Je­sus kies die on­der­pres­teer­ders, rand­fi­gu­re

Beeld - - Kommentaar - S­te­phan Jou­bert

Je­sus het men­se nooit op grond van hul CV ge­kies om Hom te volg nie. Hy het nie die roof­werf-roe­te, wat sko­le, rug­by­u­nies, u­ni­ver­si­tei­te en maat­skap­pye ge­bruik om die ta­lent­vol­ste men­se aan boord te kry, ge­volg in sy “droom­span” van dis­si­pels nie. Hy het ook nie voor­af ’n ka­ta­lo­gus van voor­tref­lik gods­diens­ti­ge pres­teer­ders deur­ge­werk toe Hy Pe­trus, And­re­as, T­ho­mas en kie ge­kies het om sy dis­si­pels te wees nie. Hul­le het nie e­re­kleu­re vir al­les on­der die son ge­had of ge­ma­tri­ku­leer by die “voor­ste sko­le” nie. Al­les­be­hal­we. Hul­le was dood­ge­woon. Hul­le was so ge­mid­deld as wat kan kom. Trou­ens, hul­le al­mal het hulp no­dig ge­had om iets met hul le­we reg te kry – Je­sus se hulp!

Hy het hul­le ge­roep so­dat Hy hul­le kon vorm na God se beeld en ge­bruik tot Sy eer. Hy het hul­le ge­kies om te wys wat God met on­der­pres­teer­ders, mid­del­ma­ti­ges en rand­fi­gu­re kan doen.

En hoe het God dit toe nie ge­doen nie! Die kerk is steeds ge­skoei op Pe­trus se be­ly­de­nis dat Je­sus die Mes­si­as is. Die kerk is ge­grond op die leer van die dis­si­pels wat die oog­ge­tui­es was van al­les wat Je­sus ge­sê en ge­doen het. Wat kan God nie al­les doen met dood­ge­wo­ne men­se nie! Hy kies nie nood­wen­dig die bes­tes uit nie, maar Hy ge­bruik die­ge­ne wat Hy uit­kies ten bes­te. Hy ver­an­der men­se in sky­nen­de lig­te in sy ko­nink­ryk, van­dag nog!

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.