Pas op vir dié on­eer­lik­heid

Beeld - - Huisgids -

Die slu­we truuks van som­mi­ge mu­ni­si­pa­li­tei­te om geld in te vor­der, is ver­bys­te­rend. Af­ge­sien van hul on­wet­ti­ge en on­grond­wet­li­ke ver­tol­king van ’n ar­ti­kel van die Wet op Mu­ni­si­pa­le Stel­sels wat daar­toe ge­lei het dat nu­we ei­e­naars aan­ge­slaan word vir his­to­rie­se skuld wat tot 30 jaar te­rug kan da­teer, pro­beer ’n paar mu­ni­si­pa­li­tei­te nou geld op al­ler­lei an­der twy­fel­ag­ti­ge ma­nie­re in­vor­der.

’n Nu­we kwes­sie wat dees­dae kop uit­steek en waar­van min men­se be­wus is en wat, sê Pe­ter Li­va­nos, be­stu­ren­de di­rek­teur van Mu­ni­ci­pal Debt S­pe­ci­a­list, waar­skyn­lik nie wet­tig is nie, is die “uit­vind­sel” van die E­kur­hu­le­ni­mu­ni­si­pa­li­teit. Dié mu­ni­si­pa­li­teit pro­beer naam­lik om huur­ders se diens­te af te ska­kel wan­neer die be­las­ting­be­ta­ler, met an­der woor­de, die ei­e­naar van die ei­en­dom, se mu­ni­si­pa­le re­ke­ning ag­ter­stal­lig is.

“Die ho­we het al her­haal­de­lik ver­klaar dat huur­ders nie daar­on­der mag ly wan­neer mu­ni­si­pa­le geld op ’n ei­en­dom ag­ter­stal­lig is nie. E­kur­hu­le­ni het reeds ’n erns­ti­ge hof­saak in hier­die ver­band ver­loor,” sê Li­va­nos.

“Ons het die mu­ni­si­pa­li­tei­te oor en oor in­ge­lig wat hul reg­te en ver­plig­tin­ge is en hoe die wet­ge­wer hul­le on­be­perk­te mag­te ge­gee het om die skuld van die kor­rek­te en­ti­tei­te te ver­haal, maar al­les te­ver­geefs. Hul­le gaan een­vou­dig voort om on­skul­di­ge men­se daar­on­der te laat ly.”

Na aan­lei­ding van die di­lem­ma het Mu­ni­ci­pal Debt S­pe­ci­a­list, on­der meer, die vol­gen­de vrae van be­sorg­de ver­brui­kers ge­kry:

■ Is dit wet­tig?

■ Hoe sal dit die voor­waar­des van my huur­kon­trak be­ïn­vloed?

■ Hoe moet ek uit­werk hoe ek ver­on­der­stel is om my huur­der te fak­tu­reer?

■ Gaan ek ek­stra kos­te moet aan­gaan om me­ter­lees­maat­skap­pye aan te stel om die be­drae ak­ku­raat te be­re­ken so­dat ek nie daar­van be­skul­dig word dat ek nie wins maak deur die her­ver­koop van e­lek­tri­si­teit nie?

■ Het ek nou vir al­le prak­tie­se doel­ein­des ’n skuld­in­sa­me­laar vir die mu­ni­si­pa­li­teit ge­word?

Mu­ni­ci­pal Debt S­pe­ci­a­list is ak­tief be­sig om die saak te on­der­soek en Li­va­nos nooi le­sers wat die­self­de pro­ble­me on­der­vind of e­ni­ge vrae het om hom by 011 453 2365 of pe­ter@li­va­nos­group.co.za te kontak of be­soek www.mu­ni­ci­pal­debt.co.za.

Pe­ter Li­va­nos, be­stu­ren­de di­rek­teur van Mu­ni­ci­pal Debt S­pe­ci­a­list.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.