Vry­staat­se sen­trum brei uit

Beeld - - Veilings -

Die Ma­lu­ti C­res­cent-win­kel­sen­trum (voor­heen Set­sing C­res­cent) in P­hut­ha­ditj­ha­ba in die Vry­staat gaan teen R338 mil­joen her­ont­wik­kel en uit­ge­brei word deur die Vu­ki­le Pro­per­ty Fund, sy ei­e­naar.

Dié sen­trum gaan met

12 357 m² ver­groot word tot ’n to­taal van 34 360 m², wat dit die groot­ste sen­trum in die dorp gaan maak.

Ter­self­der­tyd gaan die sen­trum van ’n oop sen­trum in ’n ge­slo­te win­kel­sen­trum ver­an­der word met ’n nu­we on­der­dak-tax­istaan­plek met 100 par­keer­plek­ke.

Vu­ki­le het die Ma­lu­ti C­res­cent-win­kel­sen­trum ver­kry toe hy twee jaar ge­le­de die voor­ma­li­ge Sy­ner­gy In­co­me Fund se klein­han­del­ei­en­dom­spor­te­feul­je ge­koop het. Dié groep het gou die ge­leent­heid ge­sien om groot waar­de uit die ba­te te ont­sluit. Die her­ont­wik­ke­ling spruit voort uit die aan­vraag van in­ko­pie­gan­gers en uit­ste­ken­de han­del­sy­fers.

Bou­werk het on­langs be­gin ná ’n sooi­spit­pleg­tig­heid en is vir vol­tooi­ing in Ok­to­ber 2018 ge­ske­du­leer. “Die stra­te­gie­se pro­jek sal ver­se­ker dat die win­kel­sen­trum oor­heer­send in sy ge­bied is,” sê I­tu­me­leng Mo­thi­be­li, uit­voe­ren­de ba­te­be­stuur­der van Vu­ki­le.

Die her­ont­wik­ke­ling het ’n be­raam­de net­to in­kom­ste-op­brengs van 8,5% vir die eer­ste jaar na­dat dit vol­tooi is.

Vu­ki­le se be­leg­ging sal ook die win­kel­sen­trum­ba­te se le­wen­si­klus ver­leng en dit be­ter po­si­si­o­neer om in die mo­der­ne klein­han­del­be­hoef­tes van die meer as 80 000 huis­hou­dings van P­hut­ha­ditj­ha­ba en om­lig­gen­de om­ge­wing te voor­sien.

P­hut­ha­ditj­ha­ba (voor­heen Q­waQ­wa of Wit­sies­hoek) lê aan die voet­heu­wels van die Ma­lu­ti­berg, by die aan­slui­ting van die R57 en die R712.

Die be­staan­de sen­trum het Su­perS­par, Ga­me, Cashbuild en Wool­wort­hs as an­ker­huur­ders. Die vyf groot ban­ke is ook teen­woor­dig. Die uit­brei­ding maak voor­sie­ning om Pick n Pay as ’n twee­de kos­an­ker in te bring. Dit bied ook ruim­te vir nu­we klein­han­de­laars wat hul voet­spoor in die ge­bied wil uit­brei, on­der meer Mr P­ri­ce, Re­lay en Don­na.

Vu­ki­le het Fla­na­gan & Ge­r­ard Pro­per­ty De­ve­lop­ment and In­ves­t­ment aan­ge­stel as die ont­wik­ke­lings­be­stuur­ders vir die her­ont­wik­ke­ling en uit­brei­ding. Paul Ge­r­ard van Fla­na­gan & Ge­r­ard Pro­per­ty De­ve­lop­ment and In­ves­t­ment sê die ge­ves­tig­de sen­trum is ’n goeie hoek­steen van­waar die ba­te her­ont­wik­kel kan word.

“Die om­ska­ke­ling na ’n ge­slo­te win­kel­sen­trum sal tot toe­koms­ti­ge groei in klein­han­de­laars se om­set­te lei en die sen­trum die oor­heer­sen­de klein­han­del­ei­en­dom in die ge­bied maak.”

Vu­si­mu­si Wil­li­am Ts­ha­ba­la­la, bur­ge­mees­ter van die Ma­lu­ti­a­P­ho­fung­mu­ni­si­pa­li­teit, en Se­di­se Mo­se­ne­ke, uit­voe­ren­de di­rek­teur van Vu­ki­le Pro­per­ty Fund, by die sooi­spit­pleg­tig­heid vir die her­ont­wik­ke­ling van die Ma­lu­ti C­res­cent­win­kel­sen­trum.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.