Be­gin met selfs net ma­triek

Beeld - - Huisgids - I­sa­bel Ja­cobs

Ná my ar­ti­kel in ver­le­de week se Huis­gids was dit ver­bly­dend om te sien dat daar so ’n wye o­pen­ba­re be­lang­stel­ling in die be­roep van ei­en­doms­prak­ti­syn is. Ek het ver­skeie na­vrae ont­vang van le­sers wat die mark wil be­tree, het­sy as ’n nu­we­ling, of dan van men­se wat van be­roep wil ver­an­der of wat een­vou­dig graag ná af­tre­de by die ei­en­doms­mark be­trok­ke wil raak.

Hier­die week fo­kus ek op ma­nie­re waar­op die jeug van SuidA­fri­ka die be­roep kan volg en suk­ses­vol be­oe­fen.

Met ’n ma­triek­ser­ti­fi­kaat in jou hand kan jy aan­klop om jou loop­baan as ei­en­doms­prak­ti­syn te be­gin. (Hou in ge­dag­te dat meer in­lig­ting ver­kry kan word van die web­blad www.e­aab.org.za.)

Nu­we­lin­ge moet eer­stens ’n in­tern­skap van 12 maan­de on­der die toe­sig en be­heer van ’n men­tor, naam­lik ’n ge­kwa­li­fi­seer­de ei­en­doms­prak­ti­syn en/of prin­si­paal van ’n ge­re­gis­treer­de ei­en­doms­a­gent­skap volg. Hier­die men­tors moet reeds drie jaar lank in be­sit van ’n ge­trou­heid­ser­ti­fi­kaat wees. ’n Ge­trou­heid­ser­ti­fi­kaat sal by die aan­vang van die op­lei­ding ook deur die E­AAB aan die in­tern uit­ge­reik word.

Die doel van die ver­plig­te in­tern­skap is om die nu­we­ling aan die ei­en­doms­mark bloot te stel en toe te rus met die no­di­ge prak­tie­se on­der­vin­ding. Die vol­tooi­ing van ’n log­boek waar­in al die no­di­ge ak­ti­wi­tei­te, werks­wy­ses en be­dry­wig­he­de van die be­roep of a­gent­skap aan­ge­te­ken word, vorm ’n in­te­gra­le deel van die aan­vank­li­ke in­ter­ne op­lei­ding.

Ter­wyl die 12 maan­de-in­tern­skap ge­volg en die log­boek by­ge­hou word, kan die in­tern be­gin stu­deer om die kwa­li­fi­ka­sie Ver­de­re On­der­rig en Op­lei­ding-ser­ti­fi­kaat: Ei­en­dom (NQF Vlak 4) te ver­werf. Hier­die kwa­li­fi­ka­sie ver­se­ker dat die kan­di­daat se ken­nis, vaar­dig­he­de en ver­moens uit­ge­brei en ge­toets kan word.

Die in­tern sal eg­ter eers die ser­ti­fi­kaat vir die kwa­li­fi­ka­sie ont­vang na­dat hy/sy op­lei­ding deur­loop en vol­tooi het deur die Diens­te-se­ta. In­dien van toe­pas­sing, kan die kwa­li­fi­ka­sie ge­ak­kre­di­teer word deur ’n Er­ken­ning van Vo­ri­ge Leer-as­ses­se­ring­sen­trum.

Die vol­gen­de stap is om te kor­re­leer dat die te­o­re­tie­se ken­nis wat in die op­lei­ding aan­ge­bied is en die prak­tie­se on­der­vin­ding wat in die mark op­ge­doen is, me­kaar kom­ple­men­teer.

Die kwa­li­fi­ka­sie wat be­haal moet word, is die Na­si­o­na­le Ser­ti­fi­kaat: Ei­en­dom (NQF Vlak 4). Die in­tern moet dan die Pro­fes­si­o­ne­le Toe­ge­wys­de Ek­sa­men of­te­wel die “PDE 4” suk­ses­vol af­lê. Hier­die ek­sa­men moet bin­ne twee jaar na­dat die in­tern­skap be­gin en die eer­ste ge­trou­heid­ser­ti­fi­kaat aan die in­tern uit­ge­reik is, af­ge­lê word.

In ’n neu­te­dop:

■ Kontak ’n ge­re­gis­treer­de a­gent­skap en sluit daar aan;

■ Jou ge­ko­se ei­en­doms­a­gent­skap doen aan­soek vir jou ge­trou­heid­ser­ti­fi­kaat by die E­AAB;

■ Vol­tooi 12 maan­de in­tern­skap en ver­kry jou Ver­de­re On­der­rig en Op­lei­ding-ser­ti­fi­kaat: Ei­en­dom (NQF Vlak 4);

■ Vol­tooi jou log­boek vir die as­ses­se­ring;

■ Ver­werf die Na­si­o­na­le Ser­ti­fi­kaat: Ei­en­dom NQF Vlak 4;

■ Skryf en slaag die pro­fes­si­o­ne­le ek­sa­men bin­ne twee jaar;

■ Doen aan­soek om van in­ter­n­ei­en­doms­prak­ti­syn op­ge­gra­deer te word na vol­sta­tus-ei­en­doms­prak­ti­syn, of­te­wel Pro­fes­si­o­ne­le Prak­ti­syn Ei­en­dom;

■ Vir meer in­lig­ting kontak I­sa­bel Ja­cobs by 012 346 0449,

082 377 0571 of i­sa­bel­la@i­j­prop. co.za of be­soek www.i­sa­bel­ja­cob­s­pro­per­ties.co.za

■ I­sa­bel Ja­cobs is die ei­e­naar en hoof­a­gent van I­sa­bel Ja­cobs Ei­en­dom­me.

Met ’n ma­triek­ser­ti­fi­kaat in jou hand kan jy aan­klop om jou loop­baan as ei­en­doms­prak­ti­syn te be­gin.

Fo­to: iSTOCK

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.