Boek po­la­ri­seer mu­siek­ge­skie­de­nis

Beeld - - Kommentaar -

Lui­dens die uit­trek­sels uit S­chalk van der Mer­we se boek On Re­cord: Po­pu­lar A­fri­kaans Mu­sic and So­cie­ty, 1900-2017, (09.09) is dit op­val­lend dat Van der Mer­we hier­die ge­skie­de­nis, wat reg­tig nie ’n “reg­te” en ’n “ver­keer­de” kant het nie, diep po­la­ri­seer.

Meer nog, sy ge­skied­skry­wing – hoe­wel deeg­lik – is so sub­jek­tief dat die le­ser ge­voer word met die gloei­end­ste ter­me vir ver­set, vo­ël­vry- en “an­ti-es­ta­blishment” van ’n era, ter­wyl die mil­joe­ne “A­fri­ka­ners” (vol­gens die skry­wer) wat na die so­ge­naam­de hoof­stroom­mu­siek ge­luis­ter het, met el­ke haal van sy pen ti­peer word.

Van der Mer­we doen ook nie net ge­skied­skry­wing nie, maar le­wer diep siel­kun­di­ge ont­le­dings en fi­lo­so­fie­se in­ter­pre­ta­sies oor die A­fri­ka­ner­volk se psi­ge en plaas dit dan ook on­der erns­ti­ge ver­den­king. Die ver­al­ge­me­nings gluur jou uit die pa­pier uit aan. Ek is on­se­ker oor sy siel­kun­di­ge bo­na fi­de.

Daar is werk­lik in­te­res­san­te in­lig­ting, maar die lens van die skry­wer doen so­veel y­we­ri­ge kleur­aan­pas­sings dat die in­lig­ting soos die to­ring van Pi­sa hang. E­ni­ge on­in­ge­lig­te (En­gel­se?) le­ser sal hom ver­stom aan die ag­ter­lik­heid van die A­fri­ka­ner­psi­ge aan die hand van hul mu­siek­ma­kers en mu­siek­smaak, soos be­lig deur Van der Mer­we.

Iets an­ders: Co­lin Prat­ley van Wil­de­beest – ’n mees­ter­li­ke mu­si­kant – het in die vroeë 1980’s ook saam met An­ne­li van Rooy­en ge­toer en ge­ho­re land­wyd op hul voe­te ge­had met sy A­fri­ka­trom­so­lo’s in on­der meer “Groot O­ka­van­go”!

Ge­skie­de­nis is veel­kan­tig soos ’n di­a­mant.

Daar is be­slis nie net twee kan­te aan die gan­se, ry­ke ge­skie­de­nis van A­fri­kaan­se mu­siek en sy luis­te­raars nie.

S­chalk van der Mer­we

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.