Ver­huur­der én a­gent moet werk

Beeld - - Huisgids - Li­net­te Re­tief

Die toe­ne­men­de mo­bi­li­teit van Suid-A­fri­ka­ners in die taai e­ko­no­mie­se om­stan­dig­he­de om­skep meer ei­e­naars in ver­huur­ders – en ei­en­doms­a­gen­te in ei­en­doms­ad­mi­nis­tra­teurs – met po­ten­si­eel ka­ta­stro­fie­se ge­vol­ge.

“Ons sien reeds meer huis­ei­e­naars wat in Suid-A­fri­ka ver­huis op soek na werk of wat bui­te­land­se kon­trak­te aan­vaar om werk­loos­heid te ver­my,” sê G­reg Har­ris, be­stuurs­hoof van C­has E­ve­ritt Pro­per­ty Ren­tals.

“Ons ver­wag dat die ten­dens sal ver­snel na­ma­te Suid-A­fri­ka­ners toe­ne­mend die on­aan­ge­na­me e­ko­no­mie­se uit­wer­king van rom­mel­sta­tus er­vaar.

“Om­dat dit so tyd­ro­wend is om ko­pers te kry, ver­kies baie ei­e­naars eg­ter om hul ei­en­dom­me te hou en uit te huur tot­dat hul­le te­rug­keer – of tot tyd en wyl die e­ko­no­mie ver­be­ter en die ei­en­doms­mark

Die ri­si­ko vir dis­puut neem ma­te­loos toe as al­bei nie heel­te­mal weet wat hul­le wil hê of wat ge­doen moet word nie.

guns­ti­ger word vir ver­ko­pers.”

In re­ak­sie hier­op en op die sty­gen­de vraag na huur­ei­en­dom­me, ver­vul baie ei­en­doms­a­gent­skap­pe, wat voor­heen hoof­saak­lik toe­ge­rus was om ei­en­doms­ver­ko­pe te han­teer, nou ’n ver­hu­rings- en ad­mi­nis­tra­tie­we rol.

“Ter­wyl daar in­he­rent niks mee ver­keerd is nie, is twee on­er­va­re par­tye dalk be­trok­ke by ’n op­set waar des­kun­di­ge ken­nis net so be­lang­rik is soos ver­troue en deur­sig­tig­heid.

“In e­ni­ge huur­oor­een­koms is daar po­ten­si­aal vir dis­puut tus- sen die ver­huur­der en die huur­der en tus­sen die ver­huur­der en die a­gent, en die ri­si­ko neem ma­te­loos toe as al­bei nie heel­te­mal be­wus is van wat hul­le wil hê of wat ge­doen moet word nie.”

Om hier­die ri­si­ko’s te ver­my, sê Har­ris, be­hoort nu­we ver­huur­ders aan te klop by ’n ge­ves­tig­de en be­trou­ba­re a­gent­skap met be­we­se ver­nuf in die be­stuur van huur­ei­en­dom­me.

“T­wee­dens moet hul­le se­ker maak hul­le gee die a­gent ’n dui­de­li­ke, ge­skre­we man­daat waar­in hul­le ’n ge­de­tail­leer­de be­skry­wing gee van die rol wat die a­gent moet speel. Is dit een­vou­dig om te ad­ver­teer, die ei­en­dom te ver­huur en die huur­geld in te sa­mel?

Of moet die a­gent ook voor­ne­men­de huur­ders se ver­wy­sings en kre­diet­waar­dig­heid na­gaan, in­stand­hou­dings­werk laat doen en ge­reeld gaan kyk of die ei­en­dom in ’n goeie toe­stand ge­hou word?

“Dit is nood­saak­lik dat ver­huur­ders ook die a­gent op­drag gee om ’n deeg­li­ke in­ven­ta­ris te doen voor­dat die huur­ders in­trek en ook wan­neer hul­le ver­huis het, ver­al in die ge­val van ge­meu­bi­leer­de ver­blyf. Die graad van be­trok­ken­heid sal ui­ter­aard die a­gent se kom­mis­sie be­ïn­vloed, en dit be­hoort ook voor­af be­paal te word.”

Der­dens, sê hy, moet nu­we ver­huur­ders se­ker maak die maan­de­lik­se huur­geld is op die reg­te vlak vas­ge­stel.

“Goeie a­gen­te sal be­reik­ba­re huur­geld in spe­si­fie­ke a­re­as be­re­ken. Hul­le weet ook hoe om ge­hal­te­huur­ders te be­hou.”

■ Vir meer in­lig­ting kontak G­reg Har­ris by 082 414 7490 of g­reg.har­ris@e­ve­ritt.co.za, of be­soek www.cha­se­ve­ritt.co.za.

Fo­to: iSTOCK

’n Ver­huur­der en huur­a­gent wat on­se­ker is of nie weet wat hul­le doen nie, kan lei tot twee­spalt.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.