‘Ver­vol­ger be­skerm dié ka­pers’

Ger­rie Nel ‘sal in­tree as NVG te traag is’

Beeld - - Voorblad - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag (NVG) se traag­heid om be­we­rings van staat­skaping soos ont­hul deur die uit­ge­lek­te #GuptaLeaks-e-pos te on­der­soek en ver­vol­ging in te stel, is ’n aan­dui­ding dat hul­le dié wat daar­in ge­ïm­pli­seer word, wil be­skerm.

Dit is die stand­punt van Way­ne Du­ve­na­ge, voor­sit­ter van die Or­ga­ni­sa­sie teen Be­las­ting­mis­bruik (Ou­ta), na­dat Ci­ty P­ress en Rap­port gis­ter be­rig het dat se­ni­or NVG-aan­kla­ers meen dat die e-pos nie ge­bruik kan word om e­nig­ie­mand te ver­volg nie.

Die e-pos is glo on­toe­laat­baar om­dat dit “ge­steel” is.

As e­nig­ie­mand wel ver­volg word, sal dit eers oor twee jaar ge­skied. Dit is om­dat van die e-pos na in­ter­na­si­o­na­le maat­skap­pye ge­stuur is en dit ’n moei­sa­me pro­ses sal wees om die sa­me­wer­king van die wets­toe­pas­sings­a­gent­skap­pe in dié lan­de te ver­kry.

Ver­skeie hoog­ge­plaas­tes wat deur die e-pos ge­ïm­pli­seer word, het die egt­heid daar­van eg­ter al be­ves­tig.

Lu­vu­yo M­fa­ku, NVG-woord­voer­der, het eg­ter gis­ter ge­sê: “Die ver­vol­ging­span wat die Val­ke lei­ding gee, het nog nooit e­ni­ge kwes­sie oor die wet­tig­heid van die uit­ge­lek­te e-pos teen­oor die NVG-be­stuur ge­op­per nie.”

Die bur­ger­reg­te­or­ga­ni­sa­sie A­friForum het gis­ter ge­sê hy hou die si­tu­a­sie fyn dop en is ge­reed om die be­we­rings self deur sy eie pri­va­te ver­vol­gings­een­heid, on­der lei­ding van adv. Ger­rie Nel, te laat ver­volg.

P­res. Ja­cob Zu­ma en sy boe­sem­vrien­de die Gup­tas is die kern van die be­we­rings oor staat­skaping.

Ci­ty P­ress se ont­hul­ling volg op ’n in­di­rek­te ver­wy­sing na die Gup­tas deur adj.p­res.

Cy­ril Ra­map­ho­sa Sa­ter­dag ten ty­de van die O.R. Tam­bo-ge­denk­le­sing in So­we­to. Hy het ge­sê as staat­skaping die e­ko­no­mie te­rug­hou, moet die ANC dié pro­bleem op­los.

“As ons land se geld na se­ke­re fa­mi­lies gaan, moet ons gaan en sê ons wil ons geld te­rug­hê om­dat dit ver­on­der­stel is om SuidA­fri­ka­ners te dien,” het Ra­map­ho­sa vol­gens eNCA ge­sê.

Pra­vin Gord­han, voor­ma­li­ge mi­nis­ter van fi­nan­sies, het vroe­ër in Kaap­stad ge­sê staat­skaping het Suid-A­fri­ka tot dus­ver min­stens R100 mil­jard ge­kos.

Die par­le­ment het sy por­te­feul­je­ko­mi­tees reeds op­drag ge­gee om al­le be­we­rings van staat­skaping soos ver­vat in die #GuptaLeaks-e-pos te on­der­soek.

Adv. T­hu­li Ma­don­se­la, voor­ma­li­ge o­pen­ba­re be­sker­mer, het in haar ver­slag oor staat­skaping aan­be­veel dat ’n reg­ter­li­ke kom­mis­sie staat­skaping ver­der moet on­der­soek.

Zu­ma be­twis dié ver­slag eg­ter in die hof om­dat dit glo sy pre­si­den­si­ë­le mag­te skend deur voor te skryf dat hoof­reg­ter Mo­goeng Mo­goeng, en nie hy nie, ’n reg­ter moet aan­wys om die kom­mis­sie te lei.

Du­ve­na­ge het ge­sê Ou­ta meen die #GuptaLeaks-e-pos kan wel in die ver­vol­gings­pro­ses ge­bruik word.

Ou­ta het vroe­ër ook ’n ver­slag op­ge­stel oor staat­skaping en al ver­skeie straf­reg­te­li­ke klag­te teen be­trok­ke­nes by die polisie aan­han­gig ge­maak.

“Die NVG en die Val­ke moet aan­dui waar­om hul­le nie kan ver­volg nie én de­mon­streer dat hul­le erns­tig is om staat­skaping te on­der­soek.

“Ons is al dik­wels mee­ge­deel dat ons straf­reg­te­li­ke klag­te ’n nut­te­lo­se oe­fe­ning is.

“Ons doen eg­ter ’n be­roep op die NVG- en Val­ke-lei­ers om hul werk erns­tig op te neem deur die staat­skaping­klag­te te on­der­soek en ver­vol­ging in te stel.”

Kal­lie K­riel, uit­voe­ren­de hoof van A­friForum, het ge­sê sy or­ga­ni­sa­sie ver­wag dat be­we­rings van staat­skaping spoe­dig on­der­soek sal word en dat ver­vol­ging sal volg.

“Die NVG kan nie ag­ter die bron van die #GuptaLeaks-in­lig­ting skuil nie.”

Way­ne Du­ve­na­ge

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.