dig.

Dié fond­se se le­de eis so­wat R80 mil­jard (aan ver­lo­re in­kom­ste en die op­ge­loop­te ren­te daar­op) van Trans­net en die fond­se in ’n groeps­eis wat tans nog in regs­teg­nie­se hof­pro­ses­se vas­ge­val is.

In­tus­sen blyk dit B­ri­an Mo­le­fe, vo­ri­ge hoof van E­s­kom en Trans­net, het in die boek­jaar tot ein­de Maart 2016 (dit wil sê die vo­ri­ge boek­jaar) ’n sa­la­ris van R1,461 mil­joen van Trans­net ge­kry toe hy nog daar in diens was, wys die 2017-jaar­ver­slag. Mo­le­fe was net ’n paar we­ke van daar­die boek­jaar in diens by Trans­net, want hy is mid­del A­pril 2015 na E­s­kom ge­se­kon­deer, waar­na hy teen Sep­tem­ber 2015 per­ma­nent by E­s­kom aan­ge­stel is. Trans­net se boek­jaar loop van 1 A­pril tot 31 Maart die vol­gen­de jaar.

Mo­le­fe het boon­op R6,285 mil­joen se lang­ter­myn-aan­spo­rings­be­ta­lings by Trans­net ge­kry in die 2016-boek­jaar, wys die Trans­net­jaar­ver­slag.

Dit is by­na dub­beld die lang­ter­myn-aan­spo­rings­be­ta­lings van R3,185 mil­joen wat Siy­a­bon­ga Ga­ma, hui­di­ge uit­voe­ren­de hoof van Trans­net, in die af­ge­lo­pe boek­jaar ont­vang het.

Ga­ma het in die af­ge­lo­pe boek­jaar ’n vas­te sa­la­ris van al­te­saam R6,792 mil­joen ont­vang, plus af­tree­fonds­by­dra­es van R654 000 en ’n an­der be­ta­ling van R2 000, as­ook ’n kort­ter­myn-aan­spo­rings­be­ta­ling van R1,571 mil­joen wat ge­grond is op Trans­net se ver­dien­ste voor ren­te, be­las­ting, de­pre­si­a­sie en af­skry­wing in die 2017-boek­jaar.

In to­taal het Ga­ma dus in 2017 ’n to­ta­le ver­goe­dings­pak­ket van R12,2 mil­joen van Trans­net ge­kry.

Die lang­ter­myn-aan­spo­rings is be­drae wat ná ’n tyd­perk van d­rie jaar aan se­ke­re top­be­stuurs­lui van Trans­net be­taal word as se­ke­re doel­wit­te en pres­ta­sie­tei­kens deur die maat­skap­py en die in­di­vi­du self be­haal is, blyk uit die jaar­ver­slag.

Fo­to: TRANS­NET

Die­sel­lo­ko­mo­tie­we by Trans­net En­gi­neer­ing se Koe­does­poort­werf in die P­re­to­ria­om­ge­wing.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.