Droom­huis bied ’n een­ma­li­ge ge­leent­heid

Voel tuis in jou eie pa­leis

Beeld - - Veilings -

’NLuuk­se kon­tem­po­rê­re ge­sins­huis in die be­kroon­de Ken­rock­land­goed in Hout­baai in die Wes-Kaap word ein­de Au­gus­tus per s­til­le ten­der deur Raw­son Aucti­ons We­stern Ca­pe ver­koop.

Die huis be­slaan 713 m² en die erf met sy in­heem­se plan­te­groei ’n ta­maaie

6 610 m².

Wat die ei­en­dom ’n oor­tui­gen­de be­leg­gings­ge­leent­heid maak, is dat daar reg­te be­staan vir die bou van ’n twee­de huis, wat ’n aan­trek­li­ke huur­in­kom­ste kan ge­ne­reer.

Die huis het ses slaap­ka­mers, al­mal met en sui­te-bad­ka­mers, ’n gas­te­toi­let, ’n mo­der­ne kom­buis met gas- en e­lek­trie­se toe­stel­le, ’n in­stapspens en ’n was­ka­mer.

Daar is ook gas- en e­lek­trie­se kag­gels in die leef­ver­trek­ke, ’n wyn­kel­der, ’n stoor­ka­mer en ’n ont­haal­kroeg­a­rea wat na ’n la­pa en braai­ge­bied lei.

Die oop­plan-leef- en -eet­ka­mer loop uit op ’n dek met ’n swem­bad.

“Die ei­en­dom is ’n een­ma­li­ge ge­leent­heid om ’n so­lie­de be­leg­ging te maak en op die koop toe ’n droom­huis te kry,” sê Ta­nya Jo­va­no­vski, fran­chi­se­hou­er van Raw­son Aucti­ons We­stern Ca­pe.

Die re­ser­we­prys is R19 740 000, maar al­le aan­bie­dings sal in o­ën­skou ge­neem word.

Die ei­en­dom word per s­til­le ten­der ver­koop, met an­der woor­de ge­skre­we aan­bie­dings in ge­slo­te koe­ver­te.

Aan­bie­dings kan tot 30 Au­gus­tus om 12:00 by die Raw­son Pro­per­ty Group se hoof­kan­toor in Ron­de­bosch in­ge­dien word. Geen re­gis­tra­sie­be­drag word ver­eis nie.

’n De­po­si­to van 5% van die koop­prys, as­ook 10% kom­mis­sie plus BTW moet eg­ter aan Raw­son Aucti­ons be­taal word met die aan­vaar­ding van die ko­per se aan­bod.

Re­gis­tra­sie is ver­plig­tend, en bie­ërs moet ge­ser­ti­fi­seer­de af­skrif­te van hul i­den­ti­teits­do­ku­ment en be­wys van ver­blyf ver­skaf.

Vir meer in­lig­ting of om die ei­en­dom te be­sig­tig, s­ka­kel Ma­ri­lyn Bull of Ta­nya Jo­va­no­vski by on­der­skei­de­lik 083 251 5114 of 021 837 1700.

‘‘

Daar be­staan reg­te vir die bou van ’n twee­de huis, wat ’n aan­trek­li­ke huur­in­kom­ste kan ge­ne­reer.

Die luuk­se huis in die Ken­rock­land­goed in Hout­baai op ’n e­nor­me erf van 6 610 m² word aan die ein­de van Au­gus­tus per s­til­le ten­der deur Raw­son Aucti­ons We­stern Ca­pe ver­koop.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.