‘Vol­was­se ver­maak’: Ho­tel dank wer­ker af

Beeld - - Nuus - Je­an­ne­Ma­rié Ver­sluis

’n Werk­ne­mer wat deur die luuk­se Mi­chel­an­ge­lo-ho­tel in Sand­ton af­ge­dank is na­dat hy ’n plek vir vol­was­se ver­maak in sy ho­te­l­u­ni­form met sy naam­plaat­jie aan be­soek het, het hom tot die ar­beids­hof ge­wend.

Da­vid Mark M­cCarthy het ’n aan­soek by die ar­beids­hof in Jo­han­nes­burg teen die ho­tel in­ge­dien oor die skik­king wat ná sy af­dan­king be­reik is.

Reg­ter Ed­win Tl­hot­l­ha­le­ma­je het ver­le­de week be­vind dat dit on­no­dig is om die skik­kings­oor­een­koms ’n be­vel van die hof te maak om­dat die ho­tel aan die skik­king vol­doen het.

M­cCarthy was ’n in­stand­hou­dings­toe­sig­hou­er in die ho­tel.

Die ho­tel het hom in A­pril 2016 in ’n in­ter­ne tug­ver­hoor op vier klag­te van wan­ge­drag skul­dig be­vind.

Dit was om­dat hy nie ’n siek­te­ser­ti­fi­kaat van ’n dok­ter aan die ho­tel kon ver­skaf na­dat hy op 30 en 31 Maart 2016 van die werk af­we­sig was nie en dat hy op 1 A­pril 2016 on­ge­mag­tig van die werk af­we­sig was.

Nog ’n klag was dat hy die ho­tel se naam in on­eer ge­bring het om­dat hy sy u­ni­form en naam­plaat­jie in ’n plek vir vol­was­se ver­maak aan­ge­had het.

Vol­gens die ho­tel het dit die nag van 29 Maart en in die vroeë og­gend­u­re van 30 Maart 2016 ge­beur.

M­cCarthy is ook daar­van aan­ge­kla dat hy on­eer­lik was

‘‘

Een klag was dat hy die ho­tel se naam in on­eer ge­bring het om­dat hy sy u­ni­form en naam­plaat­jie in ’n plek vir vol­was­se ver­maak aan­ge­had het.

om­dat hy ’n wan­voor­stel­ling van sy wel­stand ge­doen het deur te sê hy voel sleg.

Hy is toe op 4 A­pril 2016 om 15:00 van diens af, maar daar­die aand was hy in The Mar­co Po­lo, ’n ca­si­no in Sand­ton, het die ho­tel aan­ge­voer.

Tl­hot­l­ha­le­ma­je het ge­sê na­dat M­cCarthy in die tug­ver­hoor skul­dig be­vind is, is hy af­ge­dank.

M­cCarthy het die saak toe aan die Kom­mis­sie vir Ver­soe­ning, Be­mid­de­ling en Ar­bi­tra­sie (KVBA) voor­ge­lê om­dat hy meen hy is on­bil­lik af­ge­dank.

Die saak het by die KVBA op ’n skik­kings­oor­een­koms tus­sen die par­tye uit­ge­loop waar­vol­gens die ho­tel M­cCarthy

R11 000 sou be­taal.

Om M­cCarthy te help met toe­koms­ti­ge werk­ge­leent­he­de het die par­tye oor­een­ge­kom dat al­le ver­wy­sings en ver­soe­ke aan die ho­tel se hoof­be­stuur­der ge­rig moet word.

Dié sou dan ’n “neu­tra­le ver­wy­sing” oor M­cCarthy gee, wat daar­op sal dui dat die par­tye se weë in­ge­vol­ge ’n oor­een­koms tus­sen hul­le ge­skei het.

Die ho­tel het op 8 Ju­nie 2016 R9 030 aan M­cCarthy be­taal na­dat be­las­ting af­ge­trek is.

Hy het die hof­aan­soek toe ge­bring en ge­sê die ho­tel het nie aan die skik­king vol­doen nie of ge­wei­er om dit te doen.

Die ho­tel het in ’n eeds­ver­kla­ring aan die hof ge­sê hy het ten vol­le aan die skik­king vol­doen na­dat hy ’n be­las­ting­di­rek­tief oor die skik­kings­be­drag by die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens be­kom het.

Die hof het be­vind die ho­tel het wel die skik­kings­be­drag be­taal.

Om die skik­king ’n hof­be­vel te maak sal geen prak­tie­se uit­wer­king hê nie, het die reg­ter be­vind.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.