Kom­mer dat vi­rus dalk ver­sprei

‘Stel nie stand­punt oor vei­lings’ HANDEL IN HORING

Beeld - - Voorblad - E­li­se Tem­pel­hoff

Sa­ve our R­hi­no (SoR), een van die groot­ste be­wa­rings­or­ga­ni­sa­sies in Suid-A­fri­ka, het Ed­na Mo­le­wa, mi­nis­ter van om­ge­wing­sa­ke, ge­daag om nou oop kaar­te te speel oor haar plan­ne met die bin­ne­land­se ver­han­de­ling van re­nos­ter­ho­ring.

Die or­ga­ni­sa­sie sê in ’n ope brief aan Mo­le­wa die feit dat sy nie in die o­pen­baar stand­punt in­neem oor die re­nos­ter­ei­e­naar John Hu­me se voor­ge­no­me vei­ling van sy op­ge­pot­te re­nos­ter­ho­ring nie, s­tuur ge­meng­de bood­skap­pe die wê­reld in.

Die SoR skryf hul­le is baie be­kom­merd daar­oor dat Mo­le­wa tel­kens haar ver­ant­woor­de­lik­he­de ont­duik en nie haar stand­punt oor Hu­me se voor­ge­no­me vei­ling o­pen­lik te ken­ne gee nie.

Hu­me ad­ver­teer die laas­te maan­de ’n aan­lyn vei­ling van sy op­ge­pot­te re­nos­ter­ho­ring. Dit word van 21 tot 24 Au­gus­tus ge­hou.

Hy ad­ver­teer ter­self­der­tyd ook ’n vei­ling van die oor­bly­wen­de re­nos­ter­ho­ring wat op 19 Sep­tem­ber “ie­wers” in Suid-A­fri­ka ge­hou sal word.

Die SoR sê die mi­nis­ter se voor­ge­stel­de re­gu­la­sies oor die handel in re­nos­ter­ho­ring en die feit dat sy ge­sê het el­ke mens sal moont­lik twee re­nos­ter­ho­rings land­uit kan neem, wek so­wel na­si­o­naal as in­ter­na­si­o­naal groot kom­mer.

Vol­gens die SoR is dit kom­mer­wek­kend dat Mo­le­wa so­veel na­vor­sings­pro­jek­te oor handel in re­nos­ter­ho­ring laat doen het, maar dat die uit­slag daar­van nog nie o­pen­baar ge­maak is nie.

Die or­ga­ni­sa­sie her­in­ner Mo­le­wa daar­aan dat sy in­ge­vol­ge die Grond­wet te al­le tye deur­sig­tig, pro­fes­si­o­neel en met in­te­gri­teit moet op­tree. Dit lyk eg­ter nie of dit tot dus­ver die ge­val was nie.

Die SoR dring aan op ant­woor­de oor al­le toe­koms­ti­ge vei­lings en han­dels­oor­een­koms­te.

“Ons sal die weer­hou­ding van in­lig­ting be­skou as po­li­tie­ke in­men­ging in ’n po­ging om aan­spreek­lik­heid te om­seil en te sorg dat die bur­ger­li­ke ge­meen­skap nie in­sae daar­in kry nie.”

Die SoR wil on­der meer weet wat Mo­le­wa en haar de­par­te­ment gaan doen om in­lig­ting oor voor­ge­no­me ko­pers te kry, ver­al om vas te stel of hul­le voor­heen by ’n mis­daad, soos stro­pe­ry of die sluik­han­del, be­trok­ke was.

Die SoR wil ook weet of die de­par­te­ment van om­ge­wing­sa­ke sy e­we­knieë in die bui­te­land (ver­al dié in ver­brui­kers­lan­de) ge­kon­sul­teer het om te ver­se­ker dat die re­nos­ter­ho­rings wat uit Suid-A­fri­ka kom, “vir per­soon­li­ke doel­ein­des ge­bruik sal word”.

“Ons wil ook ’n ge­de­tail­leer­de be­skry­wing hê van wat die de­par­te­ment be­doel met die fra­se ‘ho­rings wat vir per­soon­li­ke doel­ein­des land­uit ge­neem kan word’.

“Ons sien nê­rens e­ni­ge aan­dui­ding van die fi­na­li­se­ring van wet­ge­wing oor die bin­ne­land­se handel in re­nos­ter­ho­ring nie.

“As niks nog ge­fi­na­li­seer is nie, kan handel tog nie plaas­vind nie en is e­ni­ge vei­ling on­wet­tig. Of het die or­ga­ni­seer­der van die vei­ling bin­ne-in­lig­ting wat van die breë pu­bliek weer­hou word?

“Ons is erg ont­steld oor die toe­na­me in re­nos­ter­stro­pe­ry se­dert die mi­nis­ter die aan­kon­di­ging oor die voor­ge­stel­de wet­ge­wing ge­doen het.

“Suid-A­fri­ka is daar­op ge­reg­tig om te weet wat die mi­nis­ter be­plan.”

Lo­rai­ne Lie­ben­berg, ad­mi­nis­tra­teur van die SoR, sê die or­ga­ni­sa­sie dring aan op ant­woor­de voor Hu­me se be­plan­de aan­lyn vei­ling.

Vol­gens Lie­ben­berg is die brief al Don­der­dag aan Mo­le­wa ge­stuur. Gis­ter teen druk­tyd is die ont­vangs daar­van nog nie er­ken nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.