De­k­aan af­ge­dank

Dit volg op ‘erns­ti­ge klag­te’ teen hom

Beeld - - Nuus - Ma­rie­tjie Ge­ric­ke

Die de­k­aan van die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat (UV) se fa­kul­teit gees­tes­we­ten­skap­pe is af­ge­dank.

Prof. Lu­ci­us Bo­tes, wat in ’n vo­ri­ge ron­de een van drie to­pin­ter­ne kan­di­da­te vir die rek­tors­pos was, is in ’n tug­pro­ses sum­mier ont­slaan.

Bo­tes het aan Beeld ge­sê die saak is wat hom be­tref nie af­ge­han­del nie, en ap­pèl­le en ar­bi­tra­sie kan volg.

La­cea Lo­a­der, di­rek­teur: kom­mu­ni­ka­sie en han­dels­merk­be­stuur, het gis­ter by na­vraag na­mens die UV oor die re­de vir Bo­tes se af­dan­king ge­sê die saak is ver­trou­lik.

“Die UV be­skou al­le dis­si­pli­nê­re ver­rig­tin­ge as ver­trou­lik en die hand­ha­wing van ver­trou­lik­heid deur al­mal wat ge­raak word, word hoog op prys ge­stel.”

Daar­om kan sy slegs kommentaar le­wer op die uit­ein­de van die pro­ses en nie op die be­son­der­he­de van die saak nie.

“’n On­der­soek is na prof. Bo­tes in­ge­stel na­dat klag­te teen hom ont­vang is.

“Die UV se dis­si­pli­nê­re be­leid en pro­se­du­res be­vat ver­skil­len­de ka­te­go­rieë met be­trek­king tot die erns van ’n saak en dit sluit moont­li­ke uit­ein­des (soos ont­slag) in.

“Die erns van die klag­te teen prof. Bo­tes en die oor­tre­dings was van so ’n aard dat ont­slag die toe­pas­li­ke sank­sie was.”

Lo­a­der sê die se­ni­or lei­ers­groep is te­vre­de dat die pro­ses bil­lik en reg­ver­dig was.

“Prof. Bo­tes het die ge­leent­heid om in­tern of ek­stern ap­pèl aan te te­ken in­dien hy sou wou.”

Sy sê na­dat die klag­te teen Bo­tes ont­vang is, is ’n on­der­soek na die be­we­rings teen hom in­ge­stel.

Bo­tes was se­dert ein­de 2016 met ver­plig­te ver­lof, was tot die uit­slag van die ver­hoor met ver­lof en het nie te­rug­ge­keer werk toe nie.

Twee a­ka­de­mi­ci neem waar in die pos van de­k­aan tot­dat ’n vol­tyd­se aan­stel­ling ge­doen word.

Prof. Ro­bert Pe­a­cock van die UV se kri­mi­no­lo­gie­de­par­te­ment wat as de­k­aan waar­neem, het Vry­dag­mid­dag in ’n om­send­brief aan UV-per­so­neel­le­de bloot ge­sê Bo­tes word sum­mier ont­slaan.

Dank is in die om­send­brief teen­oor die per­so­neel uit­ge­spreek vir die toe­pas­li­ke “sen­si­tie­we wy­se” waar­op die aan­kon­di­ging ge­han­teer word.

Die rek­tor sal die fa­kul­teit se raads­ver­ga­de­ring Vry­dag oor die saak toe­spreek, lui die om­send­brief.

Bo­tes sê hy wil nie in dié sta­di­um kommentaar le­wer nie om­dat die saak wat hom be­tref nog nie af­ge­han­del is nie.

Prof. Lu­ci­us Bo­tes, de­k­aan van die fa­kul­teit gees­tes­we­ten­skap­pe aan die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.