Deur hul woor­de te tel kan dié si­tu­a­sie se an­gel trek

Beeld - - Kommentaar - Le­o­pold S­choltz

Die wê­reld het van­dees­week be­hoor­lik ge­skrik oor die oor­log­sug­ti­ge taal wat uit so­wel Noord-Ko­rea as die VSA ge­kom het. As ’n mens die re­to­riek moet glo, gaan die bloed bin­ne­kort op ’n reu­se-skaal vloei.

E­ner­syds het Noord-Ko­rea ge­dreig om die A­me­ri­kaan­se mi­li­tê­re ba­sis op die ei­land Gu­am in die S­til­le O­se­aan met ’n kern­bom uit te wis. Pres. Do­nald Trump het ge­ant­woord dat die A­me­ri­kaan­se ker­n­ar­se­naal “veel ster­ker en mag­ti­ger as ooit te­vo­re is” en ’n Noord-Ko­re­aan­se uit­lok­king “sal be­groet word met vuur en woe­de en, reg­uit ge­stel, mag soos die wê­reld nog nooit ge­sien het nie”.

Is ’n kern­oor­log op han­de? Op kort ter­myn is die antwoord nee. Kun­di­ges stem saam dat Noord-Ko­rea se mis­sie­le “in dié sta­di­um” nog nie in staat is om kern­bom­me te dra nie, of­skoon die mis­siel­toet­se wys dat die land se ver­mo­ëns vin­nig vor­der.

Die jong­ste kon­sen­sus is dat hul teg­no­lo­gie bin­ne ’n paar maan­de – dalk al vol­gen­de jaar – wel ge­vor­derd ge­noeg sal wees.

In­tus­sen wys die woor­de­oor­log dat die moont­lik­heid vin­nig toe­neem dat sa­ke in die prak­tyk hand­uit kan ruk.

Aan Noord-Ko­rea se ek­stre­me taal­ge­bruik het die wê­reld al ge­woond ge­raak. Die vraag – wat in dié sta­di­um nie met e­ni­ge se­ker­heid be­ant­woord kan word nie – is hoe erns­tig ’n mens daar­die drei­gen­de taal moet op­neem.

Trump se ewe ek­stre­me antwoord is ’n nu­we e­le­ment. Jy kan sy woor­de op twee ma­nie­re be­kyk: e­ner­syds as ’n for­se, maar nood­saak­li­ke antwoord op ’n mal re­gi­me wat geen an­der taal ver­staan nie of an­der­syds as ’n on­no­di­ge es­ka­la­sie in ’n si­tu­a­sie wat sterk se­nu­wees en kalm, be­re­de­neer­de op­tre­de ver­eis.

Nie­mand – en dit sluit Trump en sy raad­ge­wers in – weet wat in die ge­moe­de­re van Kim Jon­goen, Noord-Ko­re­aan­se dik­ta­tor, en sy kor­nui­te aan­gaan nie. Is hul­le mal en mags­dronk ge­noeg om ’n grens te oor­skry?

Of wil hul­le Noord-Ko­rea een­vou­dig hard­han­dig ves­tig as ’n kern­moond­heid wat sy wil aan sy om­ge­wing en die in­ter­na­si­o­na­le ge­meen­skap kan op­lê en wat sy eie oor­le­wing wil ver­se­ker? An­ders ge­stel, is P­jong­jang of­fen­sief of de­fen­sief in­ge­stel? Nie­mand kan werk­lik met se­ker­heid sê nie.

Die punt is dit: ’n Ui­ters moei­lik be­paal­ba­re grens kan be­son­der mak­lik aan al­bei kan­te oor­skry word. ’n Mens sal eers weet pre­sies waar daar­die grens is as hy oor­ge­steek word – en dan is dit te laat.

As die saak nie baie ver­sig­tig en ver­stan­dig be­stuur word nie, kan dit die he­le Ko­re­aan­se skier­ei­land in ’n ar­ma­ged­don van vuur laat ont­plof. Ken­ners meen ’n oor­log daar, selfs son­der kern­wa­pens, kan hon­derd­dui­sen­de le­wens eis.

Teen dié ag­ter­grond sal ’n bie­tjie min­der re­to­riek aan al­bei kan­te niks kos nie.

’n Ui­ters moei­lik be­paal­ba­re grens kan be­son­der mak­lik aan al­bei kan­te oor­skry word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.